Studentensite

Voor iedere student geldt een aantal rechten, plichten, regelingen en richtlijnen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het Studentenstatuut. Daarnaast zijn omgangsregels voor studenten en medewerkers beschreven in de Code of Conduct.

Onderwijs- en Examenregeling

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je faculteit en/of opleiding vind je alle regelingen waarmee je als student in het onderwijs te maken krijgt of nodig hebt om van bepaalde voorzieningen gebruik te kunnen maken. Je vindt het OER dat voor jou van toepassing is op de pagina's van je eigen opleiding, onder 'Regelingen en procedures'.

Studentenstatuut

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut 2015-2016 en het Studentenstatuut 2016-2017. De bijlagen bij het statuut vind je hieronder.

Bijlagen

 1. Reglement inschrijving en collegegeld 2016-2017 (pdf) en Reglement inschrijving en collegegeld 2017-2018 (pdf) en 
 2. Financiële ondersteuning op grond van overmacht (pdf)
 3. Regeling Utrecht Excellent Scholarships voor niet EU/EER-onderdanen (pdf)
 4. Regeling bestuursbeurzen voor student-leden in universitaire bestuursorganen (pdf)
 5. Regeling bestuursbeurzen voor student-be­stuur­ders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht (pdf)
 6. Subsidieregeling studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht (pdf)
 7. Regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen UU (pdf)
 8. Regeling Financiële ondersteuning voor studenten in opleidingen waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend (pdf)
 9. Gebruiksreglement IT-middelen en -voorzieningen (pdf)
 10. Gedragscode voor het tegengaan van ongewenst gedrag (pdf)
 11. Klachtenregeling m.b.t. intimidatie, agressie, geweld en discriminatie (pdf)
 12. Bestuurs- en beheersreglement
 13. Reglement voor de Universiteitsraad
 14. Plagiaat

 

Code of conduct

Naast de missie en de kernwaarden lees je in de Code of Conduct ook de omgangsregels die studenten van de Universiteit Utrecht worden geacht na te leven:

 • Gedragen zich eerlijk en respectvol naar elkaar en naar medewerkers;
 • Halen het beste uit zichzelf door actief deel te nemen aan onderwijs en nevenactiviteiten;
 • Gaan zorgvuldig om met elkaars eigendommen en universitaire voorzieningen;
 • Stellen docenten en studenten in staat om onder optimale omstandigheden onderwijs te geven en te volgen.

Je kunt hier de volledige tekst van de Code of Conduct (pdf) downloaden.

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Algemene informatie