Bekangrijkste informatie

 • Twee keer per jaar kan voor het onderwijs ingeschreven worden: in juni voor periode 1 en 2 (semester 1) en in november voor periode 3 en 4 (semester 2).
 • De inschrijfperiode voor semester 1 van collegejaar 2021-2022 begint op maandag 31 mei om 00.00 uur en eindigt op zondag 27 juni om 23.59 uur.
 • Alle informatie over je Studieprogramma vind je hier. In de voorbeeldroosters staan de cursussen per periode aangegeven. Zie de Onderwijscatalogus voor meer inhoudelijke informatie over de cursussen.
 • Schrijf je ook in als je verwacht de BSA-norm (=37,5 EC) dit jaar niet te halen.
 • Je schrijft je in voor 15 EC per periode (30 EC per semester).
 • Wil je voor 22,5 EC ingeschreven staan? Vraag dan een 3e cursus aan via het speciale 3e-cursusformulier (zie kopje procedure 3e-cursusaanvraag).
 • Alle studenten schrijven zich zelf in. Als je je niet hebt ingeschreven kun je geen onderwijs volgen in semester I (het aanbod bij de na-inschrijving is beperkt).

Studenten die starten in 2021 
Je wordt door het departement Rechtsgeleerdheid ingeschreven voor de cursussen van het eerste semester. Vanaf eind juli kun je je rooster inzien door in te loggen op MyTimetable.

Studenten die gestart zijn in 2020 
Je moet jezelf inschrijven voor de cursussen van semester 1 via Osiris student.
In deze Handleiding onderwijsinschrijving 2e jaars vind  je alle informatie over het inschrijven van cursussen in het 2e jaar.

Studenten die gestart zijn in 2019 of eerder
Je moet jezelf inschrijven voor de cursussen van semester 1 via Osiris student.
Alle informatie over je Studieprogramma vind je hier. In de Onderwijscatalogus vind je meer inhoudelijke informatie over de cursussen

 

Inschrijven 3e cursus

 • Klik hier voor het aanmeldformulier (alleen beschikbaar tijdens de reguliere inschrijfperioden). 
 • Je kunt jezelf per periode voor maximaal 15 EC inschrijven. Wil je een 3e cursus volgen,dan heb je toestemming nodig.
 • Een 3e cursus kun je alleen tijdens de reguliere inschrijving aanvragen (niet tijdens de na-inschrijving) via het online aanvraagformulier. Voor de 3e cursus gelden ook de timeslotregels (zie hieronder).
 • Toestemming om een 3e cursus te volgen (dus een totaal van 22,5 EC) wordt gegeven onder de volgende voorwaarden:
  > Je hebt geen grote vertraging opgelopen
  > De studieadviseur heeft je studievoortgang beoordeeld als voldoende

Voldoe je niet aan een van bovenstaande voorwaarden, dan wordt gekeken naar eventuele bijzondere omstandigheden die reeds eerder met studieadviseur besproken zijn. Een besluit over toekenning of afwijzing van een 3e cursusaanvraag is definitief. Bij toekenning schrijft de administratie je in voor de cursus na de onderwijsinschrijving. Je ontvangt alleen bericht als je verzoek is afgewezen.

 

De cursussen die ik wil volgen zitten in hetzelfde timeslot, kan ik mij hier toch voor inschrijven?
Wanneer je je inschrijft voor cursussen in eenzelfde timeslot loop je een groot risico dat onderwijs en/of toetsen op hetzelfde tijdstip plaats vinden. Voor deze overlap wordt geen oplossing geboden.

De cursus die ik wil volgen zit in meerdere timeslots, hoe kan ik mijn keuze voor het timeslot aangeven?
Als een cursus in meerdere timeslots zit is het alleen mogelijk bij 2e jaars cursussen om een voorkeur aan te vinken voor een timeslot, tenzij expliciet anders vermeld.

Osiris geeft tijdens de reguliere inschrijving aan dat het maximum bereikt is?
Eén keer per dag controleert de afdeling roostering hoeveel inschrijvingen op een cursus zijn gedaan. Zodra een cursus de maximum inschrijfcapaciteit heeft bereikt wordt het aantal plaatsen opgehoogd en kun je 1 á 2 werkdagen daarna weer weer inschrijven.

Ik heb een extra cursus tijdens de reguliere inschrijfperiode aangevraagd en deze is ook toegekend, nu wil ik deze cursus graag wisselen met een andere cursus dat tijdens de na inschrijving open staat, kan dit?
Dit is niet mogelijk,‘switchen’ van cursussen is niet mogelijk tijdens de na inschrijfperiode.

