Toetsing bij de UU

Copyright: Maria Salaru
© Maria Salaru

De UU heeft enkele belangrijke regelingen voor toetsing. Om je cijfers goed te interpreteren, is het belangrijk om deze regelingen te kennen.

De Universiteit Utrecht kent absolute cijfers toe

Via absolute cijfers geven docenten aan in hoeverre je de leerdoelen hebt bereikt. Met uitzondering van UCU en UCR gebeurt dit op een tienpuntsschaal, waarbij 1 het laagste cijfer is en 10 het hoogste cijfer. Sommige cursussen worden alfanumeriek beoordeeld: voldoende, onvoldoende of vrijstelling.

Je moet alle cursussen uit je examenprogramma halen om af te studeren

Het is niet mogelijk om te compenseren tussen cursussen. Alleen voldoendes worden getoond op het Internationaal Diploma Supplement, een bijlage bij je diploma.

Je hebt onder bepaalde voorwaarden 1 keer de kans om een onvoldoende eindbeoordeling te repareren

Heb je voor een cursus een onvoldoende eindbeoordeling, maar heb je minimaal een 4 gehaald? Dan heb je eenmalig de gelegenheid om via een reparatieopdracht de cursus alsnog te halen, mits je aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus hebt voldaan. Let op: je komt niet in aanmerking voor aanvullende of vervangende toets indien een voldoende is toegekend. Als je de cursus onverhoopt toch niet haalt, moet je deze opnieuw doen.

Op het Internationaal Diploma Supplement staat een gewogen gemiddelde

Voor studenten die afgestudeerd zijn voor 1 september 2017, wordt het gewogen weergegeven als het Grade Point Average. Voor studenten die afstuderen vanaf 1 september 2017 is dat het gewogen gemiddelde op de tienpuntsschaal (behalve bij UCR en UCU). Het gewogen gemiddelde wordt berekend op basis van alle numerieke cijfers op het Internationaal Diploma Supplement, gewogen naar studiepunten. Bij de Universiteit Utrecht tellen alle cijfers, dus ook cijfers behaald in je eerste studiejaar, mee in de berekening van het gewogen gemiddelde.