Studeren en topsport

De Universiteit Utrecht koestert sportief talent. Daarom kunnen topsporters bij de Universiteit Utrecht rekenen op speciale voorzieningen op maat. Lees vooral het topsportbeleid voor een uitgebreide toelichting.

Voor wie?

Alleen sporters met een erkende status kunnen in aanmerking komen voor de voorzieningen van de Universiteit Utrecht. De volgende statussen geven toegang tot voorzieningen:

 • A-status
 • Belofte-status
 • Bondsstatus
 • HP-status (High Potential)
 • IT-status (Internationaal Talent)
 • NT-status (Nationaal Talent)
 • Selectiestatus

Je status moet eerst geregistreerd zijn bij de Universiteit Utrecht voordat je gebruik kunt maken van voorzieningen. Laat je in ieder geval registreren ruim voordat je met je opleiding begint (dat is bij voorkeur vóór je inschrijving) en vergeet niet dat je zelf je status jaarlijks moet verlengen bij de Studentendecaan Topsport. Let op: sporters die zich pas in augustus of september van hun eerste studiejaar voor het eerst melden voor voorzieningen, moeten er rekening mee houden dat zij niet (goed) geholpen kunnen worden. 

Welke voorzieningen zijn er?

De Universiteit Utrecht biedt verschillende soorten voorzieningen.

 • Facultaire voorzieningen (bijvoorbeeld roosteraanpassingen en dispensatie voor studievoortgangsregelingen van de Universiteit Utrecht)
 • Financiële voorzieningen (zoals een vergoeding van (een deel van) de kosten voor trainingsstages of wedstrijden in het buitenland, compensatie bij studievertraging (zie Compensatieregeling topsporter), en een gratis sportkaart (Olympas) bij Sportcentrum Olympos)
 • Voorzieningen in natura (bijvoorbeeld verlenging van de diplomatermijn bij een A-status, en een topsportcertificaat bij afstuderen)  

Lees voor een uitgebreid overzicht, de voorwaarden en de aanvraagprocedure het Topsportbeleid  (pdf). 

Registratie als topsporter

Kijk eerst deze video en check de folder.

Om in aanmerking te komen voor topsportvoorzieningen van de Universiteit Utrecht moet je eerst een afspraak maken met de studentendecaan voor topsporters. De studentendecaan:

 • checkt je status en stelt vast of je gebruik mag maken van voorzieningen;
 • informeert je over alle (on)mogelijkheden van het topsportbeleid;
 • brengt je opleiding op de hoogte van je status, zodat je daar facultaire voorzieningen kunt regelen; en
 • is aanspreekpunt als je er met je opleiding niet uitkomt of wanneer je gebruik wilt maken van financiële voorzieningen, diplomatermijnverlenging of het topsportcertificaat.

Wacht niet tot het laatste moment met het maken van een afspraak. Ben je aankomend student? Regel dan tenminste enkele maanden voor de start van het onderwijs een afspraak om er zeker van te zijn dat je studie en sport te combineren zijn.

Let op: voorzieningen voor topsporters worden aan de Universiteit Utrecht in principe voor de duur van één collegejaar afgegeven. Daarna moet je - eventueel onder overlegging van bewijsstukken – verlenging aanvragen. Dit kan bij Eva Beeftink direct via de mail: elitesports@uu.nl. Je hoeft hiervoor dus geen afspraak te maken.

Afspraak maken

Afspraak maken: bel graag met Studentenservice. Je krijgt dan een afspraak met Eva Beeftink. Zij is de studentendecaan Topsport.

Let op: Eva Beeftink is van 1 maart tot en met begin augustus afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof. Gedurende deze periode kunnen topsporters terecht bij studentendecaan Iemke Schipper.

Er zijn speciale spreekuren voor topsporters, maar komen deze tijden jou vanwege je sport en/of studie niet goed uit, dan kun je altijd vragen of je ook op een ander tijdstip langs mag komen.