Sta je ingeschreven voor onderwijs maar wil je het toch niet volgen? Schrijf je dan uit voor de cursus via OSIRIS-student. Wanneer je jezelf niet (tijdig) uitschrijft wordt je geacht deel te nemen aan het ingeschreven onderwijs. Afwezigheid bij dit onderwijs en daarbij behorende toetsmomenten leidt tot de kwalificatie ‘ND’. Deze kwalificatie zal opgenomen worden op je definitieve cijferlijst in Osiris. 

Deze ND is niet vervangbaar door een eventuele latere deelname in volgend blok/semester/jaar. De ‘ND’ zal dan alsnog zichtbaar blijven op de cijferlijst, naast een eventueel nieuw resultaat van deelname aan de desbetreffende cursus.

Uiterste data uitschrijven onderwijs studiejaar 2021-2022
Periode 1: t/m 19 september 2021
Period 2: t/m 28 november 2021
Period 3: t/m 27 februari 2022
Period 4: t/m 8 mei 2022

Let op! Na deze data is uitschrijven niet meer mogelijk en blijft de cursus in Osiris staan. 

Zorg ervoor dat je jezelf inschrijft tijdens de reguliere inschrijving. Het aanbod bij de na-inschrijving is beperkt. Alleen cursussen die nog restplaatsen hebben worden opengesteld voor na-inschrijving.

In de week voorafgaand aan de na-inschrijving wordt een lijst hiervan op deze website gepubliceerd. 

Tijdens de na-inschrijving kun je geen extra cursus aanvragen. Dit is alleen mogelijk tijdens de reguliere inschrijfperiode. Het is ook niet mogelijk om je extra cursus te ‘switchen’.

Data na-inschrijving 2021-2022
Periode 1: 23 & 24 augustus 2021
Periode 2: 25 & 26 oktober 2021
Periode 3: 24 & 25 januari 2022
Periode 4: 4 & 5 april 2022

 

Data reguliere inschrijving studiejaar 2021-2022

 • Periode 1: 31 mei t/m 27 juni 2021
 • Periode 2: 31 mei t/m 27 juni 2021
 • Periode 3: 1 november t/m 28 november 2021
 • Periode 4:1 november t/m 28 november 2021

Hoe gebruik je timeslots bij het inschrijven voor cursussen?

Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots vind je in de onderwijscatalogus. Een cursus valt in een of twee timeslots. Je kiest cursussen in verschillende timeslots. Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. CD) dan valt de cursus in beide slots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere slots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot zullen worden gebruikt voor onderwijs. In het inschrijfscherm van OSIRIS Student zie je nogmaals in welk timeslot de cursus wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).

Het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing. Als je jezelf inschrijft voor cursussen in hetzelfde timeslot is de opleiding niet verantwoordelijk voor overlap in onderwijs en/of toetsing.

De week is als volgt in timeslots verdeeld:

  Ma Di Wo Do Vr
09.00-10.45 A B A C D
11.00-12.45 A B A C D
13.15-15.00 C C D B D
15.15-17.00 C C D B D
17.15-19.00 C A D B -

 

Je moet je voor het begin van elk collegejaar herinschrijven om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten. Dit kan vanaf 1 juni t/m uiterlijk 31 augustus. Inschrijving na 1 september is in principe niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van de faculteit. De faculteit geeft alleen toestemming bij bijzondere, persoonlijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met het studiepunt (zie onder Contact).

Hoe schrijf ik me opnieuw in?

Herinschrijven kan via Studielink van 1 juni t/m 31 augustus. Voor het indienen van het herinschrijfverzoek heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een (nieuwe) DigiD duurt vijf werkdagen. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is aangezien beslissingen over de inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Let op: Studielink is recentelijk vernieuwd. Ondervind je hierdoor problemen met inloggen op Studielink? Neem dan contact op met Studentenservice.

Wat ga je dit jaar doen?

 • Vanaf 1 juni kun je in Studielink je herinschrijfverzoek indienen, tot uiterlijk 31 augustus. In Studielink geef je ook aan hoe je het collegegeld wilt betalen (in termijnen of ineens). Wil je je herinschrijving annuleren? Dat kan tot voor het begin van het nieuwe collegejaar (31 augustus).
 • Voor herinschrijven voor een privaatgefinancierde master of een Erasmus Mundus-programma moet je contact opnemen met je opleiding.
 • Je kunt je in principe alleen herinschrijven per 1 september. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk wanneer er sprake is van overmacht en met toestemming van de faculteit. Met vragen hierover kun je contact opnemen met het studiepunt van je opleiding.
 • Bij de volgende opleidingen kan je met ingang van 2019-2020 flexstuderen:

Bekijk de handleidingen van Studielink over Herinschrijven en Digitale machtiging.

