Het is als een soort puzzel waarvan je de puzzelstukjes steeds beter kunt plaatsen
Lauren Antonides
Student Geschiedenis UU

Lauren Antonides is student Geschiedenis aan de UU en liep een extra stage bij de Gemeente Utrecht en heeft daar een Human Resource project onderzocht en ondersteund. Ze heeft hierdoor een beter beeld van zichzelf en weet hoe ze zich wil gaan presenteren bij haar potentiële nieuwe werkgever.

“Door zoveel mogelijk extra-curriculaire activiteiten te ondernemen kreeg ik een steeds beter beeld van waar ik goed in ben en waar mijn passie ligt. Het is als een soort puzzel waarvan je de puzzelstukjes steeds beter kunt plaatsen. Tijdens mijn onderzoeksstage bij de gemeente Utrecht kwam ik er bijvoorbeeld achter dat niet het organiseren en regelen, maar juist het doen van onderzoek mij het beste ligt. Tijdens mijn redactionele werk bij studentenbladen ben ik erachter gekomen dat ik schrijven leuk vind en het me ook redelijk goed afgaat. Als ik terugkijk op mijn studie, kan ik juist door die verschillende ervaringen goed aanwijzen wat mijn interesses en kwaliteiten zijn”.

 “Ook heb ik in de UK gestudeerd als onderdeel van een uitwisselingsprogramma, dit raad ik iedereen aan. Het is een unieke kans die je nooit meer zult krijgen, hoe dramatisch dat ook klinkt. Niet alleen is het heel leerzaam, zowel op academisch als sociaal niveau, het is ook een onvergetelijke ervaring die je ook weer kunt vertalen naar toegevoegde waarde voor de (internationale) werkgever”.

Als we haar vragen welke ervaringen ze nog meer kan vertalen naar skills antwoordt ze: “Ik denk dat ten eerste het feit dát je je naast je studie hebt georiënteerd heel waardevol is. Daarnaast zijn er veel concrete vaardigheden die je op kan doen tijdens een stage of werk voor een commissie of bijvoorbeeld studentenblad waar een werkgever wat aan kan hebben – denk aan organiseren, communiceren, presenteren, een beetje de basics om op de werkvloer aan de slag te kunnen. En ten slotte, misschien wel een beetje cliché, maar krijg je ook een goed beeld van je goede en minder goede eigenschappen”.

Tip van Lauren: “Grijp de kansen die je nu krijgt. Je studietijd biedt ongelofelijk veel kansen die later niet meer voor het oprapen liggen. Een uitwisseling, stage of werk bij een commissie o.i.d. is niet alleen razend interessant, het leert je ook veel over jezelf en wat je wilt met je studie”.  

Actief zijn naast mijn studie was – naast bepaalde vakken gevolgd te hebben – het leerzaamste dat ik tijdens mijn studie heb gedaan
Laurens Ham
Alumnus Nederlandse Taal & Cultuur UU

De activiteiten die Laurens Ham naast zijn studie ondernam waren cruciaal en enorm vormend voor hem. Als buddy in de psychiatrie -  een compleet nieuwe wereld - leerde hij beter luisteren en kreeg hij oog voor sociale en psychische kwesties. Als (hoofd-)redacteur van Vooys leerde hij intensief zijn toekomstige werkwereld kennen.

Beide ervaringen dragen volgens Laurens bij aan zijn huidige werk: “Vooys heeft mij vrij direct geholpen. Het redacteurschap leverde mij contacten op, meer kennis van wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke wereld, en ik kon daarom na mijn afstuderen gemakkelijker als docent aan de slag. Het buddyschap helpt me eerder als mens verder: ik heb beter leren luisteren en voor meer sociale en psychische kwesties oog gekregen. Dit soort kennis komt je indirect ook als werknemer ten goede”.

Volgens Laurens heeft zijn vrijwilligerswerk geholpen om zijn professionele vaardigheden te vergroten. Zijn buddyschap leerde hem hoe je door middel van vragen, kleine activiteiten en begrip, enigszins in iemands leven en denkwijze kunt doordringen. Indirect gebruikt hij deze kennis nu als docent en tutor, in gesprekken met studenten.

