Ben je voltijdstudent en heb je in je beursperiode studievertraging opgelopen door je handicap of chronische ziekte? Dan kun je bij DUO financiële ondersteuning aanvragen in de vorm van een jaar extra basisbeurs:

  1. eerst wordt gekeken of je in aanmerking komt voor een verlenging van de studiefinancieringduur van DUO
  2. pas dan bekijkt de de UU of je aanspraak kunt maken op de afstudeersteun van de Universiteit Utrecht

Extra beursjaar

Studenten hebben, afhankelijk van hun opleiding, recht op vier, vijf of zes jaar basisbeurs (prestatiebeurs) en drie jaar lening. Wanneer je door je handicap meer tijd nodig hebt om af te studeren dan de duur van de prestatiebeurs, dan kun je eenmalig in aanmerking komen voor een jaar extra beurs. Het extra beursjaar wordt een gift als je de prestatiebeursnorm hebt gehaald.

Stappenplan

  1. Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice om te bespreken of je in aanmerking komt voor een jaar extra studiefinanciering. Zo ja, dan ontvang je van de decaan de benodigde formulieren. De decaan legt je dan ook de verdere procedure uit.
  2. Gewoonlijk gaat het extra jaar in na afloop van je prestatiebeursperiode. Op jouw verzoek kun je het extra beursjaar ook later in laten gaan.

Afstudeersteun

Een door DUO toegekend extra jaar wordt verrekend met de opgelopen vertraging. Dit houdt in dat je, als je 12 maanden verlenging van de beursperiode hebt gekregen, pas over de 13e en volgende maanden vertraging afstudeersteun van de universiteit kunt krijgen. Alleen bij een negatieve beslissing van DUO kun je achteraf met terugwerkende kracht een verzoek om afstudeersteun op grond van je handicap indienen.

Meer informatie over deze afstudeersteun en een link naar het aanvraagformulier vind je op www.uu.nl/studenten/afstudeersteun.