Online Coaching Center

Online Coaching Center logo

Het Online Coaching Center (OCC) is een initiatief om peer-to-peer coaching voor met name studenten te faciliteren. Het maakt coaching toegankelijk voor studenten die aandacht willen besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Het OCC is een onderdeel van het departement Onderwijswetenschappen, bedoeld voor alle UU studenten en studenten van andere universiteiten en hogescholen.

Coaches en coachees leren van elkaar in het OCC. Coaches ontwikkelen zich in het coachingsvak en coachees leren zichzelf beter te reguleren, meer autonoom keuzes te maken en beter te worden in het verkennen van hun opties. Iedereen zit zich in voor hun eigen ontwikkeling en die van de ander.

De coaching sessies zijn gratis en voor iedereen beschikbaar. Het OCC staat voor samen leren.

Alle coaches vormen een leergemeenschap onder leiding van ervaren coaches. Binnen deze leergemeenschap bestaan door ervaren coaches begeleide leergroepen waaraan de coaches deelnemen voor de kwaliteitsbewaking en ten behoeve van hun eigen leerproces. Casussen uit de peer-to-peer coachingspraktijk die hier door coaches worden ingebracht worden volledig geanonimiseerd besproken. Jij en jouw coach vullen na elk coachingsgesprek een kort evaluatieformulier ter ondersteuning van jullie leerprocessen.  

Waarom OCC?

Het Online Coaching Centrum biedt jonge coaches de mogelijkheid om hun coachingsvaardigheden te optimaliseren in een coachingsgemeenschap en bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen.  Jouw coach is een zorgvuldig geselecteerde medestudent, opgeleid tot coach.  

Wat je van je coach mag verwachten:  

  • Nieuwsgierigheid en leergierigheid  
  • Motivatie om jouw vragen samen met jou te verkennen  
  • Waardering voor jou en de basis die jij al gelegd hebt 
  • Een warm, betrokken hart 
  • Enthousiasme om samen te experimenteren en te ontwikkelen in de gewenste richting  

#backtobetter
Powered by NPO

#backtobetter
Powered by NPO