Studenten die op of na 1 september 2013 met de verlengde masteropleiding Communicatie en Organisatie zijn gestart kunnen na het afstuderen een beroep doen op de Regeling financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen.

De deadline van het digitaal indienen van een aanvraag is binnen 4 weken na ontvangst van de afstudeerverklaring van het secretariaat van de faculteit Geesteswetenschappen.

Voorwaarden voor deze financiële ondersteuning

 • Het masterdiploma is binnen de diplomatermijn van DUO behaald
 • Tijdens het verlengde deel heb je een lening van DUO (van 0-lening tot maximaal) ontvangen.

Omvang, hoogte en uitbetaling van de financiële ondersteuning

 • De omvang is maximaal 6 x het bedrag dat je aan prestatiebeurs hebt ontvangen. De omvang kan beperkt worden door de datum van afstuderen en het genieten van prestatiebeurs tijdens het verlengde deel van de masteropleiding. Houd er rekening mee dat de lichting masterstudenten die in 2015-2106 voor de eerste keer met een master is begonnen door de invoering van het Leenstelsel geen basisbeurs meer krijgt voor een master. De prestatiebeurs bestaat dan alleen uit een aanvullende beurs. Of je een aanvullende beurs krijgt is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s).
  Voorbeeld: je prestatiebeurs (een aanvullende beurs) eindigt in augustus 2016 en je studeert in december af. Je krijgt dan maximaal 4 x (de maanden september, oktober, november en december) de aanvullende beurs die je in augustus 2016 hebt ontvangen.
 • De uitbetaling volgt nadat je de beslissing van het college van bestuur hebt ontvangen.
 • De ondersteuning wordt in één keer overgemaakt. De ondersteuning is onbelast. 

Aanvraagprocedure

 1. De aanvraagprocedure wordt uitgevoerd door medewerkers van de directe Onderwijs en Onderzoek afdeling Studentenbeleid in opdracht van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, en in samenwerking met het faculteitsbureau Geesteswetenschappen en de masteropleiding Communicatie en Organisatie.
 2. De financiële ondersteuning vraag je binnen 4 weken na ontvangst van je afstudeerverklaring aan. Dit doe je via het digitale aanvraagformulier verlengde masteropleiding.
 3. Na indiening van je digitaal verzoek krijg je per ommegaande via je e-mail een ontvangstbevestiging en uitleg hoe je twee bewijsstukken digitaal moet nasturen:
  1. Een kopie van de afstudeerverklaring
  2. Een Bericht van DUO (2 pagina’s; zie voorbeeld) waarop de hoogte van de laatstgenoten prestatiebeurs vermeld staat .
  Deze stukken moet je binnen 4 weken na ontvangst van je afstudeerverkaring via een beveiligde internetpagina naar O&O Studentenbeleid sturen.
 4. Pas als de aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen.
 5. Je krijgt een officiële beslissing op jouw verzoek per post toegezonden. De uitslag wordt ook zichtbaar op je persoonlijke pagina van het aanvraagsysteem.
    

Officiële regeling

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van deze regeling.