Een tweede bachelor

Regel je inschrijving op tijd. Let op de deadlines. Kijk op www.uu.nl/bachelors en www.uu.nl/matching voor meer informatie. Deelname aan de matching is verplicht, óók voor studenten die al aan de UU ingeschreven staan voor een andere opleiding.

Alleen in een aantal uitzonderingssituaties kun je je nog ná 1 mei inschrijven voor een nieuwe opleiding. Kijk voor meer informatie in de FAQ over matching op de bachelorkiezerssite.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Een tweede master

 • Regel je inschrijving op tijd. Let op de deadlines. Neem eerst contact op met je studieadviseur, want het combineren van twee programma's of opleidingen vereist een zorgvuldige planning en een goede studievoortgang.
 • Wil je een tweede programma binnen één opleiding (met hetzelfde CROHO) gaan doen? Neem dan contact op met de toelatingscommissie (via het studiepunt). Je hebt hiervoor namelijk toestemming nodig.
 • Ingeschreven staan voor twee opleidingen heeft mogelijk gevolgen voor je studiefinanciering of voor het collegegeld. Lees meer informatie over collegegeld voor een tweede opleiding en bereken je collegegeld.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Wil je starten met een nieuwe opleiding aan de Universiteit Utrecht? Lees de informatie voor bachelorkiezers of masterkiezers. Houd rekening met de aanmeld- en inschrijfdeadlines van de nieuwe opleiding en zorg ervoor dat je tijdig aan alle onderdelen van de inschrijving (denk bijvoorbeeld aan matching bij een bacheloropleiding) voldoet.

Aandachtspunt voor bachelors

Deelname aan de matching is verplicht, óók voor studenten die al aan de UU ingeschreven staan voor een andere opleiding. Formeel is de inschrijfdeadline 1 mei. We raden je aan om uiterlijk op 1 mei het inschrijfverzoek te doen, en in juni deel te nemen aan de machtingsactiviteiten.

Alleen in een aantal uitzonderingssituaties kun je je nog ná 1 mei inschrijven voor een nieuwe opleiding:

 • als je op 2 augustus minimaal 45 EC bij een andere opleiding aan de Universiteit Utrecht hebt behaald;
 • als je laat te horen krijgt dat je een negatief bindend studieadvies krijgt bij een andere opleiding. Let op: het dient te gaan om een schriftelijk definitief en bindend studieadvies.

Behoor je tot een van bovenstaande uitzonderingscategorieën? Dan kun je tot uiterlijk 2 augustus een inschrijfverzoek indienen via Studielink, en in het online bezwaarformulier (deadline: 2 augustus) aangeven dat je in een uitzonderingscategorie valt. De link naar het bezwaarformulier ontvang je per e-mail nadat je het inschrijfverzoek hebt ingediend.

Neem met vragen contact op met Studentenservice.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Stoppen per 31 augustus
Als je je niet wilt herinschrijven, maar wel tot het einde van het collegejaar ingeschreven wil blijven, klik dan in Studielink bij de betreffende opleiding op de knop 'Niet herinschrijven'. Bekijk de handleiding van Studielink over Ik wil me niet herinschrijven.

Stoppen gedurende het collegejaar
Wil je eerder stoppen met je opleiding, kijk dan op de pagina Uitschrijven voor meer informatie.

Let op: Uitschrijven heeft mogelijk gevolgen voor je studiefinanciering of voor het collegegeld.

Sta je op het punt om af te studeren? Denk eraan om je studiefinanciering en OV kaart stop te zetten.
Meer informatie vind je op de pagina Afstuderen.

Alle regels over in- en uitschrijving vind je terug in het Reglement Inschrijving en collegegeld 2020-2021 (pdf) en het Reglement Inschrijving en collegegeld 2021-2022 (pdf).

 • Wil je je uitschrijven voor je opleiding aan de Universiteit Utrecht, dan moet je een aantal zaken regelen waar je rekening mee moet houden. 
 • Wil je je uitschrijven omdat je (bijna) bent afgestudeerd, lees dan de informatie over afstuderen.
 • Wil je je inschrijving annuleren? Dit is mogelijk tot voor het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).