Wiskunde

Er is meer wiskunde dan de wiskunde die op middelbare scholen wordt onderwezen. Door het volgen van deze minor krijg je een beeld van wat de diepere vragen zijn waar de wiskunde zich mee bezighoudt en scherp je je analytische vermogens.

De minor is bedoeld voor studenten die geen major wiskunde volgen maar die wel interesse hebben in de wiskunde. Deze minor biedt geen directe toegang tot specifieke masters.

Studieprogramma

Voor deze minor maak je een keuze van tenminste 30 studiepunten aan vakken uit onderstaande lijst. Meer informatie over de vakken is te vinden in de cursusplanner. Let bij het kiezen wel op de aangegeven voorkennis.

We raden sterk aan om te beginnen met de vakken Bewijzen in de wiskunde en Infi en lineaire algebra 1 en 2, gezien deze vakken voorkennis zijn voor bijna alle andere vakken. Hieronder stellen we een aantal combinaties van vakken voor.

Programmeren

VakCodeBlokTijdslot
Bewijzen in de wiskundeWISB1021A
Infi en lineaire algebra 1WISB1071C
Infi en lineaire algebra 2WISB1082C
Programmeren voor WiskundeWISB1522B

Algebra

VakCodeBlokTijdslot
Bewijzen in de wiskundeWISB1021A
Infi en lineaire algebra 1WISB1071C
Infi en lineaire algebra 2WISB1082C
Inleiding groepen en ringenWISB1244C

Meetkunde

VakCodeBlokTijdslot
Bewijzen in de wiskundeWISB1021A
Infi en lineaire algebra 1WISB1071C
Infi en lineaire algebra 2WISB1082C
Inleiding meetkundeWISB1413D

Analyse

VakCodeBlokTijdslot
Bewijzen in de wiskundeWISB1021A
Infi en lineaire algebra 1WISB1071C
Infi en lineaire algebra 2WISB1082C
AnalyseWISB1143A

Kansrekening

VakCodeBlokTijdslot
Bewijzen in de wiskundeWISB1021A
Infi en lineaire algebra 1WISB1071C
Infi en lineaire algebra 2WISB1082C
KansrekeningWISB1614B

Overlap

Het kan zijn dat je in je eigen opleiding ook al wiskunde hebt gehad, en dat er overlap is met de vakken uit deze minor. Overleg met de examencommissie van je eigen opleiding of je de gekozen vakken inderdaad mag opvoeren voor je bachelor.

Voor natuurkundestudenten geldt in ieder geval dat zij infi en lineaire algebra 1 en 2 niet kunnen opvoeren. Voor hen zijn hieronder ook een aantal programma’s zonder deze vakken te vinden. 

Theoretische natuurkunde 

Verspreid over 2 jaar. 

VakCodeBlokTijdslot
Bewijzen in de wiskundeWISB1021A
AnalyseWISB1143A
Inleiding groepen en ringenWISB1244C
TopologieWISB2432B

Analyse voor natuurkunde

Verspreid over 2 jaar

VakCodeBlokTijdslot
Bewijzen in de wiskundeWISB1021A
AnalyseWISB1143A
Inleiding analyse in meer variabelenWISB2131C
DifferentiaalvergelijkingenWISB2313B

Ingangseisen

Wiskunde B op vwo-niveau, of een vergelijkbaar niveau, wordt sterk aangeraden. 

Aanmelden en inschrijven

Informatie over inschrijven kun je hier vinden. 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van de minor Marieke van der Wegen.