Je schrijft je via Osiris in voor cursussen tijdens een vastgestelde inschrijfperiode. De begindatum van de inschrijving en de periode waarvoor je je moet inschrijven kunnen per faculteit variëren. Alle informatie die voor jou van toepassing is staan op de pagina's van je eigen opleiding.

Wil je vooruit plannen? Bekijk dan de academische jaarkalender.

Inschrijfperiodes

Voor het studiejaar 2019-2020 gelden de onderstaande inschrijfperiodes.

Let op: de inschrijfperiodes van de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen, Geneeskunde, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Sociale wetenschappen en University College Utrecht wijken af. Kijk bij je eigen opleiding voor de juiste inschrijfperiodes.

Periode 1 (semester 1)
 • Inschrijving: maandag 3 juni t/m zondag 30 juni 2019
 • Na-inschrijving: maandag 19 en dinsdag 20 augustus 2019
 • Start onderwijs: maandag 2 september 2019
Periode 2 (semester 1)
 • Inschrijving: maandag 16 september t/m zondag 29 september 2019
 • Na-inschrijving: maandag 21 en dinsdag 22 oktober 2019
 • Start onderwijs: maandag 11 november 2019
Periode 3 (semester 2)
 • Inschrijving: maandag 28 oktober t/m zondag 24 november 2019
 • Na-inschrijving: maandag 20 en dinsdag 21 januari 2020
 • Start onderwijs: maandag 3 februari 2020
Periode 4 (semester 2)
 • Inschrijving: maandag 27 januari t/m zondag 23 februari 2020
 • Na-inschrijving: maandag 30 en dinsdag 31 maart 2020
 • Start onderwijs:  maandag 20 april 2020

Timeslots: voorkom dat cursussen overlappen

Kies je cursussen in verschillende timeslots om te voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip moet volgen. Cursussen in verschillende timeslots kun je dus altijd combineren. De weekindeling is als volgt:

Tentamentimeslotmodel

Een toets kan volgens het tentamentimeslotmodel worden ingepland als dit buiten het reguliere collegerooster valt. Deze tijden wijken af van de collegetijden.

Ga naar je opleiding