LET OP: de Nationale Studenten Enquête (NSE) gaat dit jaar niet door. Hier is landelijk voor gekozen omdat het organiseren van een studenttevredenheidsenquête in tijde van een coronacrisis hoogstwaarschijnlijk geen valide resultaten oplevert. Bovendien focust de UU zich nu vooral op het zo goed mogelijk organiseren van het (digitale) onderwijs. 

Deze pagina wordt te zijner tijd geüpdatet met meer informatie over de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2021. 

Wat is de NSE?

De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarbij jaarlijks vrijwel alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over alle aspecten van hun studie.

Welke onderwerpen zitten er in de NSE?

De NSE is een brede enquête die vraagt naar alle aspecten van je studie, de inhoud van de opleiding, docenten, informatie vanuit je opleiding, studiefaciliteiten, studielast, toetsing en beoordeling, etc.

Waarom is het belangrijk dat ik de NSE invul?

De NSE is voor de Universiteit Utrecht een van de belangrijkste feedback instrumenten. Door de NSE in te vullen help je ons het onderwijs en voorzieningen voor onze huidige en toekomstige studenten te verbeteren.

Wanneer kan ik de NSE invullen?

De vragenlijst staat open tot en met 7 april 2019.
Op dinsdag 29 januari 2019 krijg je op je UU e-mailadres een uitnodiging met een link naar de vragenlijst. Tip: vul de enquête meteen in! Zolang je de vragenlijst nog niet hebt ingevuld, krijg je namelijk iedere 2 weken een reminder.

Hoe lang duurt het invullen?

Het invullen duurt 10 tot 20 minuten. Maar dan komen wel alle aspecten over het studeren aan de Universiteit Utrecht voorbij; van de inhoud van de opleiding tot aan studiefaciliteiten.

Kan ik de enquête tussendoor opslaan en later verder gaan?

Ja, dat kan. Je klikt dan gewoon weer op de link en je gaat automatisch verder waar je gebleven was.

Kan ik de enquête ook invullen op mijn smartphone of tablet?

Ja, dat kan.

Kan ik ook anoniem deelnemen aan de NSE?

Je kunt als student op twee manieren meedoen aan de NSE 2019, namelijk:

1.         Door toestemming te geven dat jouw antwoorden op detailniveau naar de Universiteit Utrecht doorgestuurd worden. Data-analisten van de Universiteit Utrecht verwerken jouw antwoorden voor onderwijskwaliteitsverbetering.

2.         Door toestemming te geven dat jouw antwoorden alleen verwerkt worden door het onderzoeksbureau. Universiteit Utrecht ontvangt slechts beperkt bruikbare pseudonieme data.

Je deelname is nooit anoniem. Je individuele antwoorden komen echter nooit terecht bij docenten en worden nooit gebruikt om je te benadelen.

Wat moet ik doen als ik geen mail heb gehad of ben kwijt geraakt?

Alleen studenten met een hoofdinschrijving aan de Universiteit Utrecht worden uitgenodigd om deel te nemen aan de NSE. Geldt dit voor jou en zit de e-mail ook niet in je spam? Op www.nse.nl kan je ook jouw persoonlijke link opnieuw laten versturen. Er wordt gevraagd naar je UU-mailadres (eindigend met @students.uu.nl). Je ontvangt dan je persoonlijke link op dit adres.

Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met: student@nse.nl.

Waarvoor gebruikt de Universiteit Utrecht de NSE?

Aan de hand van jouw feedback bepalen we waar we het komende jaar onze aandacht op moeten richten. Je draagt dus direct bij aan de verbetering van je opleiding.

Wat is er gedaan met eerdere resultaten van de NSE?

Jullie hechten erg aan voldoende studiewerkplekken. Het is lastig om meer werkplekken te creëren. Wel hebben we een proef in de tentamenperiodes gedaan waarin alleen UU-studenten en medewerkers toegang hebben tot de studieplekken in de UB’s. Ook starten we een pilot om de beschikbare studie(werk)plekken beter inzichtelijk te krijgen.

Jullie waren minder tevreden over internationalisering, maar uit de enquête konden we niet goed opmaken waarom. Er zijn daarom panelgesprekken met studenten georganiseerd die leidde tot waardevolle resultaten. We kijken nu hoe we daar opvolging aan kunnen geven.

Waarvoor wordt de NSE nog meer gebruikt? 

De resultaten van de NSE worden o.a. door Studiekeuze123.nl en de Keuzegids Hoger Onderwijs gebruikt voor studievoorlichting aan aankomende studenten. Ook De Elsevier gids ‘de beste studies’ is gebaseerd op gegevens van de NSE.

Wat krijg ik hiervoor?

Onder alle deelnemers aan de Nationale Studenten Enquête in Nederland wordt door organisator Stichting Studiekeuze123 een aantal prijzen verloot. De prijzen voor de NSE 2019 zijn:

  • 1 KILROY reischeque t.w.v. €2.000
  • 500 Ticketmaster giftcards (t.w.v. €20) voor een concert, festival, voorstelling of sportwedstrijd

De Universiteit Utrecht verloot zelf ook een aantal prijzen onder haar deelnemende studenten:

  • 50 hooded-sweaters ‘Utrecht University 1636’
  • 50 tegoedbonnen voor 5x koffie/thee naar keuze bij Gutenberg, Goliath, Lodewijk of Jazzmans.

Aan het eind van het traject worden de prijswinnaars willekeurig uit het respondentenbestand getrokken en worden de studenten hiervan op de hoogte gesteld.

Wie zijn de opdrachtgevers van de NSE? 

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO, en vertegenwoordigt daarmee het gehele hoger onderwijs.

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd? 

De NSE wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau Ipsos

Wanneer zijn de resultaten bekend?

Vanaf eind mei zijn de resultaten van de NSE 2019 beschikbaar via www.nse.nl.