Jeannette Donker-Voet gebouw in 2021-2022 in groot onderhoud

Onder meer het Facilitair Service Centrum en externen hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het Jeannette Donker-Voet gebouw in 2021-2022 in groot onderhoud moet. De luchtbehandeling (luchtkanalen en regeltechniek) is kwetsbaar en die gaan we de komende tijd vernieuwen. Om het gebouw in één keer grondig aan te pakken en klaar te maken voor de toekomst, nemen we ook andere elementen in het onderhoud mee. 

Het onderhoud start volgens huidige planning in Q2 of Q3 en duurt minimaal een jaar. De apotheek valt hier buiten en hoeft niet in onderhoud. Waarschijnlijk pakken we het onderhoud gefaseerd aan. De huidige gebruikers van het gebouw (per afdeling of zone) kunnen gedurende periodes van twee tot drie maanden geen gebruik kunnen maken van delen of verdiepingen van het JDV. Deze situatie is niet ideaal, maar we kunnen in de toekomst alleen blijven werken in het JDV door dit grote onderhoud.

De onderdelen en afdelingen die nu gebruik maken van het JDV hebben mogelijk vervangende huisvesting nodig bij Diergeneeskunde, een tijdelijke voorziening op het Utrecht Science Park of daarbuiten. We onderzoek ook of het tijdelijk stilleggen of verplaatsen van activiteiten mogelijk is. Soms heeft het verhuizen van alle apparatuur en installeren op een andere locatie voor een korte periode meer impact dan het tijdelijk stilleggen of verplaatsen van activiteiten. 

Heb je vragen over dit groot onderhoud?
De komende periode informeren we je in de studentennieuwsbrief over het onderhoud in het JDV.

Jeannette Donker-Voet gebouw