Sociaal Ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap is een steeds belangrijkere manier om publieke waarde te genereren en maatschappelijke problemen op te lossen. Sociaal ondernemerschap gaat over individuen die kansen voor nieuwe producten en/of diensten zien én uitvoeren, als antwoord op maatschappelijke uitdagingen die bestaande overheden, bedrijven en ngo’s nog onvoldoende oppakken. Zij realiseren dit op een transparante manier en met een filosofie die recht doet aan alle betrokkenen. Sociaal ondernemers kunnen initiatieven opzetten in de buurt, aan de slag gaan met een eigen bedrijf, of initiatieven ontplooien binnen grotere organisaties.

Deze minor brengt economische en bestuurs- en organisatiewetenschappelijke kennis over sociaal ondernemerschap samen en geeft je een grondige basiskennis over deze nieuwe vorm van ondernemerschap. Deze kennis kan van pas komen als toekomstig ondernemer, als beleidsmedewerker of als mede-vormgever van het ecosysteem voor ondernemerschap.