Student life has its many benefits, but it can sometimes be stressful as well. Besides the demands from the study there are jobs, internships, extra-curricular work and of course your personal social life - both offline and online! A packed agenda, but also performance pressure can lead to stress. Do you recognize this?

Utrecht University considers it important that its students find a good balance between study and relaxation, and therefore The UU Student Welfare Task Force was created on behalf of students. The taskforce focusses on prevention, awareness and guidance. An important initiative is the Wellbeing Week. 

Wellbeing Week offers a daily programme with various activities in both the city center and at the Utrecht Science Park in Dutch and English to offer students the tools to deal with performance pressure and stress. After the success of the first edition, we will be organising the second edition of the UU-wide Wellbeing Week from 18 to 22 November. Sign up now via the button below! 

Programme Wellbeing Week November 2019
Maandag 18 november

Een ochtendgroet aan je lichaam en geest om de dag goed te beginnen. Want een goed begin, is het halve werk!

Onze geest is net een springerig aapje en lijkt ontembaar: het hopt van de ene gedachte naar de andere en er lijkt geen ruimte tussen te bestaan. In de ochtendmeditatie leer je om je aandacht te richten op één onderwerp, je lichaamssensatie of je ademhaling, en dat zorgt ervoor dat je geest tot rust komt. Je landt meer in jezelf, voelt je presenter en opener naar jezelf en je omgeving en ervaart meer ruimte. Als je je aandacht regelmatig traint middels meditatie, merk je in het dagelijks leven sneller op wanneer je je onbewust toch weer geïdentificeerd hebt met het springerige aapje. Je kunt dan je aandacht gemakkelijker terugbrengen naar het hier en nu. 

Tijdens deze ochtenden doen we meditatie in beweging, zitmeditatie en lichaamswerk. 

Je bent van harte uitgenodigd voor dit verwelkomende goedemorgen gebaar naar jezelf. Vanaf 07.45 uur staat de deur voor je open. Zorg ervoor dat je om 07.55 uur aanwezig bent zodat we om 08.00 uur kunnen starten. 

Over Liesbeth van der Heide

Sinds 2006 kwam ik in aanraking met meditatie en begon ik erover te lezen en te praktiseren. Ik vond het heel heilzaam, prettig en ontspannend. En ook heel regelmatig frustrerend omdat de geest zo enorm afgeleid kan zijn en ik amper twee seconden bij mijn ademhaling kon blijven. Toen ik in 2010 kennismaakte met Zijnsoriëntatie maakte ik naast zitmeditatie ook kennis met meditatie in beweging. Door het bewegen van je lichaam en je aandacht daar bij te houden, leer je je geest thuis te brengen en te laten rusten in haar natuurlijke aard. Je zintuigen openen zich, je merkt op wanneer je afgeleid bent geraakt en je raakt present in het hier en nu. Je hele systeem begint te ontspannen en verkrampte en vastzittende delen laten los. Je energie begint te stromen. Je raakt minder opgehangen aan de buitenwereld en komt meer in contact met jezelf. Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk in Zijnsoriëntatie en geef ik meditatielessen, cursussen Gezonde Zelfliefde en persoonlijke begeleiding. Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie? Kijk dan op mijn website: www.dewakkerkusser.nl. Voor studenten heb ik een aangepast tarief. 

Waar: Nicolaasklooster, Tuinkamers, Doelenstraat 28A, Utrecht

Vanaf de Doelenstraat loop je door het rode poortje de binnenplaats op en volg je de gaanderij omhoog. Bij de rode deur kun je dan aanbellen bij nummer 28A.

Tijd: Inloop vanaf 07.45, meditatie van 08.00 tot 08.45

Op het Skills Lab Writing Centre krijg je gratis schrijfcoaching. Een getrainde student (peer tutor) bespreekt samen met jou je academische schrijfopdracht. De schrijfcoach helpt je bijvoorbeeld bij het vinden van een efficiëntere aanpak, het scherper formuleren van je kernboodschap, het schrijven van een beter gestructureerde tekst of het verbeteren van je schrijfstijl.

Daarnaast kun je je ook inschrijven voor studeercoaching. Met een getrainde student (peer tutor) bespreek je de vragen die je hebt over studeren. Je stelt vast waardoor het studeren (soms) niet zo goed gaat, hoe je studie-aanpak verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is. De studeercoach kan bijvoorbeeld meedenken over het plannen van je studie en je timemanagement, over hoe je efficiënt kunt lezen en studeren of hoe je tentamens kunt voorbereiden. Dit kan studie-stress verminderen en studeerplezier vergroten.

Waar: Skills Lab, Universiteitsbibliotheek de Uithof, kamer 2.45 (Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht)

At the Skills Lab Writing Centre you get free writing coaching. A trained student (peer tutor) will discuss your academic writing assignment with you. The writing coach will help you, for example, to find a more efficient approach, to formulate your core message more sharply, to write a better structured text or to improve your writing style.

You can also register for study coaching. With a trained student (peer tutor) you will discuss the questions you have about studying. You will determine why studying (sometimes) is not going well, how your study approach can be improved and what you need. The study coach can, for example, help you plan your studies and your time management, how you can read and study efficiently or how you can prepare for exams. This can reduce study stress and increase study pleasure.

Where: Skills Lab, De Uithof University Library, room 2.45 (Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht)

In dit gesprek kun je met een ervaren begeleider verkennen wat voor jou zin heeft, wat jou zin geeft en waar je zin in hebt. Wat voor jou van waarde is, kan richting geven in je leven. Je kunt het grotere geheel verkennen en je keuzes daarop afstemmen. Het gesprek is een gelegenheid om eens stil te staan bij van alles dat in een druk leven snel ondersneeuwt.

Waar: verschillende locaties (op de Uithof en in de binnenstad)

In this conversation you can explore with an experienced guide what gives you meaning and what you like in life. What is of value to you, what can give direction in your life? You can explore the bigger picture and adjust your choices accordingly. This conversation is an opportunity to reflect on all sorts of things in a busy life.

Where: different locations (Uithof and city centre)

Yoga betekent eenheid, een balans tussen lichaam en geest, één bewustzijn. Door middel van dynamische en statische oefeningen zoeken we een balans tussen spanning en ontspanning, kracht en souplesse, willen en kunnen.

Vandaag vindt deze les niet plaats in een normale yogastudio, maar in de Janskerk! 

Waar: Janskerk (Janskerkhof 26, 3512 BN Utrecht)

Yoga means unity, a balance between body and mind, one consciousness. Through dynamic and static exercises we seek a balance between tension and relaxation, strength and flexibility, will and ability.

Today, this lesson does not take place in a normal yoga studio, but in the Janskerk! 

Where: Janskerk (Janskerkhof 26, 3512 BN Utrecht)

Ben je op zoek naar mogelijkheden om om te gaan met prestatiedruk? Na deze actieve workshop:

  • Heb je inzicht in hoe je door jou ervaren prestatiedruk kan signaleren.
  • Heb je ideeën over hoe je door jou ervaren prestatiedruk bespreekbaar kan maken.
  • Heb je inspiratie opgedaan over hoe je kunt omgaan met prestatiedruk.
  • Weet je bij wie je terecht kunt voor ondersteuning op het gebied van het ervaren van prestatiedruk.

Waar: Drift 23, ruimte 113

Loop je rond met vragen of zou je al langere tijd een afspraak willen maken met een studentenpsycholoog maar twijfel je of is het er tot op heden niet van gekomen? Tijdens de wellbeingweek houden de studentenpsychologen inloopspreekuren. Tijdens deze inloopspreekuren kijken we in een gesprek van ongeveer vijftien minuten naar waar je behoefte ligt en wat we voor je kunnen betekenen. Na afloop krijg je een vrijblijvend advies om een afspraak bij ons te maken, verwijzen we je misschien door binnen de universiteit of adviseren we je mogelijk een stap te zetten naar de huisarts voor hulp die elders beter kan worden aangeboden. De spreekuren vinden ’s ochtends plaats op de uithof en ’s middags plaats bij het studiepunt rechten in de binnenstad.

Waar: Bestuursgebouw (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)
Klik hier om je in te schrijven.

Do you have questions on your mind or have you been wanting to make an appointment with a student psychologist, but you’re experiencing doubts or have been unable to make it happen yet?

During the wellbeingweek, the student psychologists are holding walk-in consultation hours. During these walk-in hours, we discuss what your needs are and what we could do for you in a conversation of approximately fifteen minutes. Afterwards, we will give you an open-ended advice to either book an appointment with us, or we may refer you elsewhere within the university or recommend you consider contacting your General Practitioner to provide you with help that other organisations are better suited to give you. The short screening will take place in two locations. In the mornings they will take place on the Uithof in ‘Het Bestuursgebouw’ and during the afternoon they take place in the city center at the ‘Studiepunt Rechten’ at Janskerkhof 3. 

Where: Administration Building (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)
Click here to sign up.

‘Nu kunnen stacken en later de kosten van een huis niet kunnen dekken!'

Vandaag de dag hoor je vooral ‘Leen nu, de rente is superlaag’. Maar je hoort niemand ‘Pas op met lenen, het heeft een behoorlijk invloed op je hypotheek later!’ Studenten worden vooral geïnformeerd waarom een studielening op dit moment zo gunstig is maar niet over de gevaren van een, te hoge, studielening. Dit heeft ertoe geresulteerd dat één op de vijf (oud) studenten nu kampt met een betalingsachterstand op de studielening simpelweg omdat de lasten NIET te dragen zijn. In deze workshop zal aandacht besteed worden aan de negatieve kanten van een studielening en vooral, wat de invloed van een studielening is op je hypotheek in de toekomst.

