Uitschrijven

Wil je (tijdelijk) stoppen met je opleiding of studeer je af? Doe dan via Studielink een Verzoek tot uitschrijving. Studielink stuurt je een ontvangstbevestiging van je uitschrijfverzoek.

Met ingang van iedere maand uitschrijven

Je kunt je met ingang van elke maand uitschrijven. Voor elke resterende maand van het studiejaar wordt dan een twaalfde deel van het collegegeld terugbetaald (of niet meer geïnd), tenzij je voor één of meer andere opleidingen ingeschreven wilt blijven staan. Schrijf je je per 1 juli of 1 augustus uit, dan wordt er geen collegegeld gerestitueerd.

Zie hieronder bij ‘restitutie collegegeld’ voor uitzonderingen op de regel.

Houd er, als je tijdelijk wilt stoppen met je opleiding, rekening mee dat herinschrijven na 1 september in principe niet mogelijk is. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van de faculteit.

Uitzonderingen

Volg je een privaatgefinancieerd masterprogramma of een premaster bij Sociale Wetenschappen, neem dan contact op met het studiepunt van je faculteit

Tussentijdse uitschrijving en restitutie voor een premaster is in beginsel niet mogelijk. 

Restitutie van (een evenredig deel van) de premastervergoeding is alleen mogelijk wanneer je als gevolg van overmacht/persoonlijke omstandigheden niet kunt deelnemen aan het onderwijs van de premaster, óf wanneer je vanwege onvoldoende voortgang wordt uitgesloten van verdere deelname van de premaster door de Board of Studies. Is er sprake van overmacht of persoonlijke omstandigheden, maak dan een afspraak met de Studentendecaan om de mogelijkheden te bespreken, via Studentenservice.

Belangrijk om rekening mee te houden