De master Interculturele Communicatie wordt ook in het Engels aangeboden.