Waar: Buys Ballotgebouw 023 (Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht)

Stop met stress, burn-outs, en allerlei aanverwante klachten. Precies: gewoon mee stoppen! Hoe? Heel eenvoudig: door je onbewuste brein aan te sturen. Ons bewuste brein wordt voor 95% aangestuurd door ons onbewuste brein. Daar zit onze kracht! Een kracht, die vaak onbenut blijft, terwijl dit eenvoudig te leren is.

In deze lezing van Helga Verhoeven, oprichtster van Ander Leven, krijg je uitleg en inzicht in hoe het brein werkt en ga je begrijpen wat een enorme kracht het is om je onbewuste brein optimaal aan te sturen. Dat we met stress te maken hebben, kunnen we niet voorkomen. Maar we kunnen er wél voor zorgen dat we er ontspannen onder blijven, waardoor we voorkomen dat de stressrespons aanslaat en chronisch wordt.

Maak van je beste vriend een grote kracht!

Sta je open voor een radicaal andere kijk op jouw gezondheid en welzijn, schrijf je dan in!

Waar: Bestuursgebouw, van Lier en Egginkzaal (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)

Stress! Dat is iets waar we allemaal wel ervaring mee hebben, maar stress is voor iedereen anders. In deze workshop willen we met jullie gaan kijken naar de dingen die jou stress opleveren, maar tegelijkertijd ook kijken naar de dingen die je gelukkig maken en je goed laten voelen. Het doel van deze workshop is om meer bewustzijn te creëren van de dingen die invloed hebben op hoe jij je voelt. Door middel van mindfulness oefeningen, het delen met elkaar en leren wat stress nou is hopen we jullie wat kennis en inzicht in jullie eigen welzijn bij te brengen. Het bewust worden van je patronen rondom slapen, eten en beweging zijn daarbij een leidraad.  Krijg zelf meer grip op je stress en meld je aan!

Waar: Bestuursgebouw, ruimte 0.33A (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)

Boksen is een tactische vechtsport waarbij de coördinatie van voeten, ogen en handen, en conditie centraal staan. Het is een conditioneel zware sport waarbij vooral aandacht is voor het aanleren van basisvaardigheden zoals de directe stoot, de opstoot en de hoek. Steeds meer vrouwen zijn geïnteresseerd in boksen. De training is gemengd en recreatief georiënteerd.

Waar: Olympos, MB zaal (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)

Boxing is a tactical martial art in which the coordination of feet, eyes and hands, and condition are central. It is a conditionally tough sport in which the focus is on learning basic skills such as the direct punch, the uppercut and the angle. More and more women are interested in boxing. The training is mixed and recreational.

Where: Olympos, MB room (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)

Ontdek je grenzen: in de veelheid aan informatie, activiteiten en dingen die ‘moeten’ kun je jezelf gemakkelijk voorbij lopen. Oftewel: je gaat over je grens. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat je je eigen grens kunt voelen. Veelal neemt ons hoofd het over en negeren we de signalen die ons lichaam ons geeft of voelen we die signalen überhaupt niet meer. Ook in contact met anderen hebben we steeds te maken met grenzen. Hoe dichtbij laat je mensen komen en waar klopt dat nog? In deze workshop gaan we spelenderwijs ontdekken hoe het zit met jou en je grenzen. Door jezelf hierin beter te leren kennen, kun je meer vertrouwen op je eigen kompas en je grens eerder aangeven naar jezelf én anderen. 

Deze workshop wordt gegeven door door Irma Schepers van Better Be Me. Meer weten? Bekijk de website hier.

Waar: Oudegracht 33

Loop je rond met vragen of zou je al langere tijd een afspraak willen maken met een studentenpsycholoog maar twijfel je of is het er tot op heden niet van gekomen? Tijdens de wellbeingweek houden de studentenpsychologen inloopspreekuren. Tijdens deze inloopspreekuren kijken we in een gesprek van ongeveer vijftien minuten naar waar je behoefte ligt en wat we voor je kunnen betekenen. Na afloop krijg je een vrijblijvend advies om een afspraak bij ons te maken, verwijzen we je misschien door binnen de universiteit of adviseren we je mogelijk een stap te zetten naar de huisarts voor hulp die elders beter kan worden aangeboden. De spreekuren vinden ’s ochtends plaats op de uithof en ’s middags plaats bij het studiepunt rechten in de binnenstad.

Waar: Studiepunt Rechten (Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht)
Klik hier om je in te schrijven.

Do you have questions on your mind or have you been wanting to make an appointment with a student psychologist, but you’re experiencing doubts or have been unable to make it happen yet?

During the wellbeingweek, the student psychologists are holding walk-in consultation hours. During these walk-in hours, we discuss what your needs are and what we could do for you in a conversation of approximately fifteen minutes. Afterwards, we will give you an open-ended advice to either book an appointment with us, or we may refer you elsewhere within the university or recommend you consider contacting your General Practitioner to provide you with help that other organisations are better suited to give you. The short screening will take place in two locations. In the mornings they will take place on the Uithof in ‘Het Bestuursgebouw’ and during the afternoon they take place in the city center at the ‘Studiepunt Rechten’ at Janskerkhof 3. 

Where: Studiepunt Rechten (Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht)
Click here to sign up.

Hoe kunnen tips uit de positieve psychologie en uit de levenskunst (filosofie/spiritualiteit) meer ruimte scheppen in je hoofd en (dus) in je leven? Deze vraag, en vele meer, zullen in deze interactieve bijeenkomst worden beantwoord. Welkom!

Waar: Langeveldgebouw, ruimte G225 (Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht)

Wat zijn jouw drijfveren in het leven? Wie inspireert je? Welke dromen zou je nog willen realiseren? Deze sessie richt zich op motivatie, inspiratie en persoonlijke zelfontplooiing en -ontwikkeling.

Waar: Minneartgebouw ruimte 2.08

Met meditatie of mindfulness train je je aandacht. Het is behulpzaam om drukte in je hoofd en onrust in je lichaam te kalmeren. Op drie avonden in Wellbeing Week kun je leren mediteren en oefenen. We doen eenvoudige, toegankelijke meditaties uit de traditie van mindfulness. Elke avond heeft een ander thema en je bent vrij om het aantal of de tijden te kiezen waarop je daar wilt zijn. Degenen die ervaring hebben, zijn ook van harte welkom om hun studiedag met aandacht af te ronden. Als het je bevalt kun je erna nog terugkomen: er is elke donderdag een Meditation Lab voor studenten.

Waar: Langeveldgebouw, ruimte G218 (Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht)

With meditation or mindfulness you train your attention. It is helpful to soothe the hustle and bustle in your head and restlessness in your body. On three evenings during the Wellbeing Week you can learn to meditate and practice. We do simple, accessible meditations from the tradition of mindfulness. Each evening has a different theme and you are free to choose the number or times you want to be there. Those who have experience, are also welcome to conclude their study day with attention. If you like it, you can come back to it: there is a Meditation Lab for students every Thursday.

Where: Langeveld building, room G218 (Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht)

Your time as a student is considered to be the best time of your life. Though, some students consider this period as very challenging as well. Finding a perfect balance between accomplishing your study goals, developing a nice CV, maintaining your social network and taking time to relax, watch Netflix or do sports is a major challenge for every student. 

For this reason the students association Vita Optima was founded, so that students had a platform to talk about all kinds of issues related to these challenges. We believe that if students get the opportunity to share thoughts and gain wisdom about developing a well-balanced lifestyle they will also get more out of life. 

On Monday the 18th of November Vita Optima organises a theme night about ‘Living your life to the fullest’. At this session there will be an expert on this topics sharing his thoughts, with the ambition to inspire students to get the best out of life. The session itself starts at 19:45 at a yard cellar at Kromme Nieuwegracht 90. Before the session we always have dinner, so students are very much welcome to join for dinner at 18:30. 

More information can be found on www.vitaoptimautrecht.nl and in case of any questions you can contact us via info@vitaoptimautrecht.nl or +31644501804.

Where: Kromme Nieuwegracht 90

Dinsdag 20 november

Een ochtendgroet aan je lichaam en geest om de dag goed te beginnen. Want een goed begin, is het halve werk!

Onze geest is net een springerig aapje en lijkt ontembaar: het hopt van de ene gedachte naar de andere en er lijkt geen ruimte tussen te bestaan. In de ochtendmeditatie leer je om je aandacht te richten op één onderwerp, je lichaamssensatie of je ademhaling, en dat zorgt ervoor dat je geest tot rust komt. Je landt meer in jezelf, voelt je presenter en opener naar jezelf en je omgeving en ervaart meer ruimte. Als je je aandacht regelmatig traint middels meditatie, merk je in het dagelijks leven sneller op wanneer je je onbewust toch weer geïdentificeerd hebt met het springerige aapje. Je kunt dan je aandacht gemakkelijker terugbrengen naar het hier en nu. 

Tijdens deze ochtenden doen we meditatie in beweging, zitmeditatie en lichaamswerk. 

