Omzetting van de prestatiebeurs in een gift

Een verzoek om omzetting van de prestatiebeurs is alleen mogelijk als het duidelijk is dat je niet meer in staat bent om ooit nog een diploma in het Hoger Onderwijs te halen als gevolg van je functiebeperking, ook niet binnen een verlengd diplomatermijn.

Een dergelijk verzoek moet worden ondersteund door een artsverklaring.

Geen omzetting mogelijk

Je kunt geen omzetting van de prestatiebeurs aanvragen als:

  • je besluit te gaan reizen of werken, of
  • je vertraging oploopt door tijdelijke omstandigheden, bijvoorbeeld een niet-chronische ziekte of het overlijden van een familielid.

Gevolgen voor je studiefinanciering

Als het verzoek wordt toegekend, worden je reisproduct en je eventuele aanvullende beurs omgezet in een gift. Heb je nog een basisbeurs gekregen, dan wordt ook die een gift. Hebt je in het verleden prestatiebeurs gekregen voor een mbo-opleiding, dan verandert daar niets aan.

Maak een afspraak

Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice om te bespreken of je in aanmerking komt voor een voorziening van DUO.

De studentendecaan toetst jouw verzoek aan de wet. Als je volgens de studentendecaan in aanmerking komt voor een voorziening, dan ontvang je de benodigde formulieren. De studentendecaan legt je dan ook de verdere procedure uit.