Ben je student van de verlengde masteropleiding Communicatie en Organisatie, of de masteropleiding Vertaalwetenschap (programma Literair vertalen of Professioneel vertalen)? Dan kun je na afstuderen een beroep doen op de regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters.

 • Het masterdiploma is binnen de diplomatermijn van DUO (10 jaar) behaald.
 • Tijdens het verlengde deel heb je een (0- tot maximale) lening van DUO ontvangen.

Je kan deze financiële ondersteuning binnen 4 weken nadat je bericht van het secretariaat van de faculteit Geesteswetenschappen hebt ontvangen dat je bent afgestudeerd, digitaal aanvragen. 

 1. Ga in Osiris Student naar het tabblad <Zaken> vervolgens naar <Mijn zaken> en start daar de nieuwe zaak <Verlengde master>. Let op! Een veel voorkomend probleem is dat door een blokkade op je computer de popup OSIRIS-ZAAK in eerste instantie niet zichtbaar is. Dit kun je oplossen door popups toe te staan.
 2. Vul het formulier zo compleet mogelijk in. 
 3. Upload de twee bewijsstukken. Let op! Alleen een complete aanvraag wordt in behandeling genomen.
 4. Verstuur je aanvraag digitaal binnen de bovengestelde termijn.
 5. Je krijgt per email bericht wanneer er een officiële beslissing op jouw verzoek is genomen. De beslissing kun je lezen in jouw OSIRIS-ZAAK. De behandeltijd is gemiddeld vier weken.
 • De omvang is maximaal 6x het bedrag dat je aan aanvullende beurs hebt ontvangen. De omvang kan beperkt worden door de datum van afstuderen en het genieten van de aanvullende beurs tijdens het verlengde deel van de masteropleiding. 
  Voorbeeld: je aanvullende beurs eindigt in augustus 2017 en je studeert in december af. Je krijgt dan maximaal 4 x (de maanden september, oktober, november en december) de aanvullende beurs die je in augustus 2017 hebt ontvangen.
  Let op: je hebt geen recht op verlenging van het Studentenreisproduct, noch van de Universiteit Utrecht, noch van DUO.
 • De uitbetaling volgt nadat je de beslissing van het college van bestuur hebt ontvangen.
 • De ondersteuning wordt in één keer overgemaakt. Deze telt niet mee voor het belastbaar inkomen.

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de regeling 'Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters' uit het Profileringsfonds.