Duitse taal en cultuur

In de minor Duitse taal en cultuur leer je alles over het Duits: je bouwt basiskennis op van de taal, je verdiept je in de Duitstalige cultuur en maakt kennis met taalwetenschappelijke en/of letterkundige benaderingen. Je kunt kiezen uit 4 varianten: Algemene variant, variant voor studenten met interesse in literatuur en cultuur, variant voor studenten met interesse in meertaligheid en taalverwerving en een variant voor studenten met interesse in interculturele communicatie. 

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Cursusoverzicht

Duitse taal en cultuur

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Stefan Sudhoff 

Code minor

DUI-MINOR-22

Ingangseisen

Kennis van het Duits:
» voor spreken/gesprekken voeren/schrijven op B1 niveau
» voor lezen/luisteren op B2 niveau

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

De Duitse taal en cultuur hebben een belangrijke positie in Europa, niet op de laatste plaats door een grote wetenschapstraditie en een grote politieke en economische rol van Duitsland. In deze minor komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • basiskennis over het Duits en de Duitstalige gebieden
  • de Duitstalige cultuur
  • het koppelen van taalwetenschappelijke theorievorming aan aspecten van de Duitse taal
  • de Duitstalige literatuur- en cultuurgeschiedenis (waarbij je enkele werken leert plaatsen in de sociaalhistorische en sociaaleconomische context)

Als je klaar bent met deze minor kun je cursussen volgen uit de verdiepingspakketten van Duitse taal en cultuur en je vergroot je kansen op de Europese arbeidsmarkt.

Studieprogramma

Deze minor heeft vier varianten: 

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.