Verlenging van de prestatiebeurs (DUO) en afstudeersteun

Ben je voltijdstudent en loop je tijdens je prestatiebeursperiode studievertraging op door je functiebeperking? Mogelijk kom je in aanmerking voor een jaar extra studiefinanciering (verlenging van de prestatiebeurs) via DUO en/of financiele compensatie vanuit de universiteit (afstudeersteun).

Stappenplan

  • Merk je dat je vertraging oploopt, meld je dan tijdig (binnen 3 maanden) bij de studieadviseur.
  • Vraag direct na afloop van het studiejaar waarin je de studievertraging hebt opgelopen (binnen 5 maanden na afloop van het betreffende studiejaar) afstudeersteun aan. Bekijk de procedure.

Let op: als je studievertraging oploopt als gevolg van functiebeperking (of andere vormen van overmacht) dan kan dit dus al meteen na je eerste studiejaar.

De studentendecanen bekijken a.d.h.v. je aanvraag voor afstudeersteun meteen ook of je in aanmerking komt voor een verlenging van de prestatiebeurs via DUO. Zo ja, dan neemt de studentendecaan contact met je op. De studentendecaan legt je dan ook de verdere procedure uit.

Verlenging prestatiebeurs: jaar extra studiefinanciering (leenstelsel)

Hoe ziet een jaar extra prestatiebeurs van DUO er uit?

  • 12 maanden extra lenen
  • 12 maanden extra aanvullende beurs (afhankelijk v.h. inkomen van je ouders)
  • 12 maanden extra OV/Studentenreisproduct
  • bij het behalen van je diploma een korting van €1200.- op je studieschuld.

Als je in aanmerking komt voor een jaar extra prestatiebeurs, dan houdt de universiteit bij de berekening van de afstudeersteun rekening met deze korting van DUO.

De eerste 12 maanden afstudeersteun ontvang je dan geen €425.- maar €325.- per maand vastgestelde studievertraging. Loop je onverhoopt meer dan 12 maanden studievertraging op? Dan kom je vanaf de 13e maand weer in aanmerking voor €425.-.  

Disclaimer: de regelingen worden momenteel geactualiseerd. Nadere informatie over de nieuwe regelingen, en de hoogte van het compensatiebedrag, zal naar verwachting volgen in juli 2024. 

Verlenging prestatiebeurs: jaar extra studiefinanciering (basisbeurs)

Heb je als gevolg van je functiebeperking studievertraging opgelopen onder het oude studiefinancieringsstelsel (de basisbeurs)? Dan zal de studentendecaan bekijken of het mogelijk is om bij DUO een jaar extra basisbeurs aan te vragen.

Hoe ziet een jaar extra basisbeurs van DUO er uit?

  • 12 maanden extra basisbeurs
  • 12 maanden extra aanvullende beurs (afhankelijk v.h. inkomen van je ouders)
  • 12 maanden extra OV/Studentenreisproduct
  • 12 maanden extra lenen

Als je 12 maanden verlenging van de basisbeurs ontvangt, wordt deze verlenging beschouwd als een financiële compensatie voor je eerste 12 maanden studievertraging. Pas over de 13e en volgende maand(en) vertraging kun je in aanmerking komen voor de financiële compensatie van de Universiteit Utrecht (afstudeersteun).

Houd er rekening mee dat alleen de studievertraging in de prestatiebeursperiode voor financiële compensatie in aanmerking komt. Een jaar extra prestatiebeurs kan maar één keer worden aangevraagd.

Maak een afspraak

Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice om te bespreken of je in aanmerking komt voor een voorziening van DUO.

De studentendecaan toetst jouw verzoek aan de wet. Als je volgens de studentendecaan in aanmerking komt voor een voorziening, dan ontvang je de benodigde formulieren. De studentendecaan legt je dan ook de verdere procedure uit.

Voor het indienen van een verzoek voor afstudeersteun hoef je géén afspraak te maken: je mag het verzoek gewoon digitaal indienen via OSIRIS Zaak. Lees meer op www.uu.nl/studenten/afstudeersteun.