Adreswijziging

  1. Een wijziging van je officiële woonadres geef je altijd door aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Studielink en Osiris ontvangen je adresgegevens via het GBA. Ook is de juiste registratie van je woonadres belangrijk voor het ontvangen van studiefinanciering. Als je bijvoorbeeld na je verhuizing niet meer bij je ouders woont, heb je recht op een beurs voor uitwonenden.
  2. Wijzig (indien van toepassing) ook je correspondentieadres in Studielink; dit is het adres waar post van de Universiteit Utrecht naartoe wordt gestuurd.

Bijzonderheden
Neem voor het wijzigen van je gegevens contact op met het studiepunt van je faculteit als:

  • je een privaatgefinancierde master volgt.
  • je ingeschreven staat als contractant (je volgt tegen betaling losse vakken aan de UU).
  • je ingeschreven staat als bijvakker (je volgt als student van een andere hogere onderwijsinstelling vakken aan de UU).

Je kunt in bovengenoemde situaties ook zelf je adres aanpassen in Osiris Student

Rekeningnummer wijzigen

Voor het wijzigen van het rekeningnummer waarvan het collegegeld wordt afgeschreven, stuur je een schriftelijk verzoek aan de Centrale Studentenadministratie. Op dit verzoek moet een handtekening staan van zowel de student als de rekeninghouder.

Stuur je verzoek naar:
Centrale Studentenadministratie
Postbus 80011
3508 TA Utrecht

Vermeld hierin de volgende gegevens:

  1. je naam, adres en woonplaats
  2. oude en nieuwe rekeninggegevens
  3. of het een betaling inééns of in termijnen betreft

Let op: Vergeet het verzoek niet zelf te ondertekenen én ook door de rekeninghouder te laten ondertekenen!

Checklist verhuizing

Ben je niets belangrijks vergeten te regelen? Bekijk de checklist verhuizing.