Adreswijziging

  1. Een wijziging van je officiële woonadres geef je altijd door aan de de Basisregistratie Personen (BRP). Studielink en Osiris ontvangen je adresgegevens via het GBA. Ook is de juiste registratie van je woonadres belangrijk voor het ontvangen van studiefinanciering. Als je bijvoorbeeld na je verhuizing niet meer bij je ouders woont, heb je recht op een beurs voor uitwonenden.
  2. Wijzig (indien van toepassing) ook je correspondentieadres in Studielink; dit is het adres waar post van de Universiteit Utrecht naartoe wordt gestuurd.

Bijzonderheden
Neem voor het wijzigen van je gegevens contact op met het studiepunt van je faculteit als:

  • je een privaatgefinancierde master volgt.
  • je ingeschreven staat als contractant (je volgt tegen betaling losse vakken aan de UU).
  • je ingeschreven staat als bijvakker (je volgt als student van een andere hogere onderwijsinstelling vakken aan de UU).

Je kunt in bovengenoemde situaties ook zelf je adres aanpassen in Osiris Student.

Checklist verhuizing

Ben je niets belangrijks vergeten te regelen? Bekijk de checklist verhuizing.

Rekeningnummer wijzigen

Betaal je zelf het collegegeld?

Dan kun je een wijziging in betaalgegevens doorgeven via e-mail aan collegegeld@uu.nl. Vermeld in de e-mail de nieuwe betaalgegevens, je volledige naam en studentnummer. 

Betaalt iemand anders het collegegeld?

Dan kun je de betaalgegevens alleen schriftelijk wijzigen. Stuur een brief, met hierin de nieuwe rekeninggegevens, je volledige naam, studentnummer en een handtekening van zowel jezelf als van de rekeninghouder, per post naar:

Universiteit Utrecht
Centrale Studentenadministratie
Postbus 80011
3508 TC Utrecht

Of lever het in bij de balie van Studentenservice.

Wijzigen overige gegevens

Je kunt in Studielink nog een aantal gegevens zelf wijzigen. De wijzigingen die je via Studielink doorvoert, worden ook in Osiris doorgevoerd.

Denk hierbij aan:

  • Je roepnaam
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres (privé)