Formulier indiening

Je kunt een klacht, bezwaar of beroep indienen via een digitaal formulier. Lees éérst aandachtig onderstaande invulinstructies:

  1. Ga naar het digitale formulier (zie link onderaan) en log in met je Solis-id en -wachtwoord. De taal van het formulier is afhankelijk van je browserinstellingen. Staat je browser op Engels ingesteld, dan krijg je het formulier in het Engels te zien. Vul het formulier alleen in het Engels in als Nederlands niet je voertaal is. Als je liever het Nederlandstalige formulier invult, wijzig dan de taalinstellingen van je browser.
  2. Kies het formulier dat je wilt invullen: klachtformulier of formulier bezwaar/beroep.
  3. Lukt het niet om in te loggen met je solisid en het formulier in te vullen? Probeer dan in te loggen zonder je solisid. Gebruik dan de volgende gebruikersnaam en wachtwoord. Voor het CBE is de gebruikersnaam studentx en wachtwoord appealx. Voor de Geschillenadviescommissie is de gebruikersnaam bezwaarmaker en het wachtwoord toelating
  4. LET OP: Vul het formulier in één keer in. Het is niet mogelijk om wijzigingen tussentijds op te slaan. Bekijk vooraf de vragen, verzamel – indien nodig – alle gegevens en vul daarna het digitale formulier in. Het is zinvol om vooraf je verhaal in een document te zetten.
  5. Dien je een klacht in, geef dan aan op het formulier waar deze naar toe moet: de klachtencoördinator van je opleiding of faculteit, het University College of de universitaire klachtencoördinator. Weet je niet waar de klacht naar toe moet, dan zorgt de universitaire klachtencoördinator ervoor dat de klacht op de juiste plek terechtkomt.
    Wil je nog relevante stukken opsturen? Geef dat dan aan bij vraag 4 op het klachtformulier. De klachtencoördinator zal je dan vervolgens vragen om deze stukken in te sturen.

    Wil je een bezwaar of beroep indienen, stuur dan het formulier aan het College van Bestuur of College van Beroep voor de Examens. Als je niet weet waar je het naar toe moet sturen, geef dat dan aan. Het formulier komt dan in eerste instantie terecht bij het College van Bestuur.
  6. Zodra je het formulier verzonden hebt, krijg je per e-mail een bevestiging met het door jou ingevulde formulier. Daarnaast krijg je meer informatie over de vervolgprocedure.

LET OP: Als je géén ontvangstbevestiging in je mail hebt gekregen, inloggen niet lukt of je nog vragen hebt over de procedure, neem dan in geval van een klacht contact op met het Studiepunt van je opleiding of faculteit of met Studentenservice. Neem in geval van een bezwaar of beroep contact op met Juridische Zaken: 030 253 3075, of stuur je bezwaar naar lsb@uu.nl of je beroep naar cbe.jz@uu.nl. Je moet een bezwaar- of beroepschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing bekend is gemaakt. Je kunt ook een voorlopig bezwaar- of beroepschrift indienen en vragen om uitstel voor het indienen van de gronden.

Digitaal formulier om een klacht, bezwaar of beroep in te dienen