Laurens adviseert studenten kritisch na te denken over hun activiteiten en bijbanen: “voor de meeste studenten is werken naast je studie een noodzaak, maar ik denk dat het slim is om goed na te denken over welke keuzes je daarin maakt. Héél veel studenten werken in de horeca, in winkels, of op uitzendbasis. Kan zinvol zijn, maar ik denk dat banen die iets meer van je vragen en een belangrijker netwerk bouwen zinvoller kunnen zijn”. Banen en klussen waar hij dan aan denkt zijn: bestuurswerk op de universiteit of daarbuiten, taken in de politiek, ondersteunend werk in een onderzoeksinstituut of bibliotheek, redactie- en schrijfwerk, studentassistentschap op de universiteit, bijlessen geven, NT2-onderwijs, etc.

Ook adviseert hij om zeker een stage te doen tijdens de studie, maar uit te kijken voor het aannemen van stageplekken ná de studie, want “hiermee doe je jezelf tekort, want je werkt onder je niveau. Beter is het dan misschien om een andere, wel serieus betaalde baan te kiezen die je misschien iets minder ideaal vindt en vanuit daar verder te zoeken.”

Hoe meer ‘gewoon doen’ hoe beter
Thekla Teunis
Alumna Mathematics en Language & culture studies UU

Thekla Teunis heeft een grote ondernemersdrive. Naast het opzetten van Stichting Move heeft zij inmiddels weer een eigen bedrijf opgezet: Grounded, in Zuid-Afrika. Bij het opzetten van Stichting Move heeft ze veel geleerd, zowel inhoudelijk (wat denken kinderen in aandachtswijken, hoe gaat de gemeente met problematiek om, ed.) als organisatorisch (hoe haal je geld op, hoe zet je een organisatie op, hoe stuur je een team aan, ed.). “Met name als je een eigen bedrijf wilt starten, of dat misschien ooit wilt doen, is het belangrijk om praktische ervaring te hebben”, zegt Thekla. “Hoe meer 'gewoon doen' hoe beter”. Thekla zegt vaak aan te lopen tegen mensen die een heel groot plan maken, maar niet starten. “Ik zeg altijd dat het belangrijker is om te starten, dan om een netjes uitgewerkt plan te hebben”.

Maar hoe vertaalt Thekla de opgedane skills en ervaring naar een werkgever? Thekla: “De top-werkgevers zoeken naar mensen die initiatief tonen, die hard willen werken, in een team kunnen werken, die ambitieus zijn. Werkgevers vragen naar waar je goed in bent, en waar je minder goed in bent. Je kunt daar beter antwoord op geven als je ervaring hebt opgedaan in teams buiten je studie”.

Tussen het ondernemen door heeft Thekla ook nog andere banen gehad. “Ik ben in al mijn werk gerold door de mensen die ik ontmoette; ik denk dat je niet moet onderschatten wat de kracht van een groot netwerk is”. Maar hoe breid je je netwerk nou uit vragen wij haar. Thekla: “Activiteiten naast je studie zijn een goede gelegenheid om mensen te ontmoeten. Je krijgt ook een beter gevoel van wat je wel en niet leuk vindt, en wat er allemaal 'te koop is'. Als je alleen studeert, weet je vaak niet wat er allemaal voor opties zijn”.

En dan is het einde van je studententijd in zicht, je gaat afstuderen! Na je studie begint voor velen het werkende leven, een soms onzekere periode. Wanneer we Thekla vragen naar haar visie op een (eerste) baan zegt zij het volgende: “Wees niet te bang als het niet de perfecte baan is. Je hoeft geen baan voor je leven te vinden - als na twee jaar blijkt dat het niks is, heb je veel geleerd en zet je een volgende stap. Forceer jezelf niet in bochten die niet bij je passen omwille van je CV - vind liever iets dat wel goed bij je past!

