Team en taskforce studentenwelzijn

Studentenwelzijn wordt breed gedragen binnen de Universiteit Utrecht, in alle verschillende lagen en onderdelen van de instelling. Hieronder vind je het actieplan studentenwelzijn wat de plannen en focusgebieden schetst voor de komende vier jaar, en meer informatie over het team en de taskforce studentenwelzijn, die zich universiteitsbreed met het onderwerp bezig houden. Daarnaast zijn er facultaire contactpersonen studentenwelzijn en houden bijvoorbeeld ook verschillende leden van de universiteitsraad zich met studentenwelzijn bezig als een van hun portefeuilles. 

Heb jij input of ideeën op het gebied van studentenwelzijn? We horen graag van je! Je kunt altijd contact opnemen voor vragen, input, ideeën of om een keer van gedachten te wisselen.
Email: studentwellbeing@uu.nl