Wil je je examen uitstellen? Je moet dan een verzoek tot uitstel indienen bij de examencommissie, binnen twee weken nadat je per e-mail bent geïnformeerd over je afstuderen. In 2019-2020 kun je in ieder geval uitstel krijgen als je:

  • een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van ten minste € 425 van de Universiteit Utrecht beschikbaar is;
  • een stage of onderdeel in het buitenland gaat volgen;
  • onderdelen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot de masteropleiding.