Het profileringsfonds van de Universiteit Utrecht bestaat uit een aantal aanvullende financiële regelingen voor studenten. Hieronder vind je een opsomming én waar je terecht kunt voor meer informatie.

Het profileringsfonds bestaat uit de volgende regelingen:

Naast het profileringsfonds heeft de Universiteit Utrecht onder meer een regeling voor topsporters (zie pagina Studeren en topsport).