Voor studenten met een functiebeperking (handicap of chronische ziekte) zijn er speciale voorzieningen op het gebied van studiefinanciering en om extra financiële steun te krijgen tijdens je studie, waarvan de belangrijkste hier toegelicht worden. In alle gevallen geldt: bespreek in een vroeg stadium met een studentendecaan van Studentenservice wanneer je voor financiële ondersteuning in aanmerking kunt komen.

Je kunt eventueel voor een voorziening  in aanmerking komen als je:

Individuele Studietoeslag via de gemeente

Studenten met een beperking (handicap of chronische ziekte) komen in sommige gevallen in aanmerking voor een individuele studietoeslag via de gemeente, bijvoorbeeld in Utrecht.
Let op: de studietoeslag vraag je aan via de gemeente waar je ingeschreven staat. Vraag bij je eigen gemeente naar de voorwaarden en de aanvraagprocedure.