Thekla’s tip voor jou: “Vind uit wat je leuk vindt en waar jij goed in bent. Als je je passies en je kracht kent, kun je bergen verzetten”. 

Door initiatieven naast je studie ontwikkel je andere sociale en professionele vaardigheden
Ruben Spelier
Alumnus Bestuurs- & Organisatiewetenschap UU

Al tijdens zijn studie was Ruben Spelier actief in verschillende commissies en raden en probeerde hij veel mensen te verbinden. Zo bouwde hij een netwerk op van actieve studenten en alumni en weten veel mensen hem te vinden. Ook naast zijn huidige werk voor het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) is hij actief op veel terreinen. Meer weten over wat er mogelijk is naast je studie?

Al tijdens zijn studieperiode leerde Ruben Spelier veel mensen kennen, en kenden veel mensen en organisaties Ruben Spelier. Vooral omdat hij naast zijn studie veel andere activiteiten ondernam op het gebied van medezeggenschap, onderzoek, creativiteit en innovatie. Volgens Ruben bieden initiatieven naast je studie “de uitgelezen mogelijkheid om extra professionele vaardigheden te ontwikkelen en om ervaring op te doen met de toepassing van deze vaardigheden. Waar ben je wel en niet goed in? Hoe beter je dit weet en je eigen vaardigheden hebt ontwikkeld, hoe waardevoller je wordt voor de organisatie waar je wil gaan werken”.

Ruben heeft zijn vaardigheden tijdens zijn studie o.a. ontwikkeld als:

- Student-assistent (“daarbij een goed beeld gekregen van hoe ‘het wetenschappelijk bedrijf’ en onderwijs is georganiseerd binnen de universiteit”).

- Voorzitter van de studentengeleding in de Universiteitsraad en studentassessor in het REBO Bestuur (“vooral geleerd om met mensen met verschillende disciplinaire achtergronden samen te werken. Het ervaren van die verschillende denkkaders en perspectieven was een bijzonder mooie leerervaring, waar ik ook in mijn huidige werk nog veel profijt van heb.”)

- Deelnemer in de Nationale Denktank (“door de begeleiding van adviesbureau McKenzie de ideale kennismaking met de adviessector”)

- Initiatiefnemer van Stichting Denkkracht Utrecht (“verbinden van young professionals met verschillende studie-achtergronden om maatschappelijke problemen aan te pakken”)

Ruben: “Allereerst verbreden deze activiteiten je blik op en horizon van de arbeidsmarkt en op het aantal organisaties waar je mogelijkerwijs aan het werk zou kunnen gaan. Tot slot – maar misschien wel het belangrijkste – ontwikkel je door activiteiten naast je studie andere sociale en professionele vaardigheden die ook in het sollicitatieproces en in de beoordeling van jou als kandidaat van cruciaal belang zijn. Een goede vriendin/kennis die tijdens haar Bachelor-periode een (extra) stage heeft gelopen bij een adviesbureau heeft nu een baan aangeboden gekregen bij dit bureau. Tijdens haar master heeft ze een relevant onderzoek gedaan en contact gehouden waardoor ze in beeld bleef bij dat bureau.”

Ruben’s top 3 tips:

  1. Onderneem en neem initiatief! Doe tijdens je studie ervaring op met organisatorische, bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten naast je studie en experimenteer met creatieve vaardigheden.
  2. Deel actief je ambitie met mensen in je eigen netwerk. Alleen als organisaties of mensen in je eigen omgeving weten wat je wil, kunnen zij je helpen of wijzen op mogelijkheden.
  3. Begin op tijd met oriënteren op mogelijk werk en ambities na je studie. Ga gedurende je Bachelor-periode bijvoorbeeld al op bezoek bij bedrijven of overheden: probeer verschillende kennismakingsactiviteiten; inhousedagen, competities, lunches, een dagje meelopen, etc. De arbeidsmarkt is groot. Dus zorg dat je een goed beeld hebt voor het einde van je studieperiode.
Door een actief studentenleven wist ik van het bestaan van andere besturen/organisaties
Lotte Brouwer
Student Kunstgeschiedenis UU

