Arbeids- en Organisatiepsychologie

Ben je geïnteresseerd in vraagstukken rondom het gedrag en welbevinden van werkende mensen en heb je een actieve leerhouding, dan is deze minor mogelijk iets voor jou.

De minor Arbeids- en Organisatiepsychologie is bedoeld voor studenten die inzicht en vaardigheden willen verwerven op het terrein van arbeids- en organisatiepsychologie en gerelateerde toepassingen. De minor richt zich op het gedrag van werkende mensen en daarmee op het functioneren en het welbevinden van zowel individuen als groepen in arbeidsorganisaties. De minor wordt aangeboden door de opleiding Psychologie van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Leerdoel

Het leerdoel van de minor is dat je kennis en inzicht verwerft in de theoretische en methodologische aspecten van een aantal kernvraagstukken op het terrein van arbeids- en organisatiepsychologie.

Tevens ben je in staat tot reflectie op de desbetreffende leerstukken, kun je deze met elkaar in verband brengen en heb je een start gemaakt met het verwerven van vaardigheden om deze kennis te vertalen naar professionele praktische toepassingen.

Voor elk van deze vakken geldt dat zowel theoretische uitgangspunten als praktische vaardigheden aan de orde komen. Tevens worden recente ontwikkelingen en actuele thema’s aan de orde gesteld.

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen specifieke ingangseisen.

Studenten die een studiepad Arbeids- en Organisatiepsychologie volgen kunnen niet deelnemen aan dit minorprogramma. Zij volgen de cursussen al in hun majorprogramma.

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun je de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met dr. Veerle Brenninkmeijer (v.brenninkmeijer@uu.nl), telefoonnummer 06 22 736 198. Voor alle andere vragen kun je terecht bij de Onderwijsondersteuning van Psychologie: psychologie@uu.nl.