Studenten die op of na 1 september 2013 met de verlengde masteropleiding Communicatie en Organisatie zijn gestart kunnen na het afstuderen een beroep doen op de Regeling financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen.

De deadline van het digitaal indienen van een aanvraag is binnen 4 weken nadat je bericht van het secretariaat van de faculteit Geesteswetenschappen hebt ontvangen dat je bent afgestudeerd.

Voorwaarden voor deze financiële ondersteuning

 • Het masterdiploma is binnen de diplomatermijn van DUO behaald
 • Tijdens het verlengde deel heb je een lening van DUO (van 0-lening tot maximaal) ontvangen.

Omvang, hoogte en uitbetaling van de financiële ondersteuning

 • De omvang is maximaal 6 x het bedrag dat je aan prestatiebeurs hebt ontvangen. De omvang kan beperkt worden door de datum van afstuderen en het genieten van prestatiebeurs tijdens het verlengde deel van de masteropleiding. Houd er rekening mee dat de lichting masterstudenten die in 2016-2107 voor de eerste keer met een master is begonnen door de invoering van het Leenstelsel geen basisbeurs meer krijgt voor een master. De prestatiebeurs bestaat dan alleen uit een aanvullende beurs. Of je een aanvullende beurs krijgt is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s).
  Voorbeeld: je prestatiebeurs (een aanvullende beurs) eindigt in augustus 2017 en je studeert in december af. Je krijgt dan maximaal 4 x (de maanden september, oktober, november en december) de aanvullende beurs die je in augustus 2017 hebt ontvangen.
 • De uitbetaling volgt nadat je de beslissing van het college van bestuur hebt ontvangen.
 • De ondersteuning wordt in één keer overgemaakt. Deze telt niet mee voor het belastbaar inkomen.

Aanvraagprocedure

 1. De aanvraagprocedure wordt uitgevoerd door medewerkers van de directie Onderwijs en Onderzoek afdeling Studentenbeleid in opdracht van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, en in samenwerking met het faculteitsbureau Geesteswetenschappen en de masteropleiding Communicatie en Organisatie.
 2. De financiële ondersteuning vraag je binnen 4 weken na ontvangst van je afstudeerverklaring digitaal aan.
 3. Ga in Osiris Student naar het tabblad zaken, vervolgens naar mijn zaken en start daar de nieuwe zaak Verlengde master. Veel voorkomend probleem is dat door een blokkade op je computer de popup OSIRIS-ZAAK in eerste instantie niet zichtbaar is. Dit kun je oplossen door de popup toe te staan.
 4. Vul het formulier zo compleet mogelijk in.
 5. Upload vervolgens de twee bewijsstukken. Pas als de aanvraag compleet is ingestuurd wordt deze in behandeling genomen.
 6. Verstuur je aanvraag digitaal.
 7. Je krijgt per e-mail bericht wanneer er een officiële beslissing op jouw verzoek is genomen. De beslissing kun je lezen in jouw OSIRIS-ZAAK. De behandeltijd is gemiddeld vier weken.

Officiële regeling

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van deze regeling.