Honours

Wil jij méér uit je studie halen en je talenten optimaal ontwikkelen?

De Universiteit Utrecht biedt honoursprogramma’s aan voor studenten die meer verbreding en verdieping willen en aankunnen naast het reguliere bachelor- of masterprogramma.

Universiteitsbreed of disciplinair?

Je kunt kiezen voor een honoursprogramma binnen je eigen Bachelor of Master opleiding, of voor een interdiciplinair honoursprogramma.

Selectie en aanmelding

Voor elk honoursprogramma gelden andere toelatingseisen. Over het algemeen geldt dat je motivatie voor het honoursprogramma van doorslaggevende betekenis is.

Honourscertificaat

Je krijgt een honourscertificaat als je een honoursprogramma hebt afgerond. Hiermee heb je betere kansen op de arbeidsmarkt.

Honourscommunity

Studenten, docenten en alumni vormen binnen het honoursonderwijs samen een honourscommunity, waarin zij elkaar inspireren en stimuleren. Zij staan goed met elkaar in contact en maken gebruik van elkaars kennis en inspiratie. Door de grote internationale instroom heeft de honourscommunity een divers karakter.

Honours Studiebeurs: Eerstegeneratiestudenten

Het UU Honours College heeft 5.000 euro beschikbaar ter ondersteuning van eerstegeneratiestudenten die een honoursprogramma willen volgen.

Alle UU honours programma's zijn gratis te volgen, maar deze beurs kan gebruikt worden voor extra kosten die kunnen ontstaan tijdens excursies binnen het programma. De beurs kan ook helpen om de mogelijke terugval in inkomsten uit een parttime baan te compenseren, als gevolg van de noodzakelijke tijdsinvestering van een honoursprogramma.

Klik hier voor meer informatie
  • Events

    Geen evenementen gepland.

    RSS