Je bent van harte uitgenodigd voor dit verwelkomende goedemorgen gebaar naar jezelf. Vanaf 07.45 uur staat de deur voor je open. Zorg ervoor dat je om 07.55 uur aanwezig bent zodat we om 08.00 uur kunnen starten. 

Over Liesbeth van der Heide

Sinds 2006 kwam ik in aanraking met meditatie en begon ik erover te lezen en te praktiseren. Ik vond het heel heilzaam, prettig en ontspannend. En ook heel regelmatig frustrerend omdat de geest zo enorm afgeleid kan zijn en ik amper twee seconden bij mijn ademhaling kon blijven. Toen ik in 2010 kennismaakte met Zijnsoriëntatie maakte ik naast zitmeditatie ook kennis met meditatie in beweging. Door het bewegen van je lichaam en je aandacht daar bij te houden, leer je je geest thuis te brengen en te laten rusten in haar natuurlijke aard. Je zintuigen openen zich, je merkt op wanneer je afgeleid bent geraakt en je raakt present in het hier en nu. Je hele systeem begint te ontspannen en verkrampte en vastzittende delen laten los. Je energie begint te stromen. Je raakt minder opgehangen aan de buitenwereld en komt meer in contact met jezelf. Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk in Zijnsoriëntatie en geef ik meditatielessen, cursussen Gezonde Zelfliefde en persoonlijke begeleiding. Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie? Kijk dan op mijn website: www.dewakkerkusser.nl. Voor studenten heb ik een aangepast tarief. 

Waar: Nicolaasklooster, Tuinkamers, Doelenstraat 28A, Utrecht

Vanaf de Doelenstraat loop je door het rode poortje de binnenplaats op en volg je de gaanderij omhoog. Bij de rode deur kun je dan aanbellen bij nummer 28A.

Tijd: Inloop vanaf 07.45, meditatie van 08.00 tot 08.45

Op het Skills Lab Writing Centre krijg je gratis schrijfcoaching. Een getrainde student (peer tutor) bespreekt samen met jou je academische schrijfopdracht. De schrijfcoach helpt je bijvoorbeeld bij het vinden van een efficiëntere aanpak, het scherper formuleren van je kernboodschap, het schrijven van een beter gestructureerde tekst of het verbeteren van je schrijfstijl.

Daarnaast kun je je ook inschrijven voor studeercoaching. Met een getrainde student (peer tutor) bespreek je de vragen die je hebt over studeren. Je stelt vast waardoor het studeren (soms) niet zo goed gaat, hoe je studie-aanpak verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is. De studeercoach kan bijvoorbeeld meedenken over het plannen van je studie en je timemanagement, over hoe je efficiënt kunt lezen en studeren of hoe je tentamens kunt voorbereiden. Dit kan studie-stress verminderen en studeerplezier vergroten.

Waar: Skills Lab, Universiteitsbibliotheek de Uithof, kamer 2.45 (Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht)

At the Skills Lab Writing Centre you get free writing coaching. A trained student (peer tutor) will discuss your academic writing assignment with you. The writing coach will help you, for example, to find a more efficient approach, to formulate your core message more sharply, to write a better structured text or to improve your writing style.

You can also register for study coaching. With a trained student (peer tutor) you will discuss the questions you have about studying. You will determine why studying (sometimes) is not going well, how your study approach can be improved and what you need. The study coach can, for example, help you plan your studies and your time management, how you can read and study efficiently or how you can prepare for exams. This can reduce study stress and increase study pleasure.

Where: Skills Lab, De Uithof University Library, room 2.45 (Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht)

Wil je meer grip krijgen op je eigen studeergedrag en tijdbesteding? Dan is deze workshop wat voor jou. Je brengt o.a. in kaart waar je tijd aan besteedt, wat je belangrijkste tijdvreters zijn en op welke activiteiten je kan bezuinigen. Aan de hand van een stappenplan bespreken we wat er allemaal komt kijken bij het maken van een realistische studieplanning. Planningen moeten ook uitgevoerd worden en laat dat nu voor veel mensen het probleem zijn! Er is gebleken dat bijna 70% van de studenten last heeft van uitstelgedrag.

In deze workshop test je of je een uitsteller bent en voor welke vorm van uitstelgedrag je gevoelig bent. Op basis van oefeningen en tips krijg je zicht op manieren om je uitstelgedrag aan te pakken, zodat je daar bij het maken en uitvoeren van planningen rekening mee kunt houden.

Waar: Buys Ballotgebouw, ruimte 0.75 (Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht)

In dit gesprek kun je met een ervaren begeleider verkennen wat voor jou zin heeft, wat jou zin geeft en waar je zin in hebt. Wat voor jou van waarde is, kan richting geven in je leven. Je kunt het grotere geheel verkennen en je keuzes daarop afstemmen. Het gesprek is een gelegenheid om eens stil te staan bij van alles dat in een druk leven snel ondersneeuwt.

Waar: verschillende locaties (op de Uithof en in de binnenstad)

In this conversation you can explore with an experienced guide what gives you meaning and what you like in life. What is of value to you, what can give direction in your life? You can explore the bigger picture and adjust your choices accordingly. This conversation is an opportunity to reflect on all sorts of things in a busy life.

Where: different locations (Uithof and city centre)

Loop je rond met vragen of zou je al langere tijd een afspraak willen maken met een studentenpsycholoog maar twijfel je of is het er tot op heden niet van gekomen? Tijdens de wellbeingweek houden de studentenpsychologen inloopspreekuren. Tijdens deze inloopspreekuren kijken we in een gesprek van ongeveer vijftien minuten naar waar je behoefte ligt en wat we voor je kunnen betekenen. Na afloop krijg je een vrijblijvend advies om een afspraak bij ons te maken, verwijzen we je misschien door binnen de universiteit of adviseren we je mogelijk een stap te zetten naar de huisarts voor hulp die elders beter kan worden aangeboden. De spreekuren vinden ’s ochtends plaats op de uithof en ’s middags plaats bij het studiepunt rechten in de binnenstad.

Waar: Bestuursgebouw (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)
Klik hier om je in te schrijven.

Do you have questions on your mind or have you been wanting to make an appointment with a student psychologist, but you’re experiencing doubts or have been unable to make it happen yet?

During the wellbeingweek, the student psychologists are holding walk-in consultation hours. During these walk-in hours, we discuss what your needs are and what we could do for you in a conversation of approximately fifteen minutes. Afterwards, we will give you an open-ended advice to either book an appointment with us, or we may refer you elsewhere within the university or recommend you consider contacting your General Practitioner to provide you with help that other organisations are better suited to give you. The short screening will take place in two locations. In the mornings they will take place on the Uithof in ‘Het Bestuursgebouw’ and during the afternoon they take place in the city center at the ‘Studiepunt Rechten’ at Janskerkhof 3. 

Where: Administration Building (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)
Click here to sign up.

Tai chi is een duizenden jaren oude Chinese bewegings- en ontspanningsmethode die oorspronkelijk is ontwikkeld als zelfverdedigingskunst. Het spel van vloeiende langzame bewegingen heeft tot doel je lichaam, en van daaruit je geest, te ontspannen. Tai chi wordt ook wel ‘meditatie in beweging’ genoemd. 

In de ogenschijnlijk eenvoudige oefeningen ligt de kracht: het zijn oefeningen die rust en ontspanning combineren met lichamelijke activiteit. Deze ontspanning (zowel fysiek als mentaal) en het bevorderen van flexibiliteit zijn belangrijk bij de beoefening van tai chi. 

Waar: Olympos, danszaal (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)

Tai chi is a thousands of years old Chinese movement and relaxation method that was originally developed as self-defense art. The game of flowing slow movements aims to relax your body and from there your mind. Tai chi is also called 'meditation in motion'. 

The power lies in the seemingly simple exercises: they are exercises that combine rest and relaxation with physical activity. This relaxation (both physical and mental) and the promotion of flexibility are important in the practice of tai chi. 

Where: Olympos, dance hall (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)

We maken allemaal de hele dag keuzes. Hoe laat sta ik op, ga ik naar college, eet ik ontbijt en zo de hele dag door. In deze workshop onderzoeken we hóe jij keuzes maakt. Gebruik je alleen je verstand of doet je hart ook mee? En heeft je lijf misschien ook nog wat te vertellen? We doen oefeningen om te onderzoeken hoe het bij jou persoonlijk werkt. Waar kies je bewust en waar maak je onbewust een keuze. Wat gebeurt er met je als je voor een grote keuze staat zoals het wel of niet doorgaan met je studie of het beëindigen van een relatie. Stel je de keuze uit, ervaar je onrust of paniek of overleg je eindeloos met mensen in je omgeving? In deze workshop krijg je meer bewustzijn op hoe jij omgaat met het maken van een keuze en krijg je handvatten aangereikt die je ondersteunen in het zelfstandig maken van een keuze die voor jou klopt. 

Deze workshop wordt gegeven door door Irma Schepers van Better Be Me. Meer weten? Bekijk de website hier.

Waar: Oudegracht 33

Urban dance is een verzamelnaam voor verschillende urban dansstijlen. Je maakt in deze workshop kennis met stijlen als hiphop, house, popping, tutting en breakdance. Na een warming-up gaan we aan de slag met de basisbeginselen van een aantal stijlen en leer je een korte choreografie. Je bent lekker actief bezig, goed voor je conditie én je humeur!

