Natuurkunde

(Minor)

Er is meer natuurkunde dan de natuurkunde die op middelbare scholen wordt onderwezen. Door het volgen van deze minor krijg je een beeld van wat de diepere vragen zijn waar de natuurkunde zich mee bezighoudt.

De doelgroep van deze minor zijn studenten van een bètabachelor die geen bachelor Natuurkunde volgen maar die wel interesse hebben in de natuurkunde. Deze minor biedt geen directe toegang tot specifieke masters.

Studieprogramma

Voor deze minor maak je een keuze van tenminste 30 studiepunten aan cursussen uit de bachelor natuur- en sterrenkunde major gebonden (keuze)cursussen, waarvan tenminste één cursus op niveau 2, maximaal twee wiskunde cursus (Wiskundige Technieken 1, 2 of 3), en tenminste één van ondergenoemde cursussen.

  • Relativistische en klassieke mechanica (NS-106b, 7.5 EC niveau 1)
  • Sterrenkunde en Optica (NS-114b, 7.5 EC niveau 1)
  • Elektromagnetisme theorie (NS-112b, 7.5 EC niveau 1)
  • Kwantummechanica (NS-202b, 7.5 EC niveau 2)
  • Statistische fysica theorie en experiment (NS-204b, 7.5 EC niveau 2)

Students Molecular and Biophysical Life sciences who are interested in entering the master Experimental Physics are recommended to choose the following courses in their physics minor:

  • Electromagnetism (NS-112B, level 1)
  • Mathematical techniques 3 (NS-220B, level 2)
  • Statistical physics theory and experiment (NS-204B, level 2)
  • Quantum mechanics (NS-202B, level 2)

For these courses course material and coaching during tutorials is offered in English, Statistical physics theory and experiment and Quantum mechanics are also taught in English.

Overige cursussen aangeboden door het departement Natuurkunde zijn te vinden in het cursusoverzicht van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde.

Ingangseisen

Een vwo-profiel natuur en techniek, of het profiel natuur en gezondheid aangevuld met (vwo examenvakken) natuurkunde en wiskunde B. Aanbevolen is het met succes gevolgd hebben van wiskundecolleges waarin differentiaal en integraalrekening behandeld is. Dit kan door het volgen van wiskundecolleges binnen de eigen opleiding of binnen de opleiding natuur- en sterrenkunde. Bekijk verder ook de ingangseisen van de individuele vakken die je wilt volgen.

Studentenprofiel

De minor is bedoeld voor studenten studerend in een bètabachelor (wiskunde, geofysica, scheikunde). Belangrijk is een goede voorkennis van wiskunde. Deze kennis kan verkregen worden door het volgen van cursussen binnen de eigen opleiding of door het volgen van vakken binnen de bachelor natuur- en sterrenkunde.

Inschrijven 

Cursuscode: NS-MINOR

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de minorcoordinator Geert-Jan Roelofs.