Afstuderen uitstellen

Wil je je examen uitstellen? Je moet dan een verzoek tot uitstel indienen bij de examencommissie, binnen twee weken nadat je per e-mail bent geïnformeerd over je afstuderen. In 2021-2022 kun je in ieder geval uitstel krijgen als je:

  • een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van ten minste € 425 van de Universiteit Utrecht beschikbaar is;
  • onderdelen in het buitenland gaat volgen
  • een stage gaat doen. De stage moet een officiële cursus zijn die als onderdeel van het bachelorexamen gevolgd wordt.
  • onderdelen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot de masteropleiding (alleen voor bachelorstudenten).