Waar: Parnassos, lokaal 0.07 (Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht)

Urban dance is a collective term for different urban dance styles. In this workshop you will get to know styles like hiphop, house, popping, tutting and breakdance. After a warming-up we will work with the basics of a number of styles and you will learn a short choreography. You will be active and it's good for your fitness and your mood!

Where: Parnassos, room 0.07 (Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht)

Imaging techniques have led to new insights in the functioning of the human brain. Can these insights help us to use our brains more efficiently when we study? This lecture will give some background and some practical study advice rooted in knowledge from neuroscience.

Where: Ruppertbuilding, room 042 (Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht)

De maatschappij vraagt veel van jongemannen. Toon gevoel, maar blijf presteren. Dat is lastig. Vroeger was er een stam en had je steun van broeders. Die structuur is verdwenen. Centraal in deze workshop staat jouw innerlijke krijger. Elke man heeft hem. Ook jij. De krijger gaat niet over fysieke, brute kracht, maar over mentale sterkte. Hij kent zichzelf, doet wat hij moet doen, durft te kiezen en blijft staan als hij uitgedaagd wordt. Deelname aan de workshop levert je focus op en vergroot je rendement bij het studeren.

We doen oefeningen in de ruimte en we praten. Trek gemakkelijke kleren aan.

Wil je vast voorbereiden? Kijk dan op https://www.youngmentor.nl/aanbod/thema-s.

Ik ben Jaap Herforth (1968) en zie je graag in de Wellbeing Week. Kom op tijd, vanaf 14.45 uur is de inloop.

Waar: Bestuursgebouw 0.33 F (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)

Ga op de grond liggen, neem je lichaam waar…door ongewone bewegingen uitgevoerd met aandacht, ontdek je de talloze bewegingsmogelijkheden van je lichaam. Mogelijkheden die je misschien niet meer wist of niet meer gebruikt.

Ga weer staan en ervaar het gevoel van rust en gecenterd zijn, die deze manier van “luisteren” naar jezelf laat ontstaan. Feldenkrais gaat uit van de eenheid van lichaam en geest: Een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken, waarnemen en voelen.

Wie ben ik?

Ik ben Romina, in 2000 ben in van Rome naar Utrecht verhuisd voor een PhD in scheikunde. Inmiddels heb ik een diploma in SPH en werk nu al meer dan 10 jaar met doofblinde mensen.

In 2016 heb ik mijn training in de Feldenkrais methode afgerond. Deze methode heeft mijn leven in een mooie manier veranderd. Ik kan mijn gedachten tot rust brengen door mijn eigen lichaam waar te nemen. Ik kan meer in het hier en nu zijn…en ik kan weer heel enthousiast dansen, ongeacht mijn oude ernstige knieblessure. Hoe dat kan? Dankzij de Feldenkrais methode heb ik ontdekt en ervaren dat mijn lichaam veel meer is dan mijn gebroken knie…ik heb ribben, heupen, enkels …die allemaal samenwerken om HET DANSEN WEER MOGELIJK TE MAKEN!

Waar: Ruppertgebouw, ruimte 125 (Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht)
Belangrijk!: Neem zelf een matje/deken mee

Met meditatie of mindfulness train je je aandacht. Het is behulpzaam om drukte in je hoofd en onrust in je lichaam te kalmeren. Op drie avonden in Wellbeing Week kun je leren mediteren en oefenen. We doen eenvoudige, toegankelijke meditaties uit de traditie van mindfulness. Elke avond heeft een ander thema en je bent vrij om het aantal of de tijden te kiezen waarop je daar wilt zijn. Degenen die ervaring hebben, zijn ook van harte welkom om hun studiedag met aandacht af te ronden. Als het je bevalt kun je erna nog terugkomen: er is elke donderdag een Meditation Lab voor studenten.

Waar: Langeveldgebouw, ruimte G225 (Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht)

With meditation or mindfulness you train your attention. It is helpful to soothe the hustle and bustle in your head and restlessness in your body. On three evenings during the Wellbeing Week you can learn to meditate and practice. We do simple, accessible meditations from the tradition of mindfulness. Each evening has a different theme and you are free to choose the number or times you want to be there. Those who have experience, are also welcome to conclude their study day with attention. If you like it, you can come back to it: there is a Meditation Lab for students every Thursday.

Where: Langeveld building, room G225 (Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht)

Op het Skills Lab Writing Centre krijg je gratis schrijfcoaching. Een getrainde student (peer tutor) bespreekt samen met jou je academische schrijfopdracht. De schrijfcoach helpt je bijvoorbeeld bij het vinden van een efficiëntere aanpak, het scherper formuleren van je kernboodschap, het schrijven van een beter gestructureerde tekst of het verbeteren van je schrijfstijl.

Daarnaast kun je je ook inschrijven voor studeercoaching. Met een getrainde student (peer tutor) bespreek je de vragen die je hebt over studeren. Je stelt vast waardoor het studeren (soms) niet zo goed gaat, hoe je studie-aanpak verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is. De studeercoach kan bijvoorbeeld meedenken over het plannen van je studie en je timemanagement, over hoe je efficiënt kunt lezen en studeren of hoe je tentamens kunt voorbereiden. Dit kan studie-stress verminderen en studeerplezier vergroten.

Waar: Skills Lab, Universiteitsbibliotheek de Uithof, kamer 2.45 (Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht)

At the Skills Lab Writing Centre you get free writing coaching. A trained student (peer tutor) will discuss your academic writing assignment with you. The writing coach will help you, for example, to find a more efficient approach, to formulate your core message more sharply, to write a better structured text or to improve your writing style.

You can also register for study coaching. With a trained student (peer tutor) you will discuss the questions you have about studying. You will determine why studying (sometimes) is not going well, how your study approach can be improved and what you need. The study coach can, for example, help you plan your studies and your time management, how you can read and study efficiently or how you can prepare for exams. This can reduce study stress and increase study pleasure.

Where: Skills Lab, De Uithof University Library, room 2.45 (Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht)

Loop je rond met vragen of zou je al langere tijd een afspraak willen maken met een studentenpsycholoog maar twijfel je of is het er tot op heden niet van gekomen? Tijdens de wellbeingweek houden de studentenpsychologen inloopspreekuren. Tijdens deze inloopspreekuren kijken we in een gesprek van ongeveer vijftien minuten naar waar je behoefte ligt en wat we voor je kunnen betekenen. Na afloop krijg je een vrijblijvend advies om een afspraak bij ons te maken, verwijzen we je misschien door binnen de universiteit of adviseren we je mogelijk een stap te zetten naar de huisarts voor hulp die elders beter kan worden aangeboden. De spreekuren vinden ’s ochtends plaats op de uithof en ’s middags plaats bij het studiepunt rechten in de binnenstad.

Waar: Bestuursgebouw (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)
Klik hier om je in te schrijven.

Do you have questions on your mind or have you been wanting to make an appointment with a student psychologist, but you’re experiencing doubts or have been unable to make it happen yet?

During the wellbeingweek, the student psychologists are holding walk-in consultation hours. During these walk-in hours, we discuss what your needs are and what we could do for you in a conversation of approximately fifteen minutes. Afterwards, we will give you an open-ended advice to either book an appointment with us, or we may refer you elsewhere within the university or recommend you consider contacting your General Practitioner to provide you with help that other organisations are better suited to give you. The short screening will take place in two locations. In the mornings they will take place on the Uithof in ‘Het Bestuursgebouw’ and during the afternoon they take place in the city center at the ‘Studiepunt Rechten’ at Janskerkhof 3. 

Where: Administration Building (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)
Click here to sign up.

Een agenda vol met taken en verantwoordelijkheden: is dat voor jou als PhD ook een bekend fenomeen? Hoe zorg je dat je inspanningen effectief en efficiënt zijn én dat je zelf in balans blijft met alles wat op je afkomt als promovendus?

In deze training ga je aan de slag met een aantal modellen en inzichten uit het timemanagement. Deze helpen om taken te prioriteren en te ordenen. We maken onderscheid tussen wat urgent en wat belangrijk is en oefenen met een methode om ‘zaken gedaan te krijgen’. Daarnaast onderzoeken we welke werkstijl bij jou past, zodat je alle voordelen ervan kunt benutten binnen je promotieonderzoek en de valkuilen (zoveel mogelijk) kunt voorkomen.

Deze interactieve training helpt je om gericht aan het werk te gaan en daarmee stress te verminderen. Bewust en effectief!

Waar: Drift 23, ruimte 212
Belangrijk: neem je eigen agenda mee!

In dit gesprek kun je met een ervaren begeleider verkennen wat voor jou zin heeft, wat jou zin geeft en waar je zin in hebt. Wat voor jou van waarde is, kan richting geven in je leven. Je kunt het grotere geheel verkennen en je keuzes daarop afstemmen. Het gesprek is een gelegenheid om eens stil te staan bij van alles dat in een druk leven snel ondersneeuwt.

Waar: verschillende locaties (op de Uithof en in de binnenstad)

In this conversation you can explore with an experienced guide what gives you meaning and what you like in life. What is of value to you, what can give direction in your life? You can explore the bigger picture and adjust your choices accordingly. This conversation is an opportunity to reflect on all sorts of things in a busy life.

Where: different locations (Uithof and city centre)

Sport zorgt voor minder stress en daarentegen ook nog eens voor een beter geheugen! Daarom is het belangrijk om als student genoeg te sporten. Wij als de U.S.H.C willen ons graag inzetten voor het promoten van sport onder studenten. Kom daarom op woensdag 20 november van 10:00-11:00 een balletje slaan op een van onze keepers en ervaar het zelf! 

