Minors

Een minor is een samenhangend pakket van meestal 4 cursussen (soms verspreid over meerdere semesters), waarvan een deel verplicht is en een deel vrij keuze. Je volgt een minor vaak in je tweede of derde bachelorjaar. De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 minors aan in uiteenlopende vakgebieden.

Zoek een minor

Wie kiest voor een minor, concentreert zich naast de major op één ander vakgebied. Bijvoorbeeld omdat je je graag wilt verdiepen in een ander vakgebied dat aansluit bij je persoonlijke interesses. Of omdat een bepaalde minor een goede voorbereiding is - of zelfs een ingangseis - voor het masterprogramma dat je na de bachelorfase wilt volgen.

Toegang voor studenten van buiten de UU

Niet iedere minor is voor iedereen toegankelijk en voor studenten van andere universiteiten of hogescholen gelden meestal afwijkende procedures. Soms worden er eisen gesteld aan je bacheloropleiding, soms ook aan je vwo-profiel. Soms is de minor alleen toegankelijk voor studenten van de Universiteit Utrecht, soms ook voor studenten van andere universiteiten (en soms ook hogescholen). Bij elke minor staat precies aangegeven welke ingangseisen van toepassing zijn.