Brains & Bodies: cognitie en emotie in de geesteswetenschappen

In de interdisciplinaire minor Brains & Bodies kijken we naar wat de mens denkt en voelt. De minor is vooral interessant als je meer wilt weten over de rol die het menselijk denken (cognitie) en voelen (emotie) speelt in belangrijke thema’s van de Geesteswetenschappen. Maar ook als je gewoon meer wilt weten over waarom mensen doen wat ze doen. 

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1 (maar je kunt ook in een van de andere blokken beginnen)

Coördinator

Prof. dr. Jos van Berkum

Cursusoverzicht

Brains & Bodies

Code minor

BBO-MINOR-14

Ingangseisen

Geen
De minor staat open voor studenten van alle faculteiten

Aansluitende masters
Aanmelden

Start blok 1 of 2: tussen 30 mei en 13 juni 2022 12.00
Start blok 3 of 4: tussen 31 oktober en 14 november 2022 12.00

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

Mensen maken allerlei dingen: toespraken, regels, films, schilderijen, apps, liedjes, boeken, sociale media, enzovoort. In deze minor bestuderen we de mens die al deze dingen maakt. We kijken naar recent onderzoek op het gebied van de psychologie en cognitieve neurowetenschappen over het denken en voelen van de mens en verbinden dit met thema's uit de Geesteswetenschappen. Je krijgt college van docenten met expertise op het gebied van de media- en cultuurwetenschappen, de taal-, literatuur- en communicatiewetenschappen, de psychologie en de cognitieve neurowetenschappen.

Wat heb ik eraan?

Na het volgen van dezer minor kun je de thema’s in je eigen vakgebied op een betekenisvolle manier relateren aan de nieuwste ontwikkelingen in het psychologisch en cognitief neurowetenschappelijk onderzoek:

  • wat betekent al dat onderzoek naar de functies van het brein en de verankering in lichaam en wereld voor mijn vakgebied?
  • wat kan ik vanuit mijn eigen geesteswetenschappelijke domein zelf te zijner tijd aan dergelijk onderzoek bijdragen?

Daarnaast beschik je over allerlei nieuwe inzichten over hoe de mens in elkaar zit, iets wat je later in allerlei beroepen nog heel goed van pas kan komen.

Studieprogramma

De minor Brains & Bodies bestaat uit 4 verplichte cursussen: een overkoepelende cursus over de neurowetenschappen en 3 cursussen waarin we de raakvlakken verkennen met specifieke centrale thema’s binnen de Geesteswetenschappen. 

Je kunt ook losse cursussen uit deze minor volgen in je profileringsruimte. 

    Aanmelden en inschrijven

    Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

    Meer weten?

    Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.