OER en studentenstatuut

Voor iedere student geldt een aantal rechten, plichten, regelingen en richtlijnen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het Studentenstatuut. Daarnaast zijn er omgangsregels (Code of Conduct) voor studenten en medewerkers en is er een gedragscode taal.

Onderwijs- en Examenregeling

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je faculteit en/of opleiding staan alle regelingen waarmee je als student in het onderwijs te maken krijgt of die je nodig hebt om van bepaalde voorzieningen gebruik te kunnen maken. De OER van je eigen opleiding staat bij je eigen opleiding onder het kopje Regelingen en procedures.

Direct naar je opleiding

Studentenstatuut

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut 2020-2021 en het Studentenstatuut 2021-2022. De bijlagen bij het statuut vind je hieronder.

Bijlagen

 1. Reglement van inschrijving en collegegeld 2021-2022 (pdf) en Reglement van inschrijving en collegegeld 2022-2023 (pdf)
 2. Financiële ondersteuning op grond van overmacht (pdf)
 3. Regeling Financiële ondersteuning in verband met internationalisering (pdf)
 4. Regeling bestuursbeurzen voor student-leden in universitaire bestuursorganen (pdf)
 5. Regeling bestuursbeurzen voor student-be­stuur­ders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht (pdf)
 6. Subsidieregeling studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht (pdf)
 7. Regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen UU (pdf)
 8. Regeling Financiële ondersteuning voor studenten in opleidingen waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend (pdf)
 9. Gebruiksreglement IT-middelen en -voorzieningen (pdf)
 10. Gedragscode voor het tegengaan van ongewenst gedrag (pdf)
 11. Klachtenregeling m.b.t. intimidatie, agressie, geweld en discriminatie (pdf)
 12. Code of Conduct
 13. Bestuurs- en beheersreglement  externe link (pdf) en toelichting  externe link(pdf)
 14. Reglementen voor de Universiteitsraad
 15. Regeling financiёle ondersteuning op grond van topsport (pdf)
 16. Regeling financiële ondersteuning op grond van overmacht internationale studenten (pdf)
 17. Gedragscode Voertaal Onderwijs (pdf)
 18. Code Zorgvuldige en Integere Wetenschap (pdf)

Code of conduct

Naast de missie en de kernwaarden van de UU staan in de Code of Conduct ook de omgangsregels die studenten van de Universiteit Utrecht worden geacht na te leven:

 • Gedragen zich eerlijk en respectvol naar elkaar en naar medewerkers;
 • Halen het beste uit zichzelf door actief deel te nemen aan onderwijs en nevenactiviteiten;
 • Gaan zorgvuldig om met elkaars eigendommen en universitaire voorzieningen;
 • Stellen docenten en studenten in staat om onder optimale omstandigheden onderwijs te geven en te volgen.

Je kunt hier de volledige tekst van de Code of Conduct (pdf) downloaden.