Voorbeelden faculteiten

Hieronder lees je enkele voorbeelden van facultaire en faculteit overschrijdende projecten die (mede) mogelijk worden gemaakt door subsidie vanuit het NPO.

Peer Coaching Programma

Eerstejaars studenten van 12 verschillende bacheloropleidingen van de Faculteit Geesteswetenschappen krijgen dit jaar begeleiding van peer coaches. Dit gebeurt via een combinatie van groepsbijeenkomsten, individuele gesprekken en laagdrempelig informeel contact. De peer coaches worden op hun beurt via training en intervisie begeleid door welzijnstrainers en studieadviseurs. Het doel is om de binding met elkaar en de universiteit te verbeteren en community vorming te vergroten. 

Future Learning Spaces

In de voormalige kantine van het Minnaertgebouw wordt een Learning Plaza gerealiseerd. Dit is een thuishonk waar je tijd kunt doorbrengen met medestudenten én een informele leeromgeving waar je onder begeleiding van een docent in groepsverband kunt werken aan opdrachten. Het heeft een huiskamersetting met sofa's, een keukentje, bordspellen, etc. Dit project is een experiment met als doel te onderzoeken of meer van deze leeromgevingen bijdragen aan de functie van de campus van de UU. 

Campagne 'open en stimulerende leeromgeving'

De Faculteit Geneeskunde start een bewustwordingscampagne met focus op positief, professioneel en respectvol gedrag. De campagne heeft als doel om een veilige, open en stimulerende leer- en werkomgeving te creëren voor alle studenten en medewerkers van de Faculteit Geneeskunde en masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences. Denk daarbij aan het aangeven van behoeften en grenzen, het geven van feedback en het stellen van vragen en het verhelderen van kaders en verwachtingen.

#backtobetter, powered by NPO