Theorie van het recht

INHOUD

Het recht speelt een buitengewoon belangrijke rol op alle terreinen van het maatschappelijk leven. Het ordent menselijke betrekkingen, het is een instrument in handen van de overheid om veranderingen in het maatschappelijk leven door te voeren en het beschermt de vrijheid van burgers tegenover de overheid, grote organisaties en andere burgers. De minor Theorie van het recht biedt inzicht in de achtergronden van het Nederlandse recht; je maakt kennis met de belangrijkste leerstukken, bronnen, begrippen en achterliggende beginselen en waarden van het recht. Je leert hoe het recht functioneert binnen onze maatschappij. Je gaat in de cursus Grondslagen van recht in op vragen als wat recht is, in hoeverre recht noodzakelijk is voor sociale orde, wat de relatie is tussen recht en moraal. Deze kennis wordt uitgediept in de cursus Rechtsfilosofie. De vier keuzevakken bieden je de mogelijkheid verschillende onderwerpen verder te bestuderen, zoals mensenrechten.

DOEL

Het leerdoel van de minor Theorie van het recht is inzicht verwerven in de rechtstheoretische, rechtsfilosofische en rechtssociologische achtergronden van het Nederlandse recht, waaronder mensenrechten. Het volgen van deze minor geeft je geen toegang tot specifieke masterprogramma’s.

CURSUSSEN

Verplicht

Periode 1: RGBUSBR001 Grondslagen van recht (niveau 1)
Periode 2: RGBUSBR016 Rechtsfilosofie:Mensenrechten (niveau 3)

Keuze 2 uit 4:
Periode 1 en 3: RGBUSBR006 Algemene rechtsleer (niveau 3)
Periode 3: RGBUPRV023 Nederlands Recht in Civiele Traditie (niveau 3)
Periode 4: RGBUSBR003 Perspectieven op recht (niveau 2)

Let op: de combinatie RGBUSBR006 Algemene rechtsleer (gevolgd in 2015/2016 t/m 2018/2019) en RGBUSBR003 Perspectieven op recht (gevolgd vanaf studiejaar 2017/2018) is niet mogelijk.

INGANGSEISEN

Als ingangseis geldt dat je aan een universiteit studeert of je propedeuse op hbo-niveau hebt gehaald. De minor is bedoeld voor niet-rechtenstudenten.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het studiepunt

Het Studiepunt van het departement Rechtsgeleerdheid is het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt hier terecht met vragen over onderwijs, roosters, stages, examens, bijzondere tentamenvoorzieningen, toestemming voor keuzevakken buiten de opleiding, vrijstellingen, informatie over studeren in het buitenland en het aanvragen van het diploma. Hier kunnen ook afspraken met de studieadviseur worden geboekt.
 

  • Het Studiepunt is per email bereikbaar op studiepunt.rechten@uu.nl 
  • De balie van het Studiepunt (Janskerkhof 3) is geopend op maandag t/m donderdag van 11.00 - 16.30 uur (tussen 13:00-13:30 gesloten vanwege lunchpauze).
  • Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag van 09:30 tot 11:00 uur. Tel: (030) 253 70 04

Het studiepunt is op vrijdag gesloten.

Een gewaarmerkte cijferlijst (transcript of records) kun je ook via email aanvragen. Vermeld je studentnummer in je mail.