Wil je (tijdelijk) stoppen met je opleiding of studeer je af? Doe dan via Studielink een Verzoek tot uitschrijving. Studielink stuurt je een ontvangstbevestiging van je uitschrijfverzoek.

Je kunt je met ingang van elke maand uitschrijven. Voor elke resterende maand van het studiejaar wordt dan een twaalfde deel van het collegegeld terugbetaald (of niet meer geïnd), tenzij je voor één of meer andere opleidingen ingeschreven wilt blijven staan. Schrijf je je per 1 juli of 1 augustus uit, dan wordt er geen collegegeld gerestitueerd.

Zie hieronder bij ‘restitutie collegegeld’ voor uitzonderingen op de regel.

Houd er, als je tijdelijk wilt stoppen met je opleiding, rekening mee dat herinschrijven na 1 september in principe niet mogelijk is. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van de faculteit.

Uitzonderingen
Volg je een privaatgefinancieerd masterprogramma of een premaster bij Sociale Wetenschappen, neem dan contact op met het studiepunt van je faculteit

Tussentijdse uitschrijving en restitutie voor een premaster is in beginsel niet mogelijk. 

Restitutie van (een evenredig deel van) de premastervergoeding is alleen mogelijk wanneer je als gevolg van overmacht/persoonlijke omstandigheden niet kunt deelnemen aan het onderwijs van de premaster, óf wanneer je vanwege onvoldoende voortgang wordt uitgesloten van verdere deelname van de premaster door de Board of Studies. Is er sprake van overmacht of persoonlijke omstandigheden, maak dan een afspraak met de Studentendecaan om de mogelijkheden te bespreken, via Studentenservice.

Belangrijk om rekening mee te houden
  • Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
  • Je wordt uitgeschreven per de 1e van de maand volgend op je uitschrijfverzoek, niet eerder. Dus als je bijvoorbeeld in de maand september een uitschrijfverzoek doet, dan word je per 1 oktober uitgeschreven.
  • Je kunt wel een latere uitschrijfdatum opgeven bij je verzoek tot uitschrijving.
  • Als je afstudeert kun je je uitschrijven per de 1e van de maand volgend op je examendatum, maar je mag ook voor het resterende collegejaar ingeschreven blijven. Uiteraard betaal je dan nog wel collegegeld. Let op: uitschrijven met terugwerkende kracht kan niet.

Je recht op studiefinanciering en OV studentenreisproduct vervalt per de datum van je uitschrijving. Je moet deze zelf stopzetten. Lees meer op de website van DUO. Bijvoorbeeld als je je per 1 oktober uitschrijft, zet je ook per 1 oktober je studiefinanciering en OV stop (vóór 1 oktober).

Ben je 30 jaar of ouder? Dan kun je na stopzetting je studiefinanciering en OV niet meer heractiveren.

In het Educatorium op De Uithof staat ook een ophaalautomaat waar je je OV studentenreisproduct kunt stopzetten.

Je bent alleen collegegeld verschuldigd voor de maanden die je ingeschreven hebt gestaan. Heb je meer betaald, dan krijg je per uitgeschreven maand 1/12e van het totale collegegeld voor dat collegejaar terug.

  • Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus, krijg je geen collegegeld gerestitueerd.
  • Restitutie van de premastervergoeding is in beginsel niet mogelijk.
  • Bij flexstuderen is na uitschrijven geen restitutie van het collegegeld mogelijk. Hierop is geen uitzondering mogelijk.

Na uitschrijving kun je nog 180 dagen gebruik maken van de voorzieningen waar een solis-id voor nodig is. De voorzieningen van de bibliotheek zijn meteen na uitschrijving alleen nog maar vanuit de bibliotheek zelf te benaderen.

Zodra je geen student meer bent vervallen ook je rechten op andere overeenkomsten die je als student hebt afgesloten, zoals een studentenverzekering, studentenbankrekening, studentenverblijfsvergunning en studentenhuisvesting.

Lees meer over financiële gevolgen en regelingen bij uitschrijven.

Wil je per september niet meer ingeschreven staan? Of besluit je in de maand juni, juli of augustus te stoppen? Dan hoef je GEEN uitschrijfverzoek te doen. Je huidige inschrijving komt automatisch te vervallen per 1 september. Je mag ook na je afstuderen voor de rest van het collegejaar ingeschreven blijven en hoeft je dus niet uit te schrijven.

Wél moet je zelf je studiefinanciering en OV stopzetten bij DUO vóór 1 september.

Je kunt je inschrijving annuleren tot vóór aanvang van je opleiding. Bij inschrijving per 1 september kun je dus tot en met 31 augustus annuleren; bij inschrijving per 1 februari (voor sommige (pre)master programma’s) tot en met 31 januari. Je bent dan geen collegegeld verschuldigd. Lees meer over het annuleren van je inschrijving.

Twijfel je nog tussen studeren en werken? Kijk dan eens bij je eigen opleiding onder Career Services.

Sta je in 2020-2021 voor de eerste keer ingeschreven voor een van de vijf fixusopleidingen (www.uu.nl/fixus) en je wilt je uitschrijven dan hoef je voor studiejaar 2021-2022 niet opnieuw aan de selectie mee te doen.

Uitzondering is Geneeskunde: bij uitschrijven krijg je automatisch een negatief BSA. Als je geen aangehouden advies kunt krijgen, dan kun je vier jaar geen Geneeskunde in Utrecht meer studeren. Na die vier jaar kun je zonder deel te nemen aan de selectie weer terugkomen.