De Universiteit Utrecht wil graag dat iedereen zich welkom voelt en de nodige hulp krijgt om het beste uit zichzelf en de studie te halen. Als je een handicap, beperking of chronische ziekte hebt, kun je speciale voorzieningen en begeleiding aanvragen.

Dit kan bijvoorbeeld bij: 

  • dyslexie
  • chronische ziektes en/of psychische beperkingen (o.a. ASS, AD(H)D, depressies, ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS, etc.)
  • visuele, auditieve en motorische beperkingen

Denk bij voorzieningen bijvoorbeeld aan extra tijd bij tentamens, een aparte tentamenruimte, of het gebruik van speciale software.

Aanpak

Neem voor de start van je studie contact op met je studieadviseur om te bespreken wat er mogelijk is. Dit kan anders zijn dan wat je bij een andere onderwijsinstelling had. Afspraken hierover worden in een contract vastgelegd. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk contact te leggen, zodat de voorzieningen tijdig geregeld kunnen worden.

Neem contact op met de studieadviseur van jouw opleiding via het studiepunt van je faculteit. Voor studenten aan het University College Utrecht is het anders geregeld: neem contact op met de Disability Services Coordinator

Let op: Het kan zijn dat de voorzieningen opnieuw aangevraagd moeten worden als je aan een masteropleiding begint.

Toegankelijkheid van gebouwen

Via het overzicht van alle gebouwen vind je per gebouw informatie over toegankelijkheid, zoals rolstoelingangen, liften, toiletten en stilteruimtes.

We zijn druk bezig de toegankelijkheid van de universiteitspanden te verbeteren. Kom jij zelf iets tegen (denk aan te hoog hangende sleutelkastjes voor liften, te hoge drempels, etc.), dan kan je dit melden via het Facilitair Service Centrum (FSC).

Meer informatie en contact