Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) staan alle regelingen waarmee je als student in het onderwijs te maken krijgt of die je nodig hebt om van bepaalde voorzieningen gebruik te kunnen maken. Het algemene deel van de OER bevat regelingen die voor alle opleidingen en studenten van de faculteit gelden. Het reglement van de examencommissies is een bijlage bij de OER. Hierin zijn de regels en richtlijnen van de examencommissies vastgelegd.

OER Faculteit Geesteswetenschappen

In het opleidingsspecifieke deel van de OER staat informatie over je eigen opleiding, o.a. het studieprogramma dat je moet volgen om te kunnen afstuderen. De opleidingsspecifieke OER vind je onderaan op deze pagina.

Opleidingscommissie (OC)

De opleidingscommissie heeft een adviserende rol bij de totstandkoming van de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Bachelorprogramma's

Masterprogramma's