Er zijn veel goede redenen om keuzecursussen van Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) te volgen. Het kan zijn dat je al B&O student bent en je keuzes wil maken in de profileringsruimte. Het kan ook zijn dat je student van een andere faculteit of universiteit bent en om een andere reden interesse hebt in de vraagstukken van bestuurs- en organisatiewetenschap. Voor al deze studenten heeft B&O ook ieder studiejaar een ruim en veelzijdig aanbod van keuzecursussen.

Bestuurs- en organisatiewetenschap 

In het onderwijs van bestuurs- en organisatiewetenschap richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat kan over allerlei thema's gaan. Wil je bijvoorbeeld meer weten over burgers en democratie, Policy Implementation, European Governance, Urban Governance; sociaal ondernemerschap of organisatiecultuur, dan ben je bij de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap aan het juiste adres. Maar er is nog veel meer.

Overzicht

Kijk bij 'Overzicht keuzecursussen' voor alle cursussen die we aanbieden. Kijk in dit overzicht bij welke keuzecursussen in periode 1 er plaatsen beschikbaar zijn.

Wetenschap en praktijk

Wetenschap en praktijk zijn in het onderwijs van B&O altijd nauw met elkaar verweven. Wij willen je wetenschappelijke en praktische inzichten geven die een bijdrage bieden aan de ontwikkeling van de dagelijkse praktijk in organisaties.

Informatie over de keuzecursussen

Studenten van de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap hebben de mogelijkheid de vrije ruimte in te vullen met een (onderzoeks)stage bij wijze van keuzecursus. Dit betreft een zelfstandig en individueel project of onderzoek binnen of vanuit een organisatie met een publieke functie. De stage als keuzecursus kan niet gebruikt worden om de omvang van andere cursussen/leerkringen uit te breiden. Verzoeken en voorstellen voor het volgen van een Stage als keuzecursus kunnen alleen voorafgaand aan de stage worden ingediend.

Lees er meer over op de pagina over Stage

Inschrijfperiodes

De inschrijfperiodes voor keuzeonderwijs in het studiejaar 2021-2022 zijn als volgt:

Voor semester 1 (periode 1 en 2): 31 mei t/m 27 juni 2021

Na-inschrijving: 23 en 24 augustus 2021 (periode 1), 25 en 26 oktober 2021 (periode 2)

Kijk in dit overzicht bij welke keuzecursussen in periode 1 er plaatsen beschikbaar zijn.

 

Semester 1 loopt van 6 september 2021 t/m 6 februari 2022

Voor semester 2 (periode 3 en 4): 1 november t/m 28 november 2021 (periode 3 en 4)

Na-inschrijving: 24 en 25 januari 2022 (periode 3), 4 en 5 april 2022 (periode 4)

Semester 2 loopt van 7 februari 2022 t/m 1 juli 2022

 

Inschrijfperiodes binnen de Universiteit Utrecht

Inschrijfperiodes kunnen per opleiding verschillen. Wil je je inschrijven voor andere keuzecursussen dan die van B&O, kijk daar dan goed naar bij de betreffende opleiding of faculteit. 

Studenten Universiteit Utrecht

Inschrijving voor een keuzecursus kun je als student aan de Universiteit Utrecht alleen in de inschrijfperiodes doen, en alleen via Osiris Student. Wijzigingen in je inschrijvingen zijn mogelijk in de na-inschrijfweken.  

Studenten andere Universiteiten en HBO’s

Als niet UU-student dien je je voor een keuzecursus van B&O aan te melden via deze website:ga daarvoor naar ‘aanmeldingsformulier’. Via dit formulier kun je je inschrijven voor de keuzecursus(sen) die je wilt volgen. Wijzigingen in je inschrijvingen zijn mogelijk op de na-inschrijfdagen. 
De opleiding B&O schrijft je na ontvangst van het formulier in als gaststudent van de Universiteit Utrecht. Je ontvangt ongeveer 3 weken na je inschrijving van de Universiteit Utrecht een studentaccount (Solis-ID), inclusief een mailadres (Studentsmail). Daarna dien je zelf eventuele inschrijvingen en wijzigingen via Osiris Student te doen. 

Inschrijving als contractstudent

Ook als je niet (meer) studeert aan een instelling voor Hoger of Wetenschappelijk Onderwijs kun je je inschrijven voor een keuzecursus. Je schrijft je dan in als contractstudent. De prijs per cursus bedraagt € 500,- (exclusief studiemateriaal). 
Voor je inschrijving als contractstudent voor een keuzecursus van B&O dien je je aan te melden via deze website: ga daarvoor naar ‘aanmeldingsformulier’. Via dit formulier kun je je inschrijven voor de keuzecursus(sen) die je wilt volgen. Wijzigingen in je inschrijvingen zijn mogelijk in de na-inschrijfweken.
De opleiding B&O schrijft je na ontvangst van het formulier in als gaststudent van de Universiteit Utrecht. Je ontvangt ongeveer 3 weken na je inschrijving van de Universiteit Utrecht een studentaccount (Solis-ID), inclusief een mailadres (Studentsmail). Daarna dien je zelf eventuele inschrijvingen en wijzigingen via Osiris Student te doen.

