OER en studentenstatuut

Voor iedere student geldt een aantal rechten, plichten, regelingen en richtlijnen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het Studentenstatuut. Daarnaast zijn er omgangsregels (Code of Conduct) voor studenten en medewerkers en is er een gedragscode taal: Taalbeleid Universiteit Utrecht.

Onderwijs- en Examenregeling

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je faculteit en/of opleiding staan alle regelingen waarmee je als student in het onderwijs te maken krijgt of die je nodig hebt om van bepaalde voorzieningen gebruik te kunnen maken. De OER van je eigen opleiding staat bij je eigen opleiding onder het kopje Regelingen en procedures.

Direct naar je opleiding

Studentenstatuut

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut 2022-2023 (pdf) en het Studentenstatuut 2023-2024 (pdf). De bijlagen bij het statuut vind je hieronder.

Bijlagen

 

 1. Reglement Inschrijving en collegegeld 2023-2024 (pdf) en Reglement van inschrijving en collegegeld 2024-2025 (pdf)
 2. Regeling financiële ondersteuning op grond van overmacht
 3. Regeling Financiële ondersteuning in verband met internationalisering
 4. Regeling bestuursbeurzen voor student-leden in universitaire bestuursorganen
 5. Regeling bestuursbeurzen voor student-be­stuur­ders in studentenorganisaties van de Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Utrecht
 6. Subsidieregeling studentenorganisaties van  Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Utrecht
 7. Regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen UU
 8. Regeling Financiële ondersteuning voor studenten in opleidingen waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend
 9. Gebruiksreglement IT-middelen en -voorzieningen
 10. Gedragscode ter voorkoming en bestrijding van schendingen van interpersoonlijke  integriteit (ongewenst gedrag)
 11. Regeling werkwijze meldingen en klachtbehandeling Schendingen Interpersoonlijke Integriteit (ongewenst gedrag)
 12. Code of Conduct
 13. Bestuurs- en beheersreglement
 14. Reglement voor de Universiteitsraad
 15. Regeling financiёle ondersteuning op grond van topsport
 16. Regeling financiële ondersteuning op grond van overmacht internationale studenten
 17. Taalbeleid Universiteit Utrecht
 18. Code Zorgvuldige en Integere Wetenschap
 19. Leidraad  extra bijdragen naast collegegeld

Code of conduct

Naast de missie en de kernwaarden van de UU staan in de Code of Conduct ook de omgangsregels die studenten van de Universiteit Utrecht worden geacht na te leven:

 • Gedragen zich eerlijk en respectvol naar elkaar en naar medewerkers;
 • Halen het beste uit zichzelf door actief deel te nemen aan onderwijs en nevenactiviteiten;
 • Gaan zorgvuldig om met elkaars eigendommen en universitaire voorzieningen;
 • Stellen docenten en studenten in staat om onder optimale omstandigheden onderwijs te geven en te volgen.

Je kunt hier de volledige tekst van de Code of Conduct (pdf) downloaden.