EMT-lidmaatschap toegekend aan Master Professioneel Vertalen

Aan de master Professioneel Vertalen (Departement TLC) is het lidmaatschap van het prestigieuze netwerk European Masters in Translation (EMT) toegekend. Daarmee is deze opleiding de enige complete master Vertalen in Nederland die het EMT-lidmaatschap heeft. Het lidmaatschap is een erkenning van de hoge kwaliteit van het programma en het Europese netwerk biedt veel mogelijkheden voor internationale samenwerking (bijvoorbeeld trainingen en conferenties). Voor alumni betekent het nog betere kansen op een baan in Europa. Het EMT Netwerk is een initiatief van het Directoraat-Generaal Vertalen van de Europese Commissie.

De aanvraag werd ingediend door Katell Lavéant, Gys-Walt van Egdom en Dieuwke van der Poel.