Waar: Olympos (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)

Sport reduces stress and, on the other hand, improves memory! That's why it's important for students to have enough exercise. We as the U.S.H.C. would like to dedicate ourselves to promoting sports among students.

Where: Olympos (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)

Als student komt er veel op je af en dat kan best stressvol zijn. Zeker als je van jezelf een piekeraar bent. Het gevolg: we piekeren wat af met z’n allen en slapen er slecht van. Een burn-out ligt op de loer, want bij genoeg druk kan iedereen overspannen raken.

In deze workshop verdiepen we ons eerst in de verschillen tussen stress, overspannenheid en burn-out en ontdekken we dat stress niet per definitie slecht is. Ondanks het serieuze onderwerp houden we het luchtig door samen op een speelse manier veelvoorkomende piekergedachtes te leren herkennen bij onszelf. Ten slotte loop je de workshop uit met concrete tips voor meer balans in je hoofd en agenda.

Suze Buizer is Job & Life Coach en helpt ambitieuze studenten en jongvolwassenen met individuele coaching een stap dichter bij een licht en gelukkig leven in werk en privé.

Waar: Ruppertgebouw, ruimte 114 (Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht)

'Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal' (Einstein). Aan de hand van een korte startopdrachten onstaan er vormen op je schilderij. Je plaatst de vormen door het verhaal dat verteld wordt. Daarna reageer je op wat je ziet verschijnen op het schilderij. Uit je hoofd, in het moment. Al schilderend leer je de vormen verbinden, zodat je schilderij jou een nieuw verhaal vertelt!

Waar: Parnassos, lokaal 2.02 (Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht)

'Logic takes you from A to B, imagination takes you everywhere' (Einstein). By means of short assignments, shapes appear in your painting. You place the forms on the painting through the story that is being told. Then you react to what you see appearing on the painting. By heart, in the moment. By painting you learn to connect the forms, so that your painting tells you a new story!

Where: Parnassos, room 2.02 (Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht)

De eerste keer dat mensen klimmen, ervaren zij dit als een erg fysieke sport. Dat is het ook, deels... Maar meer nog dan een fysieke sport is het een technische sport. 

Voor klimmen hoef je niet heel sterk te zijn. Techniek, tactiek en mentale controle zijn belangrijker. Sportklimmen is spelen met je evenwicht. Of zoals David Van Reybrouck het zegt: “Klimmen is ballet in het verticale”. 

Waar: Olympos Klimmuur (https://www.olympos.nl/nl-nl/sportaanbod/klimmuurkalymnos.aspx)

The first time people climb, they experience this as a very physical sport. It is, partly... But more than just a physical sport, it's a technical one. 

You don't have to be very strong to climb. Technique, tactics and mental control are more important. Climbing is playing with your balance. Or as David Van Reybrouck puts it: "Climbing is ballet in the vertical". 

Where: Olympos Klimmuur (https://www.olympos.nl/nl-nl/sportaanbod/klimmuurkalymnos.aspx)

Mails, appjes, banners, pushberichten, trending topics en kattenfilmpjes – het is tegenwoordig moeilijker dan ooit om je langer dan een paar minuten onafgebroken te concentreren. Is dat een probleem? Ja, want concentratie is onmisbaar om creatief en productief te kunnen werken. Tijd voor de wetenschap om met antwoorden te komen.

Aandachtsexpert en cognitief psycholoog Stefan van der Stigchel helpt je om als winnaar uit de strijd om je aandacht te komen. Hij laat zien hoe concentratie werkt, maakt duidelijk hoe we ons werkgeheugen soms verkeerd gebruiken en legt de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit. Maar bovenal geeft hij technieken waarmee je je concentratie langer vast kunt houden. 

Waar: Bestuursgebouw, Van Lier en Egginkzaal (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)

Iedereen maakt zich wel eens schuldig aan uitstel- en studieontwijkend gedrag. Maar als je hier vaak last van hebt, weet je ook wat voor een negatieve invloed het heeft op je stressniveau, je zelfvertrouwen en soms ook je studievoortgang. Het is irrationeel, vervelend voor jezelf en voor je omgeving, maar ‘gewoon doen’ is makkelijker gezegd dan gedaan. In deze presentatie kijken we naar de oorzaken van uitstelgedrag en hoe zich dit bij jou uit. En belangrijker nog: we geven praktische tips om je uitstelgedrag aan te pakken.

Waar: Buys Ballotgebouw, ruimte 119 (Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht)

Je kent het vast wel, je hebt een mooi loopbaanpad uitgestippeld. Je volgt een studie, gaat aan het werk, hebt een goede baan. Maar wat als die niet meer past?

Van een loopbaan bij Rijkswaterstaat waar ik begon, werk ik nu als natuur- en wandelcoach. Op een gegeven moment merkte ik dat het werk wat ik deed niet meer bij me paste. Ik stopte. Een spannende en onzekere periode. Onrustig ook, welke kant gaat het op?

Graag vertel ik je over wat er kan gebeuren als je stopt met je studie of werk. Wat gebeurt er als je “stil” staat. Wat kom je allemaal tegen? Van het “niet-weten” tot nieuwe ontmoetingen in het park, een spirituele reis en ontspullen.
Nieuwsgierig?

Leuk je binnenkort te ontmoeten.

Daniëlle Langendijk (klik hier voor de website)
Natuur- en wandelcoach
Oud-studente Sociale Geografie en Planologie

Waar: Ruppertgebouw, ruimte 119 (Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht)

I'm sure this sounds familiair: you've got a great career path, you follow a course of study, go to work, have a good job. But what if it no longer fits?

From a career at Rijkswaterstaat where I started, I now work as a nature and walking coach. At one point I noticed that the work I did was no longer suitable for me. I quit. An exciting and uncertain period. Restless too, which way is it going?

I would like to tell you about what can happen if you quit your studies or work. What happens when you stand still. What do you come across? From "not knowing", to new encounters in the park, a spiritual journey and unlocking.
Curious?

I would like to meet you soon!

Daniëlle Langendijk
Nature and hiking coach
Former student Social Geography and Planning

Where: Ruppert building, room 119 (Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht)

Loop je rond met vragen of zou je al langere tijd een afspraak willen maken met een studentenpsycholoog maar twijfel je of is het er tot op heden niet van gekomen? Tijdens de wellbeingweek houden de studentenpsychologen inloopspreekuren. Tijdens deze inloopspreekuren kijken we in een gesprek van ongeveer vijftien minuten naar waar je behoefte ligt en wat we voor je kunnen betekenen. Na afloop krijg je een vrijblijvend advies om een afspraak bij ons te maken, verwijzen we je misschien door binnen de universiteit of adviseren we je mogelijk een stap te zetten naar de huisarts voor hulp die elders beter kan worden aangeboden. De spreekuren vinden ’s ochtends plaats op de uithof en ’s middags plaats bij het studiepunt rechten in de binnenstad.

Waar: Studiepunt Rechten (Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht)
Klik hier om je in te schrijven.

Do you have questions on your mind or have you been wanting to make an appointment with a student psychologist, but you’re experiencing doubts or have been unable to make it happen yet?

During the wellbeingweek, the student psychologists are holding walk-in consultation hours. During these walk-in hours, we discuss what your needs are and what we could do for you in a conversation of approximately fifteen minutes. Afterwards, we will give you an open-ended advice to either book an appointment with us, or we may refer you elsewhere within the university or recommend you consider contacting your General Practitioner to provide you with help that other organisations are better suited to give you. The short screening will take place in two locations. In the mornings they will take place on the Uithof in ‘Het Bestuursgebouw’ and during the afternoon they take place in the city center at the ‘Studiepunt Rechten’ at Janskerkhof 3. 

Where: Studiepunt Rechten (Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht)
Click here to sign up.

Ga op de grond liggen, neem je lichaam waar…door ongewone bewegingen uitgevoerd met aandacht, ontdek je de talloze bewegingsmogelijkheden van je lichaam. Mogelijkheden die je misschien niet meer wist of niet meer gebruikt.

Ga weer staan en ervaar het gevoel van rust en gecenterd zijn, die deze manier van “luisteren” naar jezelf laat ontstaan. Feldenkrais gaat uit van de eenheid van lichaam en geest: Een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken, waarnemen en voelen. 

Wie ben ik?

Ik ben Romina, in 2000 ben in van Rome naar Utrecht verhuisd voor een PhD in scheikunde. Inmiddels heb ik een diploma in SPH en werk nu al meer dan 10 jaar met doofblinde mensen.

In 2016 heb ik mijn training in de Feldenkrais methode afgerond. Deze methode heeft mijn leven in een mooie manier veranderd. Ik kan mijn gedachten tot rust brengen door mijn eigen lichaam waar te nemen. Ik kan meer in het hier en nu zijn…en ik kan weer heel enthousiast dansen, ongeacht mijn oude ernstige knieblessure. Hoe dat kan? Dankzij de Feldenkrais methode heb ik ontdekt en ervaren dat mijn lichaam veel meer is dan mijn gebroken knie…ik heb ribben, heupen, enkels …die allemaal samenwerken om HET DANSEN WEER MOGELIJK TE MAKEN!

