Inleiding in het recht

INHOUD

Het recht speelt een buitengewoon belangrijke rol op alle terreinen van het maatschappelijk leven. Het ordent menselijke betrekkingen, het is een instrument in handen van de overheid om veranderingen in het maatschappelijk leven door te voeren en het beschermt de vrijheid van burgers tegenover de overheid, grote organisaties en andere burgers. In de minor Inleiding in het recht maak je kennis met de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse recht waarbij je zelf de accenten legt: in het privaatrecht, het strafrecht, het staats- en bestuursrecht, het Europese recht en/of internationaal recht. Deze kennis van het Nederlandse recht wordt geplaatst tegen de achtergrond van de fundamentele beginselen en waarden van het recht in de cursus Grondslagen van recht. Je kunt deze achtergrondkennis verder uitdiepen in de cursus Perspectieven op recht. 

DOEL

Het leerdoel van de minor Inleiding in het recht is basiskennis opdoen van de kerngebieden van het recht geplaatst tegen de achtergrond van de theoretische grondslagen van het Nederlandse recht. Het volgen van deze minor geeft je geen toegang tot specifieke masterprogramma’s.

CURSUSSEN

Verplicht

Periode 1: RGBUSBR001 Grondslagen van recht (niveau 1)

Keuze 3 uit 7:

Periode 1: RGBUSBR002 Inleiding staats-en bestuursrecht (niveau 1)
Periode 2: RGBUSTR001 Inleiding strafrecht (niveau 1)
Periode 2: RGBUPRV001 Inleiding Verbintenissenrecht (niveau 1)
Periode 3: RGBUPRV002 Inleiding Goederenrecht (ingangseis is Inleiding privaatrecht I)
Periode 3: RGBUIER002 Public International Law (niveau 2)
Periode 4: RGBUIER001 Inleiding Europees recht (niveau 2)
Periode 4: RGBUSBR003 Perspectieven op recht (niveau 2)

INGANGSEISEN

Als ingangseis geldt dat je aan een universiteit studeert of je propedeuse op hbo-niveau hebt gehaald. De minor is bedoeld voor niet-rechtenstudenten.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kun je terecht bij het Studiepunt Rechtsgeleerdheid.

Het Studiepunt van het departement Rechtsgeleerdheid is het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt hier terecht met vragen over onderwijs, roosters, stages, examens, bijzondere tentamenvoorzieningen, toestemming voor keuzevakken buiten de opleiding, vrijstellingen, informatie over studeren in het buitenland en het aanvragen van het diploma. Hier kunnen ook afspraken met de studieadviseur worden geboekt.
 

  • Het Studiepunt is per email bereikbaar op studiepunt.rechten@uu.nl 
  • De balie van het Studiepunt (Janskerkhof 3) is geopend op maandag t/m donderdag van 11.00 - 16.30 uur (tussen 13:00-13:30 gesloten vanwege lunchpauze).
  • Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag van 09:30 tot 11:00 uur. Tel: (030) 253 70 04

Het studiepunt is op vrijdag gesloten.

Tijdens de zomervakantie is het Studiepunt Rechten gesloten van maandag 22 juli t/m 8 augustus 2024.

Een gewaarmerkte cijferlijst (transcript of records) kun je ook via email aanvragen. Vermeld je studentnummer in je mail.