Bindend studieadvies

Aangepaste BSA-norm 2021-2022

In verband met de coronacrisis is de norm voor het Bindend Studieadvies voor collegejaar 2021-2022 met 7,5 studiepunten verlaagd naar 37,5 EC. Voor de meeste eerstejaarsstudenten betekent dit dat zij in het algemeen een groot vak minder af hoeven te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar. De bestaande regelingen bieden daarnaast, zoals altijd, de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen.

Studieadvies

Aan het eind van het eerste semester (uiterlijk 31 januari) krijg je van je opleiding een tussentijds advies. Als je te weinig punten hebt behaald, krijg je een waarschuwing. Aan het eind van het studiejaar (uiterlijk 31 augustus) volgt het definitieve advies.

Als je te weinig punten hebt behaald, krijg je een bindend negatief studieadvies. Je mag de studie dan niet voortzetten en herinschrijving is niet mogelijk.

Bij uitschrijven voor 1 februari

Als je vóór 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving doet, krijg je geen bindend negatief studieadvies. Dus als je uiterlijk 31 januari je uitschrijfverzoek indient, word je met ingang van 1 februari uitgeschreven en krijg je geen bindend negatief studieadvies.
Let op: deze regel geldt niet voor de bacheloropleiding Geneeskunde.

Meer informatie

  • Lees meer over hoe je je kunt uitschrijven
  • Informatie over de 1-februari-regeling kun je vinden op de website van DUO.