Erasmus+ beurzen

Wat is het Erasmus+ programma?

Het Erasmus+ programma maakt het mogelijk om een deel van je opleiding bij een partneruniversiteit in Europa te volgen of om een stage te lopen in een ander Europees land. Erasmus+ wil internationale uitwisseling en stages bevorderen door het bieden van beurzen.

Als je op uitwisseling of stage (traineeship) binnen Europa gaat zou je in aanmerking kunnen komen voor een Erasmus+ beurs. Deze beurs levert een bijdrage aan de reis- en verblijfskosten in het buitenland. Het beursbedrag is afhankelijk van de periode van je verblijf en van de locatie.

Deelnemende landen

Alle lidstaten van de Europese Unie doen mee aan Erasmus+, en daarnaast ook IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, en Turkije, en de overzeese gebieden van de deelnemende landen. Of je bestemming in aanmerking komt voor een Erasmus+ beurs hangt behalve van het land ook af van of er door jouw faculteit of door de Universiteit Utrecht een uitwisselingsovereenkomst is afgesloten met die instelling.

Zwitserland heeft een eigen beursprogramma. Als je daarheen gaat kom je mogelijk in aanmerking voor het 'Swiss-European Mobility Programme'.

Let op: Door de Brexit neemt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel aan het Erasmus+ programma.

Erasmus+ disclaimer

Het Erasmus+ programma wordt gefinancierd door de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt echter uitsluitend bij de auteur en niet bij de Europese Unie of het Nationaal Agentschap Erasmus+. De Europese Unie noch het Nationaal Agentschap kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze publicatie.