Waar: Ruppertgebouw, ruimte 121 (Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht)
Belangrijk!: Neem zelf een matje/deken mee

'Slow down and listen...'

Organist en pianist Laurens de Man (26) speelt de sterren van de hemel, terwijl we op matjes en dekens op de grond liggen in het prachtige verlichte koor van de Janskerk. Je bent welkom vanaf 19.45, om 20.00 begint het concert. Daarna is er tijd voor koffie en thee.

Neem zelf een matje en dekens mee en kleed jezelf warm aan!

Waar: Janskerk (Janskerkhof 26, 3512 BN Utrecht)

While we lie on blankets and mats on the ground at the beautifully lit Janskerk, organist and pianist Laurens de Man will play the organ and the piano. You are welcome from 19.45, the concert starts at 20.00. After the concert we will serve coffee and tea.

Bring your own mat and blankets and dress warmly!

Waar: Janskerk (Janskerkhof 26, 3512 BN Utrecht)

Donderdag 21 november

Een ochtendgroet aan je lichaam en geest om de dag goed te beginnen. Want een goed begin, is het halve werk!

Onze geest is net een springerig aapje en lijkt ontembaar: het hopt van de ene gedachte naar de andere en er lijkt geen ruimte tussen te bestaan. In de ochtendmeditatie leer je om je aandacht te richten op één onderwerp, je lichaamssensatie of je ademhaling, en dat zorgt ervoor dat je geest tot rust komt. Je landt meer in jezelf, voelt je presenter en opener naar jezelf en je omgeving en ervaart meer ruimte. Als je je aandacht regelmatig traint middels meditatie, merk je in het dagelijks leven sneller op wanneer je je onbewust toch weer geïdentificeerd hebt met het springerige aapje. Je kunt dan je aandacht gemakkelijker terugbrengen naar het hier en nu. 

Tijdens deze ochtenden doen we meditatie in beweging, zitmeditatie en lichaamswerk. 

Je bent van harte uitgenodigd voor dit verwelkomende goedemorgen gebaar naar jezelf. Vanaf 07.45 uur staat de deur voor je open. Zorg ervoor dat je om 07.55 uur aanwezig bent zodat we om 08.00 uur kunnen starten. 

Over Liesbeth van der Heide

Sinds 2006 kwam ik in aanraking met meditatie en begon ik erover te lezen en te praktiseren. Ik vond het heel heilzaam, prettig en ontspannend. En ook heel regelmatig frustrerend omdat de geest zo enorm afgeleid kan zijn en ik amper twee seconden bij mijn ademhaling kon blijven. Toen ik in 2010 kennismaakte met Zijnsoriëntatie maakte ik naast zitmeditatie ook kennis met meditatie in beweging. Door het bewegen van je lichaam en je aandacht daar bij te houden, leer je je geest thuis te brengen en te laten rusten in haar natuurlijke aard. Je zintuigen openen zich, je merkt op wanneer je afgeleid bent geraakt en je raakt present in het hier en nu. Je hele systeem begint te ontspannen en verkrampte en vastzittende delen laten los. Je energie begint te stromen. Je raakt minder opgehangen aan de buitenwereld en komt meer in contact met jezelf. Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk in Zijnsoriëntatie en geef ik meditatielessen, cursussen Gezonde Zelfliefde en persoonlijke begeleiding. Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie? Kijk dan op mijn website: www.dewakkerkusser.nl. Voor studenten heb ik een aangepast tarief. 

Waar: Nicolaasklooster, Tuinkamers, Doelenstraat 28A, Utrecht

Vanaf de Doelenstraat loop je door het rode poortje de binnenplaats op en volg je de gaanderij omhoog. Bij de rode deur kun je dan aanbellen bij nummer 28A.

Tijd: Inloop vanaf 07.45, meditatie van 08.00 tot 08.45

Op het Skills Lab Writing Centre krijg je gratis schrijfcoaching. Een getrainde student (peer tutor) bespreekt samen met jou je academische schrijfopdracht. De schrijfcoach helpt je bijvoorbeeld bij het vinden van een efficiëntere aanpak, het scherper formuleren van je kernboodschap, het schrijven van een beter gestructureerde tekst of het verbeteren van je schrijfstijl.

Daarnaast kun je je ook inschrijven voor studeercoaching. Met een getrainde student (peer tutor) bespreek je de vragen die je hebt over studeren. Je stelt vast waardoor het studeren (soms) niet zo goed gaat, hoe je studie-aanpak verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is. De studeercoach kan bijvoorbeeld meedenken over het plannen van je studie en je timemanagement, over hoe je efficiënt kunt lezen en studeren of hoe je tentamens kunt voorbereiden. Dit kan studie-stress verminderen en studeerplezier vergroten.

Waar: Skills Lab, Universiteitsbibliotheek de Uithof, kamer 2.45 (Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht)

At the Skills Lab Writing Centre you get free writing coaching. A trained student (peer tutor) will discuss your academic writing assignment with you. The writing coach will help you, for example, to find a more efficient approach, to formulate your core message more sharply, to write a better structured text or to improve your writing style.

You can also register for study coaching. With a trained student (peer tutor) you will discuss the questions you have about studying. You will determine why studying (sometimes) is not going well, how your study approach can be improved and what you need. The study coach can, for example, help you plan your studies and your time management, how you can read and study efficiently or how you can prepare for exams. This can reduce study stress and increase study pleasure.

Where: Skills Lab, De Uithof University Library, room 2.45 (Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht)

Loop je rond met vragen of zou je al langere tijd een afspraak willen maken met een studentenpsycholoog maar twijfel je of is het er tot op heden niet van gekomen? Tijdens de wellbeingweek houden de studentenpsychologen inloopspreekuren. Tijdens deze inloopspreekuren kijken we in een gesprek van ongeveer vijftien minuten naar waar je behoefte ligt en wat we voor je kunnen betekenen. Na afloop krijg je een vrijblijvend advies om een afspraak bij ons te maken, verwijzen we je misschien door binnen de universiteit of adviseren we je mogelijk een stap te zetten naar de huisarts voor hulp die elders beter kan worden aangeboden. De spreekuren vinden ’s ochtends plaats op de uithof en ’s middags plaats bij het studiepunt rechten in de binnenstad.

Waar: Bestuursgebouw (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)
Klik hier om je in te schrijven.

Do you have questions on your mind or have you been wanting to make an appointment with a student psychologist, but you’re experiencing doubts or have been unable to make it happen yet?

During the wellbeingweek, the student psychologists are holding walk-in consultation hours. During these walk-in hours, we discuss what your needs are and what we could do for you in a conversation of approximately fifteen minutes. Afterwards, we will give you an open-ended advice to either book an appointment with us, or we may refer you elsewhere within the university or recommend you consider contacting your General Practitioner to provide you with help that other organisations are better suited to give you. The short screening will take place in two locations. In the mornings they will take place on the Uithof in ‘Het Bestuursgebouw’ and during the afternoon they take place in the city center at the ‘Studiepunt Rechten’ at Janskerkhof 3. 

Where: Administration Building (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)
Click here to sign up.

In dit gesprek kun je met een ervaren begeleider verkennen wat voor jou zin heeft, wat jou zin geeft en waar je zin in hebt. Wat voor jou van waarde is, kan richting geven in je leven. Je kunt het grotere geheel verkennen en je keuzes daarop afstemmen. Het gesprek is een gelegenheid om eens stil te staan bij van alles dat in een druk leven snel ondersneeuwt.

Waar: verschillende locaties (op de Uithof en in de binnenstad)

In this conversation you can explore with an experienced guide what gives you meaning and what you like in life. What is of value to you, what can give direction in your life? You can explore the bigger picture and adjust your choices accordingly. This conversation is an opportunity to reflect on all sorts of things in a busy life.

Where: different locations (Uithof and city centre)

Als je zelf druk bezig bent met studeren besef je misschien niet direct dat “leren” ook een belangrijk onderwerp van studie is. In deze voordracht maak je kennis met enkele onderwerpen uit de educational research: theorieën over studiemotivatie en -inzet, over leerstijlen, en over persoonlijke en academische ontwikkeling. Ontdek je eigen voorkeurs-leerstijl met een korte test, en doe je voordeel met tips om dieper en effectiever te studeren.

Waar: Minneartgebouw 0.09 (Leuvenlaan 4, 3584 CE Utrecht)

De training is een combinatie van technieken uit ´reguliere´ zelfverdediging, kickboksen en krav maga. We zullen bespreken dat gestreefd wordt naar adequate reactie op een situatie, wat het effect kan zijn van stress op je reactievermogen en wat de sterkere en minder sterke plekken zijn op het lijf. Vanuit de reguliere zelfverdediging gaan we ook in op houding en uitstraling. Vanuit het kickboksen zullen afhoudtrappen, knieën en directe stoten worden aangeleerd en geoefend. Vanuit krav maga wordt 360 defence, hamervuisten, bursting maar vooral ook stress drills worden geoefend.

Omdat zelfverdediging vaak onder hoge stress gebeurt houden we het simpel qua techniek. De genoemde technieken zullen veel worden geoefend in verschillende gesimuleerde stress situaties.

Waar: Olympos, sporthal 3a (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)

This training is a combination of techniques from 'regular' self-defense, kickboxing and krav maga. We will discuss that we strive for an adequate response to a situation, what the effect of stress can be on your ability to react in certain situations and what are the stronger and weaker spots on the body. From the regular self-defense we also discuss posture and appearance. From kickboxing we will learn and practice kicking off kicks, knees and direct punches. From krav maga 360 defence, hammer fists, bursting but also stress drills will be practiced.

