Studenten kunnen via de minor Culturele diversiteit kennis maken met verschillende invalshoeken op het thema culturele diversiteit, vanuit de maatschappij-, cultuur- en gedragswetenschappen. 

De minor biedt ruime keuzemogelijkheden waardoor studenten zich vooral in de verdiepingsfase (cluster B) kunnen toeleggen op een domein dat hun interesse heeft. Thema’s als opvoeding en ontwikkeling, hulpverlening, globalisering, trauma, migratie en de multiculturele samenleving zijn te kiezen uit het cursusaanbod (kijk voor een inhoudelijke beschrijving van iedere cursus onder Studieprogramma).

Studenten kunnen kiezen voor een subcluster 'Gedragswetenschappen & Culturele diversiteit' of 'Maatschappijwetenschappen & Culturele diversiteit'.

De minor geeft geen directe toegang tot een bepaald masterprogramma.

Voor de minor moeten minimaal vier vakken worden gevolgd, waarbij het verplicht is één van de vakken uit cluster A te kiezen (zie cluster A: introductievakken) en 2 vakken uit cluster B, waarvan minimaal 1 vak op niveau 3 (zie cluster B: verdiepingscursussen).

Binnen cluster B kunnen studenten kiezen voor het subcluster 'Gedragswetenschappen & Culturele Diversiteit' (zie de cursussen met een 'G') en het subcluster 'Maatschappijwetenschappen & Culturele Diversiteit' (zie de cursussen met een 'M'), maar dit is niet verplicht.

Het aanbod van de minor is verspreid over het 2e en 3e jaar maar kan ook binnen een jaar afgerond worden. Dit is afhankelijk van de vakkenkeuze.

Cursussen

Let op: bij sommige cursussen gelden aanvullende eisen, raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijving. Neem eventueel contact op met de cursuscoördinator bij onduidelijkheden.

Rooster 2de jaar / Cluster A

Rooster 3de jaar / Cluster B

Ingangseisen

Voor deze minor zijn er geen ingangseisen.

Studentenprofiel

De minor is toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Utrecht en studenten van andere universiteiten. Het aanbod van de minor is verspreid over het 2e en 3e jaar maar kan ook eventueel binnen een jaar afgerond worden, afhankelijk van de vakkenkeuze.

Er mag maximaal 1 cursus uit een minor overlappen met de cursussen die gevolgd zijn binnen de major (major verplicht en major keuze).

Studenten van de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via OSIRIS Student in voor deze minor. Op OSIRIS vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleidingen onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met prof. dr. M. de Haan (M.J.deHaan@uu.nl). Voor alle andere vragen kun je terecht bij de onderwijsondersteuning van Pedagogische Wetenschappen: pedagogiek@uu.nl.