Studievertraging

Er zijn verschillende omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat je studievertraging oploopt. Studievertraging kan vervelende gevolgen hebben. Neem daarom altijd contact op met je studieadviseur. Bij bepaalde omstandigheden kom je in aanmerking voor financiële compensatie.

Redenen studievertraging

Er zijn allerlei mogelijke redenen voor studievertraging.
 

  • Functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, ASS, diabetes, ziekte van Crohn, persisterende depressieve stoornis)
  • Ziekte (denk aan een operatie, een kortdurend behandeltraject, de ziekte van Pfeiffer of psychische problemen)
  • Bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een ouder, mantelzorg)
  • Gendertransitie
  • Zwangerschap (en studeren als ouder) 
  • Onvoldoende studeerbaarheid van de opleiding​ (bijvoorbeeld wachttijden bij coschappen)
  • Overige bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld studievertraging omdat je kamer is uitgebrand).

Als je voor financiële compensatie in aanmerking wilt komen, is het belangrijk dat je tijdig contact opneemt met je studieadviseur. Je moet dan uiteraard wel voldoen aan de formele voorwaarden.

Ook bij DUO zijn er verschillende voorzieningen bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Als je daar meer over wilt weten, maak dan een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice.

Studeerproblemen

Soms loop je studievertraging op door studeerproblemen. Om je studievertraging om deze reden te voorkomen of beperken, biedt de universiteit hulp aan. Via het Skillslab kun je terecht voor schrijfcoaching en studeercoaching. Er zijn verschillende begeleiders en trainers die je kunnen helpen om te leren omgaan met bepaalde valkuilen en problemen.

Bestuursactiviteiten

Studenten in een bestuurs- of medezeggenschapsorgaan komen mogelijk in aanmerking voor financiële steun (Bestuursbeurzen) van de Universiteit Utrecht. Bestuurders in studentenorganisaties vinden informatie op www.bestuurlijkactiefutrecht.nl 

Topsport

Om in aanmerking te komen voor topsportvoorzieningen van de Universiteit Utrecht moet je eerst een afspraak maken met een studentendecaan voor topsporters. Als topsporter kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor financiële compensatie.

Andere gevolgen studievertraging

Studievertraging kan, behalve praktische, ook andere onvoorziene gevolgen hebben. Voel jij je eenzaam omdat je niet meer gelijkloopt met je medestudenten? Kijk dan naar de mogelijkheden op het gebied van studentenwelzijn. Bij psychische problemen kun je ook terecht voor een individuele afspraak bij een van de studentenpsychologen. Heb je geldzorgen? Kijk dan naar onze tips. Voor andere vragen ben je bent altijd welkom binnen de begeleidingsketen van de UU.