Je kunt in Studielink een aantal gegevens zelf wijzigen. De wijzigingen die je via Studielink doorvoert, worden ook in Osiris doorgevoerd. Denk hierbij aan:

  • Je roepnaam
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres (privé)

Adreswijziging

  1. Een wijziging van je officiële woonadres geef je altijd door aan de Basisregistratie Personen (BRP). Studielink en Osiris ontvangen je adresgegevens via het BRP. Ook is de juiste registratie van je woonadres belangrijk voor het ontvangen van studiefinanciering. Als je bijvoorbeeld na je verhuizing niet meer bij je ouders woont, heb je recht op een beurs voor uitwonenden.
  2. Wijzig (indien van toepassing) ook je correspondentieadres in Studielink; dit is het adres waar post van de Universiteit Utrecht naartoe wordt gestuurd.

Bijzonderheden
Neem voor het wijzigen van je gegevens contact op met het studiepunt van je faculteit als:

  • je een privaatgefinancierde master volgt.
  • je ingeschreven staat als contractant (je volgt tegen betaling losse vakken aan de UU).
  • je ingeschreven staat als bijvakker (je volgt als student van een andere hogere onderwijsinstelling vakken aan de UU).

Je kunt in bovengenoemde situaties ook zelf je adres aanpassen in Osiris Student.

Checklist verhuizing

Ben je niets belangrijks vergeten te regelen? Bekijk de checklist verhuizing.

Rekeningnummer wijzigen

Ga in Osiris Student naar het tabblad Zaken, vervolgens naar Mijn zaken en start daar de nieuwe zaak CSa wijzigen betaalgegevens. Let op! Je kan alleen een aanvraag indienen als je een machtiging hebt afgegeven voor het betalen van je collegegeld.

Het kan voorkomen dat door een blokkade op je computer de pop-up OSIRIS-ZAAK in eerste instantie niet zichtbaar is. Dit kun je oplossen door de pop-up toe te staan.

Let op: Bij wijziging van betaling in termijn naar betaling ineens vindt er GEEN restitutie plaats van de betaalde administratiekosten.