Uitspraken College van Beroep voor de Examens (CBE) tot en met 2021

Nadere informatie over (werkzaamheden van) het CBE vind je hieronder:

Uitspraken

In onderstaande lijst vind je de samenvattingen van uitspraken die vanaf 2010 tot en met 2021 zijn gedaan.