Because self-defense is often done under high stress, we keep it simple in terms of technique. The mentioned techniques will be practiced a lot in different simulated stress situations.

Where: Olympos, sporthal 3a (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)

In deze workshop leer je ritmes spelen op de djembé, een houten Afrikaanse trommel. Tijdens de workshop leer je zowel traditionele als moderne ritmes spelen. Musiceren doe je met je gevoel. Muziek maken is plezier maken! Docent Amara Diabate past zijn lessen aan op het niveau van de cursisten, je hoeft dus geen ervaring te hebben.

Waar: Parnassos, loklaal 0.24 (Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht)

In this workshop you will learn to play rhythms on the djembé, a wooden African drum. During the workshop you will learn to play both traditional and modern rhythms. You can make music with your feelings. Making music is making fun! Teacher Amara Diabate adapts his lessons to the level of the students, so you don't need to have any experience.

Where: Parnassos, room 0.24 (Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht)

Your time as a student is considered to be the best time of your life. Though, some students consider this period as very challenging as well. Finding a perfect balance between accomplishing your study goals, developing a nice CV, maintaining your social network and taking time to relax, watch Netflix or do sports is a major challenge for every student.

For this reason the students association Vita Optima was founded, so that students had a platform to talk about all kinds of issues related to these challenges. We believe that if students get the opportunity to share thoughts and gain wisdom about developing a well-balanced lifestyle they will also get more out of life.

We also believe that nutrition can have a strong influence on our wellbeing, not only affecting our health but also our state of mind. Doesn’t everyone feel better after they ate their favourite pancake? Next to that we believe that having a meal together is a great way of getting to know each other and therefore we are organising an informal lunch session on Thursday the 21st of November. During this session we will serve home made pancakes and share something about ‘Getting the best out of life’. The lunch will be held from 12:00 till 13:00 at Balkony Pi in the Educatorium.

More information can be found on www.vitaoptimautrecht.nl and in case of any questions you can contact us via info@vitaoptimautrecht.nl or +31644501804.

Where: Educatorium, Pi Balcony (Leuvenlaan 19, 3584 CE Utrecht)

Are you looking for opportunities to deal with performance pressure? After this interactive workshop:

  • You have insight into how you can signal performance pressure in your own life.
  • You have new ideas on how to discuss performance pressure in your life.
  • You got inspired on how to deal with performance pressure.
  • You know who to turn to for support on the subject of performance pressure.

Where: Drift 23, room 113

Stap even uit de hectiek van de dag. Gun jezelf een moment van rust en ontspanning. Kom terug bij jezelf. De dingen die je bezighouden, de vragen die je hebt. Bijvoorbeeld doe ik nog wel de juiste dingen, hoe kan ik goed voor mezelf zorgen, wat wil ik eigenlijk …
In de stilte komen de antwoorden als vanzelf …

Samen wandelen we in Amelisweerd. Periodes van stilte worden afgewisseld met (creatieve) oefeningen die inzicht geven. Een ontspannen wandeling in stilte. 

Leuk je binnenkort te ontmoeten.

Daniëlle Langendijk
Natuur- en wandelcoach
www.daniellelangendijk.nl

Waar: Verzamelen bij de Spar (Uithof)

Step out of the hustle and bustle of the day. Treat yourself to a moment of rest and relaxation. Come back to yourself. The things that occupy you, the questions you have. For example, am I doing the right things, how can I take good care of myself, what do I really want ...
In the silence, the answers come naturally...

Together we walk in Amelisweerd. Periods of silence are alternated with (creative) exercises that provide insights. A relaxed walk in silence. 

I would like to meet you soon!

Daniëlle Langendijk
Nature and hiking coach
www.daniellelangendijk.nl

Where: Gather at the Spar (Uithof)

Pole Fitness® is een fitness workout waarin paaldanstechnieken worden gecombineerd met een stuk aerobics. Deze combinatie van krachttraining (paaldanstechnieken) en cardiotraining (aerobics) zorgt voor een zeer complete high-impact totale body workout. De oefeningen in de danspaal worden op een zeer toegankelijke wijze aangeboden, waardoor het voor iedere deelnemer mogelijk wordt de technieken goed uit te voeren.

Waar: Olympos, spinningzaal (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)

Pole fitness® is a fitness workout in which pole dancing techniques are combined with aerobics. This combination of strength training (pole dancing techniques) and cardio training (aerobics) results in a very complete high-impact total body workout. The exercises in the dance pole are offered in a very accessible way, which makes it possible for every participant to perform the techniques well.

Where: Olympos, spinning hall (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)

Bij stress is er altijd sprake van een verstoorde hormoonbalans, teveel stresshormonen en te weinig gelukshormonen. Die disbalans is te herstellen met de juiste voedingsstoffen waarmee veel stress verdwijnt en een burn-out voorkomen kan worden!

Iedereen die last heeft van stress heeft een tekort aan ‘stofjes’ zien wij elke dag in het Centrum voor Stressologie. Een tekort aan vitamines en vooral mineralen, gelukshormonen en zogenaamde neurotransmitters, dat zijn stofjes waarmee onze hersencellen met elkaar communiceren. Zodra die tekorten weggewerkt worden verdwijnt niet alleen veel stress, mensen worden ook veel stressbestendiger. 

Tekorten ontstaan door een te intensieve levensstijl met veel prestatiedruk en door een niet optimaal voedingspatroon, meer pizza’s en kant en klaar maaltijden dan groenten en fruit bijvoorbeeld. Maar ook speelt mee dat er minder voedingstoffen in groenten en fruit zitten dan voorheen. We zijn daardoor met z’n allen in dit land minder stressbestendig geworden, daar is veel te weinig aandacht voor. 

Vandaar dat we met onze methode altijd beginnen met het meten of er sprake is van tekorten. Om die tekorten vervolgens weg te werken. Daarna kan met aanpassingen in de leefstijl, gezonder eten, meer bewegen en meer rust nemen veel bereikt worden. Ook de honderden suggesties die aangereikt worden in het boek ‘Minder stress met Stressologie’ kunnen ingezet worden om stress en burn-out klachten op te heffen.

Jurgen Spelbos (1962) is de bedenker van de Stressologie methode, een revolutionaire nieuwe benadering van stressreductie. Stress wordt doorgaans beschouwd als een probleem tussen je oren maar niets is minder waar: stress is veel meer een lichamelijke reactie op gevaar. Zodra we gevaar waarnemen, of dat nu een naderende deadline is of een conflict met je partner, maakt je  lichaam stresshormonen aan waardoor je je klaarmaakt om in actie te komen, om te gaan vechten of te vluchten. Het probleem is alleen dat ons hoofd daar vaak geen gehoor aan geeft, we blijven zitten in een situatie die we als gevaarlijk ervaren waardoor chronische stress ontstaat, de opmaat naar ziekten of een burn-out. Bij stress draait alles om stress- en gelukshormonen en om je bijnieren waar veel hormonen worden aangemaakt. Spelbos vond uit dat letterlijk iedereen die last heeft van stress en/of burn-outklachten kampt met een tekort aan voeding- en andere stoffen waardoor hormonale processen in het lichaam ontregeld raken. Daardoor ervaren we niet alleen meer stress- en burn-outklachten, we worden er ook veel minder stressbestendig door. De ervaring leert dat veel stress verdwijnt als tekorten worden weggewerkt. Helemaal als je het combineert met een gezonder eetpatroon, meer gezonde beweging en meer rust.

Waar: Koningsbergergebouw, zaal Pangea (Budapestlaan 4a-b, 3584 CD Utrecht)

Loop je rond met vragen of zou je al langere tijd een afspraak willen maken met een studentenpsycholoog maar twijfel je of is het er tot op heden niet van gekomen? Tijdens de wellbeingweek houden de studentenpsychologen inloopspreekuren. Tijdens deze inloopspreekuren kijken we in een gesprek van ongeveer vijftien minuten naar waar je behoefte ligt en wat we voor je kunnen betekenen. Na afloop krijg je een vrijblijvend advies om een afspraak bij ons te maken, verwijzen we je misschien door binnen de universiteit of adviseren we je mogelijk een stap te zetten naar de huisarts voor hulp die elders beter kan worden aangeboden. De spreekuren vinden ’s ochtends plaats op de uithof en ’s middags plaats bij het studiepunt rechten in de binnenstad.

Waar: Studiepunt Rechten (Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht)
Klik hier om je in te schrijven.

Do you have questions on your mind or have you been wanting to make an appointment with a student psychologist, but you’re experiencing doubts or have been unable to make it happen yet?

During the wellbeingweek, the student psychologists are holding walk-in consultation hours. During these walk-in hours, we discuss what your needs are and what we could do for you in a conversation of approximately fifteen minutes. Afterwards, we will give you an open-ended advice to either book an appointment with us, or we may refer you elsewhere within the university or recommend you consider contacting your General Practitioner to provide you with help that other organisations are better suited to give you. The short screening will take place in two locations. In the mornings they will take place on the Uithof in ‘Het Bestuursgebouw’ and during the afternoon they take place in the city center at the ‘Studiepunt Rechten’ at Janskerkhof 3. 

Where: Studiepunt Rechten (Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht)
Click here to sign up.