Kosten

Studenten die als contractstudent een B&O minor volgen, kunnen op twee manieren cursusgeld betalen: per cursus € 500,- (exclusief studiemateriaal). Elke periode dat er een cursus wordt gevolgd, ontvang je een factuur. 

Bevestiging en cursusinformatie

Na de inschrijfperiode ontvang je van de opleiding via de solismail een bevestiging van je inschrijving voor één of meer keuzecursusssen. Informatie over de cursus, de verplichte literatuur en andere informatie over de cursus kun je vinden bij ‘overzicht keuzecursussen’. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend. Eventuele nadere cursusinformatie zal uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de cursus worden gemaild.  

Uitschrijven

Mocht je uiteindelijk besluiten een cursus toch niet te volgen, verzoeken we je vriendelijk doch dringend je uit te schrijven. Dat kan uiterlijk tot en met de tweede week van de onderwijsperiode.

Algemene regels keuzecursussen B&O

  1. Studenten van de Universiteit Utrecht mogen zich alleen via Osiris Student inschrijven, voor overige studenten geldt inschrijving via het op de USBO website te vinden inschrijfformulier.
  2. Alle gevolgde en behaalde keuzecursussen verschijnen bij studenten van de Universiteit Utrecht op de diplomabijlage. Aan studenten van de Universiteit Utrecht wordt daarom geen keuzecursus-certificaat verstrekt.
  3. Studenten die een keuzecursus niet kunnen laten bijschrijven op hun bachelordiploma, ontvangen na het afronden, op verzoek, een certificaat van de keuzecursus.
  4. B&O informeert studenten die de B&O keuzecursussen volgen per mail of via Blackboard over het onderwijs maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet hebben ontvangen van deze informatie. Studenten die de B&O keuzecursussen volgen zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de B&O onderwijsinformatie.
  5. Door de beperkte capaciteit van keuzecursussen worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst verwerkt. Er is geen garantie van plaatsing bij inschrijving.
  6. Studenten van de UU zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte inschrijving op een keuzecursus. Bij incorrecte inschrijving is deelname niet mogelijk.
  7. Bij minder dan 10 inschrijvingen behoudt de opleiding zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan.
  8. Aan de Universiteit Utrecht is inschrijving voor maximaal drie cursussen per periode toegestaan (22,5 ECTS).
     

Onderwijs- en Examenregeling

De keuzecursussen worden verzorgd door de opleiding B&O en vallen daarmee onder de Onderwijs- en examenregeling van de B&O-bacheloropleiding. Hoofdstuk 5 gaat over toetsing. 

Aanmelding voor toetsing

Verder is het belangrijk om te weten dat als je je inschrijft voor een cursus, je automatisch aangemeld bent voor de toetsing van die cursus. Voor eventuele herkansingen word je door Onderwijs- en Studentzaken automatisch ingeschreven.

Onderwijsperiodes

Het academische jaar 2021-2022 is verdeeld in de volgende semesters en periodes:

Semester 1: 6 september 2021 t/m 6 februari 2022

Periode 1: 6 september 2021 t/m 12 november 2021
Periode 2: 15 november 2021 t/m 4 februari 2022

Semester 2: 7 februari 2022 t/m 1 juli 2022

Periode 3: 7 februari 2022 t/m 22 april 2022
Periode 4: 25 april 2022 t/m 1 juli 2022

Onderwijsroosters en toetsroosters

Je onderwijsrooster en toetsrooster vind je in MyTimetable en de MyUU app

Timeslots

Binnen de Universiteit Utrecht wordt geroosterd volgens timeslots: vaste combinaties van dagdelen en blokken (die bestaan uit onderwijsbijeenkomsten van 1 uur en 3 kwartier). Elk timeslot heeft een letter als code. Alle van die letter voorziene dagdelen/blokken vallen in één timeslot. Een voorbeeld: timeslot A omvat dus als mogelijke onderwijsmomenten: maandagochtend (a1 en a2), dinsdagavond (a3) en woensdagochtend (a4 en a5). De timeslotcode wordt vermeld in de vakbeschrijving en/of in Osiris. Je kan daardoor voor elke cursus zien welke dagdelen er voor de onderwijsbijeenkomsten zijn gereserveerd en je agenda daarop afstemmen. Bovendien kun je op deze manier dubbele inschrijvingen voorkomen van cursussen die op hetzelfde tijdstip/in hetzelfde timeslot worden gegeven. 

Heb je nog meer vragen over de keuzecursussen van B&O, neem dan contact op met Hetty Faber via: