Inspraak en medezeggenschap

Geef je mening

Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over je studie en de UU:

 • Een docent aanspreken over zaken die mogelijk anders of beter kunnen. 
 • Via cursuseveluaties.
 • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht.
 • Via de verschillende medezeggenschapsorganen bij je eigen opleiding, de faculteit of universiteit.
 • Heb je een persoonlijke klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten, bezwaar en beroep.

Medezeggenschap

Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Word dan lid van een van onze medezeggenschapsorganen:

 • universiteitsraad
 • faculteitsraad
 • opleidingscommissie

Je doet veel ervaring op en je leert constructief mee te denken en mee te beslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. Heb je interesse? Neem dan contact op met Anne-Marie Partridge, secretaris van de U-raad of de contactpersoon van jouw faculteit

Studentenorganisaties 

 • Vidius: ondersteunt alle studenten die actief zijn in de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht
 • LSVB (Landelijke Studenten Vakbond): federatie van 23 studentenvakbonden
 • ISO (Interstedelijk Studenten Overleg): grootste landelijke studentenbond van Nederland

Beurs voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.