Met meditatie of mindfulness train je je aandacht. Het is behulpzaam om drukte in je hoofd en onrust in je lichaam te kalmeren. Op drie avonden in Wellbeing Week kun je leren mediteren en oefenen. We doen eenvoudige, toegankelijke meditaties uit de traditie van mindfulness. Elke avond heeft een ander thema en je bent vrij om het aantal of de tijden te kiezen waarop je daar wilt zijn. Degenen die ervaring hebben, zijn ook van harte welkom om hun studiedag met aandacht af te ronden. Als het je bevalt kun je erna nog terugkomen: er is elke donderdag een Meditation Lab voor studenten.

Waar: Langeveldgebouw, ruimte G225 (Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht)

With meditation or mindfulness you train your attention. It is helpful to soothe the hustle and bustle in your head and restlessness in your body. On three evenings during the Wellbeing Week you can learn to meditate and practice. We do simple, accessible meditations from the tradition of mindfulness. Each evening has a different theme and you are free to choose the number or times you want to be there. Those who have experience, are also welcome to conclude their study day with attention. If you like it, you can come back to it: there is a Meditation Lab for students every Thursday.

Where: Langeveld building, room G225 (Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht)

Deze avond bekijken we de inspirerende documentaire `Zachte Kracht’. Op uitnodiging van documentairemaakster Donna Kromwijk zelf. Zij verwelkomt je in een sfeervolle en intieme setting, waarin je met maximaal 25 mensen stil staat bij de zachte kracht in jezelf, je leven en je studie (en werk).

In de documentaire kijken we naar hoe Donna en haar zus Elvie voorbeelden opzoeken van mensen die de balans hebben gevonden tussen persoonlijke kracht en zachtheid. Kracht vinden we bijvoorbeeld in zakelijkheid, snelheid en efficiëntie. Zachtheid in rust, zorgzaamheid en empathie. Hoe balanceren we zachtheid en kracht in de huidige maatschappij? Bekijk de trailer hier: https://www.youtube.com/watch?v=GjZ8cs-y7yc

Na afloop van de documentaire kun je naar keuze deelnemen aan een verdiepend gesprek. Ook is er volop ruimte om met elkaar na te praten, te borrelen of juist de stilte op te zoeken.

Leuk om te weten:
Donna en Elvie maakten documentaire `Zachte Kracht’ vanuit hun eigen studenten- en jonge professional-tijd. Geïnspireerd door vragen waar ze zelf tegenaan liepen, en vanuit een diep vertrouwen in dat het ook anders kan. Inmiddels vindt de film weerklank op verschillende plekken in de samenleving en bedrijfsleven. Lees bijvoorbeeld de reviews van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Leaseplan topman Tex Gunning hier: www.zachtekracht.com/reviews.

Locatie: Ruppertgebouw, ruimte C
Tijd: 20.00 – 22.00u. Inloop vanaf 19:45u.

Vrijdag 22 november

Loop je rond met vragen of zou je al langere tijd een afspraak willen maken met een studentenpsycholoog maar twijfel je of is het er tot op heden niet van gekomen? Tijdens de wellbeingweek houden de studentenpsychologen inloopspreekuren. Tijdens deze inloopspreekuren kijken we in een gesprek van ongeveer vijftien minuten naar waar je behoefte ligt en wat we voor je kunnen betekenen. Na afloop krijg je een vrijblijvend advies om een afspraak bij ons te maken, verwijzen we je misschien door binnen de universiteit of adviseren we je mogelijk een stap te zetten naar de huisarts voor hulp die elders beter kan worden aangeboden. De spreekuren vinden ’s ochtends plaats op de uithof en ’s middags plaats bij het studiepunt rechten in de binnenstad.

Waar: Bestuursgebouw (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)
Klik hier om je in te schrijven.

Do you have questions on your mind or have you been wanting to make an appointment with a student psychologist, but you’re experiencing doubts or have been unable to make it happen yet?

During the wellbeingweek, the student psychologists are holding walk-in consultation hours. During these walk-in hours, we discuss what your needs are and what we could do for you in a conversation of approximately fifteen minutes. Afterwards, we will give you an open-ended advice to either book an appointment with us, or we may refer you elsewhere within the university or recommend you consider contacting your General Practitioner to provide you with help that other organisations are better suited to give you. The short screening will take place in two locations. In the mornings they will take place on the Uithof in ‘Het Bestuursgebouw’ and during the afternoon they take place in the city center at the ‘Studiepunt Rechten’ at Janskerkhof 3. 

Where: Administration Building (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)
Click here to sign up.

Op het Skills Lab Writing Centre krijg je gratis schrijfcoaching. Een getrainde student (peer tutor) bespreekt samen met jou je academische schrijfopdracht. De schrijfcoach helpt je bijvoorbeeld bij het vinden van een efficiëntere aanpak, het scherper formuleren van je kernboodschap, het schrijven van een beter gestructureerde tekst of het verbeteren van je schrijfstijl.

Daarnaast kun je je ook inschrijven voor studeercoaching. Met een getrainde student (peer tutor) bespreek je de vragen die je hebt over studeren. Je stelt vast waardoor het studeren (soms) niet zo goed gaat, hoe je studie-aanpak verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is. De studeercoach kan bijvoorbeeld meedenken over het plannen van je studie en je timemanagement, over hoe je efficiënt kunt lezen en studeren of hoe je tentamens kunt voorbereiden. Dit kan studie-stress verminderen en studeerplezier vergroten.

Waar: Skills Lab, Universiteitsbibliotheek de Uithof, kamer 2.45 (Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht)

At the Skills Lab Writing Centre you get free writing coaching. A trained student (peer tutor) will discuss your academic writing assignment with you. The writing coach will help you, for example, to find a more efficient approach, to formulate your core message more sharply, to write a better structured text or to improve your writing style.

You can also register for study coaching. With a trained student (peer tutor) you will discuss the questions you have about studying. You will determine why studying (sometimes) is not going well, how your study approach can be improved and what you need. The study coach can, for example, help you plan your studies and your time management, how you can read and study efficiently or how you can prepare for exams. This can reduce study stress and increase study pleasure.

Where: Skills Lab, De Uithof University Library, room 2.45 (Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht)

Stress! Dat is iets waar we allemaal wel ervaring mee hebben, maar stress is voor iedereen anders. In deze workshop willen we met jullie gaan kijken naar de dingen die jou stress opleveren, maar tegelijkertijd ook kijken naar de dingen die je gelukkig maken en je goed laten voelen. Het doel van deze workshop is om meer bewustzijn te creëren van de dingen die invloed hebben op hoe jij je voelt. Door middel van mindfulness oefeningen, het delen met elkaar en leren wat stress nou is hopen we jullie wat kennis en inzicht in jullie eigen welzijn bij te brengen. Het bewust worden van je patronen rondom slapen, eten en beweging zijn daarbij een leidraad.  Krijg zelf meer grip op je stress en meld je aan!

Waar: Bestuursgebouw, ruimte 0.33A (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)

Stress! Something we all have experience with, but stress is different for everyone. In this workshop we want to dive into the things that make you feel stressful, but at the same time we want to look at the things that make you feel happy and make you feel good. The goal of this workshop is to create more awareness of the things that influence how you feel. By means of mindfulness exercises, sharing with each other and learning what stress is now, we hope to bring you some knowledge and insight into your own well-being. Becoming aware of your patterns around sleeping, eating and movement are a guideline.  Get more grip on your stress and sign up!

Where: Administration building, room 0.33A (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht)

In dit gesprek kun je met een ervaren begeleider verkennen wat voor jou zin heeft, wat jou zin geeft en waar je zin in hebt. Wat voor jou van waarde is, kan richting geven in je leven. Je kunt het grotere geheel verkennen en je keuzes daarop afstemmen. Het gesprek is een gelegenheid om eens stil te staan bij van alles dat in een druk leven snel ondersneeuwt.

Waar: verschillende locaties (op de Uithof en in de binnenstad)

In this conversation you can explore with an experienced guide what gives you meaning and what you like in life. What is of value to you, what can give direction in your life? You can explore the bigger picture and adjust your choices accordingly. This conversation is an opportunity to reflect on all sorts of things in a busy life.

Where: different locations (Uithof and city centre)

Financiën zijn niet altijd ieders favoriete klus. Als student loop je tegen van alles aan. Studiefinanciering, bijbaantjes, toeslagen, huur noem het maar op. En in de avonduren wil je natuurlijk ook nog wat geld over hebben voor een biertje in de kroeg. Er komt geld in en er gaat vaak net zoveel of meer weer uit. Opeens moet je aan het eind van de maand zuinig aan doen wil je uitkomen met je geld. Je stufi en bijbaan zijn bij na lange niet genoeg  om rond te komen. Hoe zorg je dat je ervoor dat je uitkomt met je geld en je studentenlening niet torenhoog oploopt.

In de workshop ‘’studenten en financiën’’ van U Centraal en Humanitas wordt stap voor stap uitgelegd welke financiële zaken geregeld moeten worden, hoe je deze het beste kan regelen, en hoe de studiefinanciering in elkaar zit. Ook delen je medestudenten waar zij tegenaan lopen en kom je erachter wat voor je hulp je kan krijgen met je financiën of schulden als je hier behoefte aan hebt.

Waar: Buys Ballotgebouw ruimte 223 (Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht)