Skills Booster: Tentamen voorbereiden

De tentamenperiode staat weer voor de deur. Voor veel studenten betekent dit: stress, stampen en je sociale leven tijdelijk op een lager pitje. Hoe benut je je tijd op een goede manier? En hoe zorg je ervoor dat je de inhoud van een vak beheerst? Hier vind je drie tips om grip te krijgen op het leerwerk, zodat je het tentamen op een effectieve manier kunt voorbereiden:

1. Achterhaal wat je moet weten en kunnen

Onduidelijk wat er precies van je verwacht wordt op een tentamen? Begin niet gelijk bij het leren van de stof van week 1. Het gevaar is dan dat je verzandt in het leren van details of dat je weinig tijd overhoudt voor de leerstof uit de andere weken. Om effectief te studeren moet je overzicht hebben, en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden. Daarna kun je eventuele details ergens aan ophangen, zodat je ze beter kunt plaatsen en onthouden.

Illustratie van de cursushandleiding en samenvatting

Begin daarom (nog eens) met het lezen van de cursusbeschrijving. Dat is de kortste samenvatting (een soort abstract) van de inhoud waar het in de cursus om draait. Kun je thematische lijnen of vraagstukken in de beschrijving ontdekken? Zijn er onderwerpen die expliciet genoemd worden? Dan heb je de hoofdlijn te pakken. Vervolgens kun je nadenken over de relatie tussen de verschillende onderdelen en welke onderwerpen daarbij horen.

Daarnaast raden we je aan de leerdoelen van het vak te raadplegen. Die vind je meestal in de cursushandleiding. Leerdoelen geven informatie over wat je aan het eind van de cursus zou moeten kunnen doen met wat je hebt geleerd. Moet je kennis reproduceren? Het geleerde toepassen op een nieuwe casus? Verbanden leggen? Hier vind je meer informatie over leerdoelen en zelfstudieactiviteiten. De opdrachten en eventuele leesvragen kun je ook gebruiken om na te gaan wat voor type vragen je op de toets kunt verwachten. Mocht er een oefententamen beschikbaar zijn, neem deze dan nu al door in plaats van na het leren. Dat klinkt misschien gek, maar je kunt deze goed gebruiken om helder te krijgen hoe je voor een tentamen moet leren.

2. Maak een planning op basis van prioriteiten

Werk niet van week 1 naar week 8. Veel studenten die dat doen komen in tijdnood of besteden onnodig veel tijd aan dingen die ze al wel weten. Maak een overzicht van de inhoud, de mate waarin je de onderwerpen beheerst en ga dan een planning maken. De volgende stappen kunnen daarbij helpen:

  1. Bepaal waar je je op moet focussen in de voorbereiding op je toets. Hoe moet je de stof beheersen (leerdoelen, proeftentamen, aanwijzingen die docenten hebben gegeven)? Kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden? Zo niet, pak dan de cursushandleiding en je hoorcollege aantekeningen er nog eens bij.
  2. Zet de thema’s/onderwerpen die je goed beheerst op een rij.
  3. Maak een lijst van thema’s/onderwerpen die je nog niet goed genoeg beheerst.
  4. Bepaal hoe je je prioriteiten stelt. Daarvoor kun je de onderstaande tabel downloaden. 
  5. Maak op basis van de tabel een eigen tijd-/studeerplanning. Werk daarbij van achter (dag voor de toets) naar voren (moment dat je start met leren voor de toets) en begin met het plannen van de onderdelen die je nog niet goed beheerst. Bekijk de Skills booster 'Plannen als een pro' om te weten hoe je een planning maakt die echt werkt. 
Download prioriteittabel (Word)

3. Kies de juiste oefenstrategie

Een student vertelt informatie aan een andere student.

Kijk welke materialen je nodig hebt voor het tentamen en bepaal hoe je je de stof echt eigen gaat maken. Leren is meer dan het passief doorlezen van je aantekeningen of het samenvatten van het boek. Ga actief aan de slag. Bedenk vragen, maak schema’s, flashcards en oefenvragen. Als je dat saai of lastig vindt, kun je ook met een studiegenoot afspreken om elkaar te overhoren of vragen te bespreken. Kies een manier van leren die past bij de eisen van het vak, en jou helpt om de inhoud te beheersen. Op de website van de Cornell University vind je een overzicht van studiestrategieën en activiteiten om je op weg te helpen. En vergeet geen pauzes te nemen, want je hebt tijd en ruimte in je hoofd nodig om het geleerde te laten bezinken. Op die manier houd je het leren leuk en effectief!

Maak direct een afspraak

Bij het Skills Lab kun je terecht voor gratis schrijf- en studeercoaching. Een getrainde student bespreekt samen met jou je academische schrijfopdracht en/of de vragen die je hebt over studeren!

Schrijfcoaching
Studeercoaching

Contact Skills Lab

  • Mail naar skillslab@uu.nl of bel +3130 253 6300 
  • Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park | Kamer 2.45
  • Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht