Pitchen voor een groep ervaren leiders heeft me zelfvertrouwen gegeven in spreken in het openbaar
honours leiderschap 5
Sonja Hamhuis, Masterstudent Musicology

Mede door de verschillende onderwijsvormen die werden ingezet, was het programma een uitdagende aanvulling op mijn masterstudie. Het schrijven van een eigen visie op leiderschap was voor mij een waardevolle ervaring. Door op zoek te gaan naar leiderschapsaspecten die mij intrigeren heb ik geleerd om een abstract begrip als leiderschap om te zetten in iets tastbaars.

Je wordt uitgedaagd om met de leider mee te denken en oplossingen aan te dragen voor leiderschapsdilemma’s
honours leiderschap 2
Louk Smalbil, Masterstudent Artificial Intelligence

Tijdens het programma hebben we kunnen meelopen met een van de leiders; een zeer inspirerende en leerzame ervaring! Door de diversiteit aan achtergronden van zowel leiders als medestudenten kreeg ik telkens weer nieuwe inzichten waardoor ik gaandeweg ben gegroeid op sociaal en creatief vlak. Daarnaast heeft het programma me een nieuwe blik gegeven op de complexiteit van leiderschap en de sociale dilemma's waar een leider mee te maken krijgt.

Ik heb dingen geleerd die niet alleen binnen de academische wereld maar ook daarbuiten heel waardevol zijn
honours leiderschap 1
Ymke Rankenberg, Masterstudent RMA Linguistics

Het Leiderschapsprogramma heeft me geleerd om buiten mijn eigen discipline te kijken en heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van mijn soft skills. Ik vind het programma een aanrader omdat het een multidisciplinaire omgeving biedt waarin je meer leert over leiderschap en waarin zelfontplooiing centraal staat.