Cursussen met voorrangsregels

Omdat er voor veel cursussen maar beperkt plaats is, gelden er voor deze cursussen voorrangsregels. Voor bepaalde groepen studenten is een plaats gegarandeerd (bijvoorbeeld als een cursus een verplicht onderdeel is van je opleiding), maar dan moet je je wel op tijd inschrijven. Als er nog plaatsen over zijn, wordt er geloot onder de overige studenten die zich hebben ingeschreven.

Inschrijving voor cursussen met voorrangsregels

Je kunt je voor de cursussen met voorrangsregels alleen in de eerste twee weken van de cursusinschrijving inschrijven, tot uiterlijk maandag 15 juni om 12:00 uur. Het tijdstip van inschrijving heeft geen invloed op de plaatsing - het maakt dus niet uit wanneer je je inschrijft, als het maar vóór 15 juni om 12:00 uur is.

Bericht plaatsing

De uitslag is vrijdag 19 juni bekend. Ben je niet geplaatst? Dan kun je je nog tot zondagavond 28 juni middernacht inschrijven voor een andere cursus.

  • UU-student
    Je krijgt vrijdag 19 juni via je universiteitsmail bericht of je wel of niet geplaatst bent.  
  • Bijvakstudent
    Neem vanaf 19 juni contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen om te vragen of je in de cursus bent geplaatst.

Welke cursussen hebben voorrangsregels?