Gesprek met studieloopbaanadviseur

Student en studieloopbaanadviseur voeren gesprek aan ronde tafel

Wil je meer specifiek ingaan op jouw persoonlijke situatie bij je masterkeuze? In een individueel gesprek denkt een ervaren studieloopbaanadviseur met je mee.

Voor wie?

Voor studenten van de Universiteit Utrecht.

Werkwijze gesprek

  • Een studiekeuzegesprek is gratis.
  • Je maakt een afspraak via het planningssysteem hieronder.
  • In het gesprek verkennen we jouw motieven, interesses en kwaliteiten en bepalen we samen waar jij in je keuzeproces staat en hoe je een vertaalslag kan maken naar masterprogramma’s.
  • Het resultaat van het gesprek is een persoonlijk actieplan waar je zelf mee aan de slag gaat.

Maak een afspraak (alléén voor UU-studenten)