Lotte Brouwer heeft al veel ervaring opgedaan met vrijwilligers- en bestuurswerk. Op het moment is ze o.a. vrijwilliger bij het Academisch Hospice Demeter en heeft ze net een bestuursjaar bij de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) achter de rug. Lotte houdt niet van stilzitten en zet zich graag in voor de community. Zo is ze ook actief geweest binnen haar studentenorganisatie UMTC, wat haar vervolgens ook weer heeft geholpen aan haar andere vrijwilligersbaan. “Ik ben met veel bedrijven en bewoners uit de buurt in gesprek gegaan en heb uiteindelijk twee maal een buurtborrel georganiseerd, om zo bewoners, studenten en bedrijven uit de Voorstraat (UMTC) met elkaar in contact te laten komen. De opbrengst van de loterij ging naar het Smulhuis, een dak- en thuislozen organisatie vlakbij UMTC. Door het organiseren van deze buurtborrel ben ik in aanraking gekomen met deze instantie, waar ik als vrijwilliger ben blijven hangen”. 

Door betrokken te zijn bij een actief studentenleven wist ze dus van het bestaan van andere besturen/organisaties. “Mijn netwerk is enorm verbreed, wat ik niet zou hebben als ik alleen zou studeren.”  Door dit actieve studentenleven heeft ze veel geleerd, zoals hoe teams functioneren en hoe je met meerdere persoonlijkheden in één groep goed kan samenwerken. Ook heeft ze heel veel mensenkennis opgedaan. “Vooral door het vrijwilligerswerk wat ik doe in een hospice en een daklozeninstantie. Ik heb geleerd hoe verschillend mensen in het leven kunnen staan. Door het werken met verschillende doelgroepen (kinderen op mijn werk, studenten in besturen, volwassenen en ouderen in het hospice en dak- en thuislozen in het slaaphuis) kan ik oprecht zeggen dat ik de afgelopen jaren veel mensenkennis heb opgedaan door activiteiten buiten mijn studie”.

Als we Lotte vragen hoe ze haar ervaring vertaalt naar skills waar een werkgever naar op zoek is, antwoordt ze: “Doordat ik veel verschillende projecten tegelijkertijd heb gedaan (studie, werk, vrijwilligerswerk, bestuur, eigen toneelgroep, hobby's) kan ik laten zien dat ik goed kan schakelen, plannen en het overzicht kan houden”. Als we haar vragen naar haar visie op een verband tussen actief naast je studie zijn en het vinden van een werkgever, zegt ze: “Ik denk dat vooral in het bedrijfsleven een netwerk erg belangrijk is, en dat bouw je vooral op door actief te zijn naast je studie. Je studievrienden vissen bij het zoeken naar een baan waarschijnlijk in dezelfde vijver als jij, dus moet je hen voor zijn en je blik verbreden”. Gelukkig heeft ze als kers op de taart ook een tip hiervoor: “Bouw een netwerk op door het organiseren van activiteiten, deze contacten kunnen later van pas komen bij het vinden van een baan”.

Lotte is inmiddels klaar met haar bestuursjaar van de UIT, wat betekent dat ook zij na haar afstuderen de wijde wereld in gaat. Als we Lotte vragen wat ze haar medestudenten verder nog mee wil geven, antwoordt ze: “Sta stevig in je schoenen en durf te solliciteren; ook al ben je niet helemaal zeker of je de baan aankan en of je wel het type bent, solliciteren kan geen kwaad. Dat is goed voor je solliciteerervaring en zo leer je ook weer wat wel en niet bij je past”.

Career Services helpt je om net als Lotte meer te doen naast je studie. Wil jij weten wat jij naast je studie kan doen en hoe je dit kunt profileren op je cv?

TIP: Bekijk en like Facebook-pagina van Career Services voor meer testimonials (deze verschijnen per september 2017) en interessante trainingen, workshops en vacatures.