Cursussen met voorrangsregels

Omdat er voor veel cursussen maar beperkt plaats is, gelden er voor deze cursussen voorrangsregels. Voor bepaalde groepen studenten is een plaats gegarandeerd (bijvoorbeeld als een cursus een verplicht onderdeel is van je opleiding), maar dan moet je je wel op tijd inschrijven. Als er nog plaatsen over zijn, wordt er geloot onder de overige studenten die zich hebben ingeschreven.

Inschrijving voor cursussen met voorrangsregels

Je kunt je niet meer inschrijven voor cursussen met voorrangsregels van blok 3 en 4, collegejaar 2022-2023. De informatie over aankomend collegejaar wordt een week voor de cursusinschrijving van blok 1 en 2 bekend gemaakt.

 

Welke cursussen hebben voorrangsregels?