Levensbeschouwing

Regelingen voor tentamens op religieuze feestdagen

In de universitaire kalender zijn alleen die dagen als (religieuze) feestdag opgenomen die door de Rijksoverheid zijn aangemerkt als nationale feestdag. Het College van Bestuur is wel van oordeel dat opleidingen bereid moeten zijn om studenten tegemoet te komen als zij door een andere religieuze feestdag niet mee kunnen doen aan een tentamen of practicum. Voor deze studenten zou hetzelfde moeten gelden als voor studenten die door familieomstandigheden of ziekte verstek moeten laten gaan.

Kledingvoorschriften aan de Universiteit Utrecht

Aan de Universiteit Utrecht zijn geen regelingen voor kledingvoorschriften voor studenten of docenten. Wel heeft het College van Bestuur het volgende standpunt ingenomen in de discussies over gezichtssluiers (chador, niquaab): gezichtsbedekkende kledingstukken en/of attributen worden in onderwijssituaties binnen de universiteit niet toegestaan omdat in het universitaire onderwijs de communicatie (waarin gelaatsuitdrukkingen een essentiële rol spelen) van onmisbaar belang is.

Stilteruimtes

Enkele universiteitsgebouwen bieden ruimtes voor rust en bezinning.

Levensbeschouwelijke studentenorganisaties

In het overzicht van studentenorganisaties zijn ook enkele levensbeschouwelijke studentenorganisaties opgenomen.