Ombudsfunctionaris Studenten

De Ombudsfunctionaris Studenten helpt studenten met problemen of klachten. Als je vindt dat je onredelijk bent behandeld binnen Universiteit Utrecht, dan kun je dat bespreken met de Ombudsfunctionaris Studenten. De Ombudsfunctionaris Studenten heeft een onafhankelijke positie en is onpartijdig.

De Ombudsfunctionaris Studenten is een tweedelijnsvoorziening wat inhoudt dat je met een klacht eerst tot de eerstelijns voorzieningen dient te wenden (studieadviseur, tutor, klachtencoördinator of vertrouwenspersoon) alvorens je bij de Ombudsfunctionaris Studenten terecht kan. Als de behandeling van een klacht in de eerstelijnsvoorziening nog niet volledig is afgehandeld, kan de Ombudsfunctionaris Studenten de klacht niet in behandeling nemen.