Ben je student aan de Universiteit Utrecht of een andere hoger onderwijsinstelling (hbo en wo) dan is het mogelijk om één of een aantal bachelor- of mastercursussen aan de faculteit Bètawetenschappen te volgen als bijvak.

CURSUSAANBOD

Als je wilt zoeken in het onderwijsaanbod van de faculteit dan kun je in de universitaire OSIRIS Onderwijscatalogus zoeken naar cursussen. Hierin vind je onder andere cursusbeschrijvingen, cursusroosters, en of je de betreffende cursus als bijvakker kunt volgen.
De lijst met opleidingen van de faculteit Bètawetenschappen vind je hier. Als je bijvakken volgt of wilt volgen in het kader van een minor, lees dan de informatie bij die minor. De lijst van minors van Bètawetenschappen vind je hier.

ROOSTERS

Bekijk de academische jaarkalender van de Universiteit Utrecht voor informatie over de indeling van het studiejaar in semesters en blokken. De Cursusplanner is een handige online tool voor het samenstellen van een persoonlijk rooster uit het aanbod van onze faculteit.

INSCHRIJVEN

Je moet je inschrijven voor elke cursus die je wilt volgen. Eventuele ingangseisen voor een cursus vind je in de beschrijving in de Onderwijscatalogus. Hoe je je kunt inschrijven voor een cursus, hangt af of je student van de Universiteit Utrecht bent of niet. Je kunt jouw status selecteren in onderstaande lijst.

Studenten van de Universiteit Utrecht schrijven zich in voor cursussen tijdens de universitaire inschrijfperiodes.

Bachelorcursussen

Voor bachelorcursussen schrijf je je in met behulp van Osiris-Student. Wil je een minor volgen? Dan schrijf je je in voor die minor én voor elke cursus van die minor afzonderlijk. 

Mastercursussen

Voor cursussen die deel uit maken van de masterprogramma's van de Graduate School of Life Sciences schrijf je je in door contact op te nemen met de cursuscoördinator (zie onderwijscatalogus). Voor cursussen die deel uit maken van de masterprogramma's van de Graduate School of Natural Sciences schrijf je je in via Osiris-Student.

Cursussen met plaatsing

Bij cursussen met een beperkte capaciteit kan de opleiding overgaan tot het instellen van een plaatsingscommissie. De plaatsing geschiedt dan op basis van loting of op inhoudelijke gronden.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Bètawetenschappen.

Het ingevulde formulier kan, per post of via e-mail, worden opgestuurd naar het Studiepunt Bèta.
Vergeet daarbij niet de volgende zaken mee te sturen:

  • Kopie van paspoort of identiteitskaart
  • Een kopie van de collegekaart
  • Toestemming van de eigen opleiding om deze stage/cursus te mogen volgen
  • Bewijs van inschrijving bij eigen opleiding
  • Bewijs van Betaald Collegegeld van eigen opleiding

Na ontvangst van het formulier en de toebehoren ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving.

Let op! Voor Informatica vakken geldt dat je je kan inschrijven gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Bètawetenschappen. Een week nadat de aanmelddeadline is verstreken, hoor je of je geplaatst bent.

Als je een internationale bezoeker aan de Universiteit Utrecht bent en een studentnummer hebt, zijn de regels voor het inschrijven vrijwel hetzelfde als die voor onze gewone studenten. Nieuwe internationale studenten hebben vaak veel vragen. Voor antwoorden op veel van deze vragen kan je contact opnemen met het Studiepunt Betàwetenschappen.

Alle internationale studenten die nog niet ingeschreven zijn maar wel geïnteresseerd zijn om ons te bezoeken buiten een officieel uitwisselingsprogramma om, kunnen op deze pagina's kijken. Je bent meer dan welkom bij de Betàfaculteit en je kan vakken volgen of onderzoek doen op vrijwel dezelfde manier als uitwsisselingsstudenten dat kunnen, zolang je staat ingeschreven bij een erkende universiteit.

Als je niet ingeschreven bent als student aan een universiteit of een hogeschool, dan kun je vakken volgen die aangeboden worden via contractonderwijs. Je betaalt dan een vast tarief per cursus. De tarieven zijn als volgt:

Bachelorcursus 7.5 EC       € 875.-
Mastercursus 7.5 EC          € 1075.-

Je kan door de cursuscatalogus bladeren en een speciaal inschrijvingsformulier invullen met hierin je gekozen cursussen. Het ingevulde formulier stuur je op naar het Studiepunt Betà.