Cursussen met voorrangsregels

Omdat er voor veel cursussen maar beperkt plaats is, gelden er voor deze cursussen voorrangsregels. Voor bepaalde groepen studenten is een plaats gegarandeerd (bijvoorbeeld als een cursus een verplicht onderdeel is van je opleiding), maar dan moet je je wel op tijd inschrijven. Als er nog plaatsen over zijn, wordt er geloot onder de overige studenten die zich hebben ingeschreven.

Inschrijving voor cursussen met voorrangsregels

Je kunt je voor de cursussen met voorrangsregels in blok 3 en 4 van collegejaar 2023-2024 alleen in de eerste twee weken van de cursusinschrijving inschrijven, tot uiterlijk maandag 13 november om 12:00 uur 's middags. Het tijdstip van inschrijving heeft geen invloed op de plaatsing - het maakt dus niet uit wanneer je je inschrijft, als het maar vóór 13 november om 12:00 uur 's middags is.

Bericht plaatsing

De uitslag is vrijdag 17 november bekend. Ben je niet geplaatst? Dan kun je je nog tot vrijdagavond 25 november middernacht inschrijven voor een andere cursus.

  • UU-student
    Je krijgt vrijdag 17 november via je universiteitsmail bericht of je wel of niet geplaatst bent.  
  • Bijvakstudent
    Neem vanaf 17 november contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen om te vragen of je in de cursus bent geplaatst.

Welke cursussen hebben voorrangsregels?