Contact

Tijdens je studie kun je bij verschillende mensen terecht voor hulp en ondersteuning.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Voor al je praktische vragen rondom het onderwijs, zoals cursusinschrijving, afstuderen, je cijfers, goedkeuring en vrijstelling en het certificeren van cijferlijsten.

Direct naar Studiepunt GW

Studieadviseurs

Voor hulp met problemen rond studiemotivatie, vertraging, vrijstellingen, afwezigheid bij tentamens, studeren in het buitenland, een planning buiten de gangbare paden, etc.

Direct naar studieadviseurs

Stages en loopbaanoriëntatie

Voor hulp bij het vinden van een geschikte stage en een stagebegeleider, loopbaantrainingen, vragen over je toekomst op de arbeidsmarkt, cv-check. 

Direct naar stages en loopbaanoriëntatie

International Office Geesteswetenschappen

Voor vragen over studeren in het buitenland, Erasmus-beurs, keuze buitenlandse universiteit, formulieren rondom uitwisseling etc.

Direct naar International Office GW

Studentenpsycholoog en hulp bij ongewenst gedrag

Voor hulp bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Heb je te maken (gehad) met ongewenst gedrag? De facultaire contactpersoon denkt met je mee en helpt je eventueel de volgende stap te zetten.

Direct naar studentenpsycholoog en hulp bij ongewenst gedrag