De Universiteit Utrecht wil graag dat iedereen zich welkom voelt en de nodige hulp krijgt om het beste uit zichzelf en de studie te halen. Als je een functiebeperking hebt, kun je speciale voorzieningen en begeleiding aanvragen. 
De Universiteit Utrecht gebruikt de volgende definitie: een functiebeperking is een permanente aandoening (vastgesteld door een deskundige) die een student kan belemmeren in zijn of haar deelname aan het onderwijs.

Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Dyslexie
 • AD(H)D
 • Een chronische ziekte (o.a. ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS)
 • Visuele, auditieve en motorische beperkingen
 • Een autismespectrumstoornis (ASS)
 • Chronische psychische problematiek (o.a. chronische depressie)

Voorzieningen

Er zijn verschillende soorten voorzieningen:

 • Begeleiding en advies
  Loop je tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Je kunt terecht bij bijvoorbeeld je studieadviseur, een studentenpsycholoog, een studentendecaan of je tutor.
 • Praktische onderwijs- en tentamenvoorzieningen
  We raden je aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de studieadviseur van jouw opleiding, om te informeren naar de mogelijkheden. Samen met de studieadviseur kun je bespreken of je voor bepaalde (praktische) voorzieningen in aanmerking komt. Een voorbeeld van een praktische voorziening is extra tijd bij tentamens.
 • Financiële voorzieningen
  Loop je (ondanks eventuele praktische aanpassingen en begeleiding) onverhoopt toch studievertraging op? Er zijn verschillende financiële voorzieningen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt.

Aanpak

Neem voor de start van je studie, of zo snel mogelijk, contact op met je studieadviseur om te bespreken wat er mogelijk is. De voorzieningen kunnen anders zijn dan de voorzieningen die je eerder of elders had. Afspraken hierover worden in een contract vastgelegd. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk contact te leggen, zodat de voorzieningen tijdig geregeld kunnen worden.

Neem contact op met de studieadviseur van jouw opleiding via het studiepunt van je faculteit. Voor studenten aan het University College Utrecht is het anders geregeld: neem contact op met de Disability Services Coordinator

Let op: Het kan zijn dat de voorzieningen opnieuw aangevraagd moeten worden als je aan een masteropleiding begint.

Trainingen en cursussen

Wil je een training of een cursus volgen om je (academische) vaardigheden te verbeteren, of persoonlijke problemen aan te pakken? Er zijn speciale workshops en trainingen voor studenten met dyslexie, studieondersteuningsgroepen voor studenten met ASS en AD(H)D. Kijk op www.uu.nl/studenten/trainingen.

Toegankelijkheid van gebouwen

Via het overzicht van alle gebouwen vind je per gebouw informatie over toegankelijkheid, zoals rolstoelingangen, liften, toiletten en stilteruimtes.

We zijn druk bezig de toegankelijkheid van de universiteitspanden te verbeteren. Kom jij zelf iets tegen (denk aan te hoog hangende sleutelkastjes voor liften, te hoge drempels, etc.), dan kan je dit melden via het Facilitair Service Centrum (FSC).

Meer informatie en contact

 • Neem contact op met jouw studieadviseur, een studentenpsycholoog of studentendecaan. 
 • Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Het platform helpt mee om voorlichting en begeleiding te verbeteren en heeft ook een buddyprogramma.

Andere instanties: